!

Forgács Tamás

Könyvei 5

Forgács Tamás: „Állati” szólások és közmondások
Forgács Tamás: Bevezetés a frazeológiába
Forgács Tamás: A valenciaelmélet nyelvtörténeti alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései
Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára
Forgács Tamás: Történeti frazeológia

Kapcsolódó kiadói sorozatok: A magyar nyelv kézikönyvei Tinta · Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához Tinta

Szerkesztései 3

Büky László – Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III.
Büky László – Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei I.
Büky László – Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei II.

Népszerű idézetek

Raesade P>!

Ugyancsak anekdotához kötődik a régi szólásgyűjteményeinkben gyakran szereplő föltette az Orbán süvegét szólás is. Ennek a 'berúgott' jelentésű kifejezésnek a magyarázata Sirisaka Andor szerint a következő: „II. Ulászló koronáztatásakor 1490. a püspökök mindnyájan püspöki süvegükben állottak körülötte, kivévén Dóci Orbánt, az akkori egri püspököt. Ennek ugyanis süvegét inasa részeg fővel utána hozván, részegségében a püspöki süveget ura helyett saját fejére tette fel. Innen kerekedett aztán, hogyha valaki nagyon felöntött a garatra, azt mondták: Ez is feltette az Orbán süvegét”

24. oldal

Forgács Tamás: Bevezetés a frazeológiába A szólás- és közmondáskutatás alapjai