!

Euripidész

Euripidesz

Könyvei 5

Euripidész: Íphigeneia Auliszban
Euripidész: Iphigeneia Auliszban / Hippolütosz
Euripidész: Oresztész
Aiszkhülosz – Szophoklész – Euripidész: Görög tragédiák
Euripidész – Arisztophanész: Iphigeneia Auliszban / Hippolütosz / Lüszisztraté

Antológiák 5

Kuczka Péter (szerk.): Galaktika 37.
Falus Róbert (szerk.): Görög költők antológiája
F. Csanak Dóra (szerk.): Az örök Elektra
Lengyel Béla – Vincze Flóra (szerk.): A világirodalom ars poeticái
Kerényi Grácia (szerk.): Titkos szabadság

Népszerű idézetek

>!
Sli SP

    Akhilleusz
Magas lelkem most mégtovább emelkedik:
bajok közt mérséklettel tud busongani,
s örülni éppúgy, hogyha sorsa jót jelent.
Az így gondolkozó halandó tud csupán
az életúton bölcsen s jól haladni át.

126. oldal (Magyar Helikon, 1960)

Kapcsolódó szócikkek: Akhilleusz / Achilles · bölcs · bölcsesség · élet
>!
Keikorca

Oresztész: Részvétet műveletlenekben nem találsz,
csak bölcs fejekben és nem is veszélytelen
a műveltekben élő túlságosan nagy ész.

Euripidész: Élektra 294-296. sor

>!
optikai_csalódás

Egy istenség csapott be, fondorlata
minden fondorlatomnál sokkal fondorabb.

>!
gybarbii

A bölcs ember csak engedelmes és derék
nőt tartson otthon, vagy ne nősüljön soha.

>!
Sli SP

    Klütaimnésztra
Jaj!
Hol kezdjem elbeszélni szenvedéseim?
Akárhol: első s legfőbb baj lesz mindegyik,
a végső és a középső is vagy bármelyik.

144. oldal (Magyar Helikon, 1960)

Kapcsolódó szócikkek: baj · Klütaimnésztra · szenvedés
>!
PandaSára P

AGAMEMNÓN Őrizd e pecsétet, mit a táblán
néki viszel. Menj. A fehér napfény sugarával már hajnalt hirdet,
s a Nap szekerének tűzlángja lobog,
vedd le a terhem.
Nincs a halandók közt, aki végig
boldog egészen:
bánattalan egy se születhet. (El)

>!
madárka

De a megszokás, idő múltával enyhet ad.

Iphigeneia Auliszban - 694. sor

>!
Sli SP

    Akhilleusz
(…) légy nyugodt; nagy istenként tűntem föl én
előtted, bár nem az vagyok – de az leszek.

129. oldal (Magyar Helikon, 1960)

Kapcsolódó szócikkek: Akhilleusz / Achilles
>!
Izolda +SP

[Íphigenia fél, hogy Akhilleuszt elsodorja a népharag, inkább feláldozza magát.]
Mert egyetlen férfi méltóbb élni, mint nő tízezer.

1394. sor

>!
Lupin

Van úgy, hogy édes nem sokat töprengeni,
s van úgy, hogy józan ésszel élni hasznosabb.