!

Franz Werfel osztrák

1890. szeptember 10. (Prága) – 1945. augusztus 26. (Los Angeles)

Tudástár · 8 kapcsolódó alkotó

Teljes névFranz Viktor Werfel
NemFérfi

Könyvei 18

Franz Werfel: A Musza Dagh negyven napja
Franz Werfel: A nápolyi testvérek
Franz Werfel: Verdi
Franz Werfel: Halljátok az igét!
Franz Werfel: Bernadette
Franz Werfel: A kispolgár halála
Franz Werfel: Az elsikkasztott mennyország
Franz Werfel: Cella
Franz Werfel: Ravatal a bordélyházban
Franz Werfel: A meg nem születettek csillaga

Kapcsolódó kiadói sorozatok: A Világirodalom Remekei · Horizont könyvek · Athenaeum 2 pengős regényei · A kiválasztottak · A kiválasztottak · Nova regénytár · Szent István könyvek · Kétnyelvű kis könyvtár

Antológiák 14

Popper Péter: Ők – én vagyok
Kosztolányi Dezső (szerk.): Idegen költők
Lakits Pál (szerk.): Századvég és avantgarde
Domokos János (szerk.): Huszadik századi dekameron I-II.
Somlyó György (szerk.): Szonett, aranykulcs
Halász Előd – Domokos Mátyás (szerk.): Klasszikus német költők I-II.
Lator László (szerk.): Klasszikus német kisregények
Hajnal Gábor (szerk.): Századunk osztrák lírája
Rába György (szerk.): Verses világjárás
Székely Magda (szerk.): A gránát szíve

Népszerű idézetek

eme P>!

Egyszer minden ember és minden nemzet kerül olyan helyzetbe, hogy ő a gyengébb.

3 hozzászólás
tgorsy>!

A legiszonyatosabb gonosztett nem egy egész nép kiirtása, hanem az isteni eredet kiirtása egy egész népből. […] Ha pedig valaki a méltóságot pusztítja el embertársában, akkor a teremtőt pusztítja el benne. Ez az istengyilkosság, a bűn, amely soha nem bocsáttatik meg, az időknek végezetéig.

622. oldal

tgorsy>!

… amióta a világ világ, a hatalom mindig édestestvére a lélek eltompult pimaszságának.

608. oldal

Jesper_Olsen>!

A legnagyobb ajándék, amelyet ember Istentől kaphat: egy másik ember.

253. oldal

eme P>!

Aki apját látja, Istent látja. Mert az apa az utolsó láncszeme az sok szakadatlan láncának, amely az embereket Ádámmal, s ezáltal a teremtés kezdetével összeköti. De aki a fiára tekint, ugyancsak Istenre tekint. A fiú a következő szeme a láncnak, amely az embert az Utolsó Ítélethez, minden dolgok végéhez, a megváltáshoz kapcsolja.

Kapcsolódó szócikkek: apa · fiú
padamak>!

Nem ér semmit az olyan szeretet, amely a szívben marad…

204. oldal - TIZENNEGYEDIK FEJEZET Zenua (K.u.K. Kiadó, 2004)

padamak>!

Jeremiás ugyan undorral nézte a gazdagok telhetetlen kapzsiságát, de éppily kevéssé szerette a szegénységet s nyomorúságot. Nagyon jól tudta, hogy a testi éhség nem kelti fel, hanem inkább elkergeti az Istent kereső gondolatokat. Az önkéntes böjtölés néha talán feltisztítja Zebaoth homályosságát, a kényszerű koplalás soha.

310. oldal - HUSZONEGYEDIK FEJEZET Izzó parázs és mérgezett bor (K.u.K. Kiadó, 2004)

Kapcsolódó szócikkek: böjt · koplalás
padamak>!

Az örömmámor nagyon ízletes ellenmérge a keserves emlékeknek.

387. oldal - HUSZONÖTÖDIK FEJEZET A járom (K.u.K. Kiadó, 2004)

padamak>!

De az Úr nem akarja, hogy kiválasztottja tovább szenvedjen, s a választ oly vakítóan fényes megvilágosodással teszi teljessé, aminő Jeremiás szellemét eddig még soha meg nem szállta. „Hogy élj!” Nem annyit tesz ez: hogy néhány évvel kevésbé korán halj meg. Hanem annyit: azért tettem ezt véled, hogy legyőzd a halált. Azért ültem törvényt Izráel felett, hogy Izráel túlélje az ítéletet. Hiszen az én kezemből csak élet árad. Hogyan is halhatnál meg te, hogyan is lehetne munkád hiábavaló, hiszen te is az én kezemből indultál?! Rosta legyen a nagy ítélkezés és a halál. Mert azt akarom, hogy egyre élőbbek legyetek a halál által, egyre tisztábbak az ítélet erejével.

521. oldal - HARMINCHARMADIK FEJEZET A templomban (K.u.K. Kiadó, 2004)

1 hozzászólás