!

Ferencz Győző magyar

1954. április 4. (Budapest) –

Tudástár · 34 kapcsolódó alkotó

Nemférfi
DIApim.hu/hu/dia/dia-tagjai/ferencz-gyozo

Könyvei 14

Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és költészete
Ferencz Győző: Gyakorlati verstan és verstani gyakorlatok
Ferencz Győző: Ma reggel eltűnt a világ
Ferencz Győző: Szakadás
Ferencz Győző: Ha nem lenne semmi nyom
Ferencz Győző: A költészet mechanikája
Ferencz Győző: Alacsony ég alatt
Ferencz Győző: Hol a költészet mostanában?
Ferencz Győző: A kémkedés története
Ferencz Győző: Körvonalak a ködben

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Nagyvilág könyvek Nagyvilág · Határőrök kiskönyvtára · A Kozmosz Könyvek elsőkötetes költői Kozmosz Könyvek

Szerkesztései 10

Ferencz Győző (szerk.): Byron, Shelley, Keats versei
Ferencz Győző (szerk.): Beatköltők
Ferencz Győző (szerk.) – Robert Burns: Skót balladák / Robert Burns versei
Ferencz Győző (szerk.): Amerikai költők
Ferencz Győző (szerk.): A magyar költészet antológiája
Ferencz Győző (szerk.): Hang szólít
Ferencz Győző (szerk.): Üvegkisasszony arcképe
Ferencz Győző (szerk.): Amerikai költők antológiája
Szuhay Péter – Ferencz Győző (szerk.): Székely és csángó balladák
Ferencz Győző (szerk.): Légy ellenállás

Fordításai 43

Edgar Allan Poe: A holló
Edgar Allan Poe: Rejtelmes történetek
Edgar Allan Poe: Edgar Allan Poe összes művei I–III.
L. M. Montgomery: A Mesélő Lány
Edgar Allan Poe: Edgar Allan Poe válogatott művei
Edgar Allan Poe: A Morgue utcai kettős gyilkosság és más rejtelmes történetek
Edgar Allan Poe: Edgar Allan Poe összes elbeszélései 1–2.
John Jakes: Szerelem és háború
Edgar Allan Poe: Túl életen és halálon
Oscar Wilde: Oscar Wilde összes művei I-III.

Antológiák 3

Péczely Dóra (szerk.): Szívlapát
Szegő János (szerk.): Szép versek 2019
Györe Balázs – Kukorelly Endre – Márton László – Németh Gábor (szerk.): A ’84-es kijárat

Népszerű idézetek

>!

Hiszen úgy néznek most egymásra,
    Olyan meghitten
És régtől ismerősen, mint akiknek,
    Bármilyen hihetetlen,
Mégiscsak sikerült bebizonyítaniuk
    Kísérletileg,
Hogy együtt csinálták végig
    Külön élt életüket.

225. oldal, Egy el nem sietett esküvőre (K. S. és S. I.) (Gondolat, 2018)

>!

(…)

Ne gyújts tüzet, nem kell, hogy újra lássam
Homályba veszett vonásaidat,
Maradt-e még utánuk bármi hátra.
Láng, szenvedély helyén kihűlt salak.
Sötét van. Sosem lesz világosabb.

2004

142. oldal, Kihűlt salak (Gondolat, 2018)

>!

Boldogság

Mikor az ösztön
Díj skót fel
Földön – genius loci – össze
Spórolt hányadát a napi
Lap ár
Folyam táblázata segítségével át
Számítottuk és a rácsos pénz
Tár
Ablak alatt ki
Tolták a nemes brit papír naponta szaporuló hazai ellen
Értékét igazolva hogy nem volt hiába
Való áldozat hat héten át a kovásztalan keksz
Választék súly s ár arányait egy fogyasztó
Védelmi ellen
Őr gondosságával méricskélni és az összeget vissza
Utunk fedezésére fordítottuk további maga
Meg
Tartóztatások át
Váltásából keletkező többletre spekulálva be
Láttuk végre hogy igen
A pénznem boldogít

1995

116. oldal, Boldogság (Gondolat, 2018)

1 hozzászólás
ddani P>!

ÖRÖK JELENIDŐBEN

Oly régóta nézem, ahogy
Az útra hullnak a gesztenyék.
Este van, csukok ablakot,
Járványként terjed a kora-sötét.
Mielőtt végleg másba kezdenék,
Még örülök, hogy itt vagyok.
Szeretném tudni, mire, s lesz-e még
Erőm, ha mindent itthagyok.

A földön száraz levelek,
Zöld békák mereven gubbasztanak.
Ami nincs, hogy is lehetett –
Most követhetem, így múlik a nap.
Tudom, mindjárt elhagyom magamat,
Hiába, hogy nem itt leszek,
Leválik, távoli a pillanat,
Semmi sincs hozzám közelebb.

Most átmegyek még a szobán,
ide léptem, ide, ide s oda;
Kijelölhetem itt magán-
Lakomat: ami van, nem volt soha.
Nincs semmi itt; sötét utca, szoba,
Nem köt s vezet út, hagyomány,
Percek összefüggéstelen sora
Közt várok: időtlen s pogány.

22. - 23. o.

2 hozzászólás
olvasóbarát P>!

Márai Sándor 1946-ban több naplóbejegyzésében is megemlékezett a Tajtékos ég verseiről. (…) Feljegyzéseinek személyes hitelét növeli, hogy nem közvetlen nyilvánosságra szánta őket. „Radnóti Miklós versei. Van a lényében valami angyali. A legnehezebb emberi helyzetekben is világít, zsong, zeng ez a lélek. Halálig énekelt, aztán eltűnt a ködben.”

732. oldal

ddani P>!

[A, D, D, E, I, N, O, Ő, R, S, T, Z]-ANAGRAMMÁK

T. D. ronda őszei

Ordas időn ezt
add, őszi tenor,
teraszod, nőid,

Erosz nőit add,
a zord esti nőd,
szőreit add, no,
no, szard ide őt.

Riasztod-e nőd?
Sztorid-e a nőd?
Siratod, ez nőd?
Node rizst ő ad.

Ő ad, zord isten,
zord dantei ős,
dr., ősi tanod ez,
s őrized tanod,
erőd zsinatod.

Szirted odanő,
az időd se ront,
T. D. ronda őszei?
Ó, strandidő ez!

156. oldal

Hajnalcsillag>!

Radnótit érdekelte a filmművészet. Chaplinről és Greta Garbóról szóló írásaiban biztos ítélettel választotta szét az olcsó tömegszórakoztatást a művészi igényű alkotástól. A hangosfilm megjelenését ellenérzéssel fogadta, úgy érezte, a film nem igényli a hangos szöveget.

131. oldal (Osiris, 2005)

>!

(…)

Tébláboltak a szellemi hajléktalanok,
Akik nem óhajtottak fejük felett
Plurális pártfegyelemből fedelet.
De csak kiálltak kéregetni az útra,
Amely a közös akolba vezetett.

Ami történik, nincs története,
Ha volt is, darabjaira szétesett.
Aki majd később ezt-azt összeszed,
Nem tudja összerakni az egymáshoz
Soha nem illeszkedő részeket.

A felelőtlenség sötét fényűzéséből
Ha nem is egyformán, de jutott mindenkinek,
Maga elé hadaró, tésztaarcú tömeg
Szöges botokkal kotorja ki a szemétből,
Hogy szabad jövőnknél semmi sem reménytelenebb.

1996/2018

109. oldal, Előzmények és tapasztalatok (Gondolat, 2018)

>!

(…) De nem féltelek,
Mert ha valami csoda folytán lépéseink láncolata itt a lenti
Forgatagban mégsem szükségszerűen esetleges

Jelentések szóródásaként írható le,
Akkor te hazatérve a szakállas kulcsőr lelki
Hovatartozásodat firtató okvetetlenkedését

Félbeszakíthatatlan szövegfolyammal elsodorva
Bebeszéled magad a meta-létezésnek abba az egébe,
Amelyben persze akkor sem hiszel majd,

Amikor az angyalok hüledező karának
Bizonyítod be – hogy is mondjam – jelenvalóságunk
Érveinek onnan nézve cáfolhatatlan csődjét.

2001

110-111. oldal, Jövendő évek elé (Takács Ferencnek) (Gondolat, 2018)

Szelén>!

A huszonöt éves költőt, három kötettel a háta mögött mérhetetlen ambíciók fűtötték. Helyet követelt magának és figyelmet, és mint ahogy a lázas identitáskeresés korszakában a kamasz személyiség mások tükrében tudja csak meghatározni bizonytalan körvonalú önmagát, a kiforratlan költőnek is múlhatatlan szüksége volt a visszhangra, és ha nem kapta meg, a saját hangját visszhangosította. Mondataiban nem az önértékelés túlzásai érdekesek, a kezdő költő legfeljebb letagadhatja felfokozott tehetségtudatát, de nélküle aligha tud nekivágni a pályának. Később, amikor már biztos lehetne önmagában, többnyire úgyis eluralkodnak az önemésztő kételyek. Az irodalomtörténet ritka szerencséje, hogy Radnóti ilyen kendőzetlen őszinteséggel beszélt ambícióiról.

270. oldal