Tudástár

>

Erich Kästner (Drezda, 1899. február 23. – München, 1974. július 29.) német költő, író, forgatókönyvíró. Írói álneve: Berthold Bürger.

Az 1920-as években kibontakozó polgári humanizmus költője és írója, annak az új stílusiránynak a követője, amely felváltva az expresszionizmus világmegváltó extravaganciáját, az új tárgyilagosság (=Neue Sachlichkeit) képviselője. Hol rezignáltan, hol harcosan, de alapvetően mindig optimista moralistaként küzd az emberiség megjavításáért. Kissé talán méltatlanul is, de a világ elsősorban értékes, humoros gyermek- és ifjúsági regényeit ismeri, jelenleg a magyar irodalmi közvélekedésben is mint ifjúsági író szerepel.

Élete és munkássága

Apja nyeregkészítő mester, anyja cselédlány, később fodrász volt. Kästner mindvégig szoros kapcsolatot tartott fenn az anyjával, berlini és lipcsei korszakában naponta írt neki levelet vagy levelezőlapot. A műveiben is ismételten megjelenik az emberfeletti anya alakja.

Erich Kästner: A repülő osztály

Erich Kästner: A repülő osztály

Drezdában született és tanult. Iskolaéveiből sok részlet visszaköszön A repülő osztály című könyvében. 1917-ben behívták katonának, és a nehéztüzérségnél szolgált. A kiképzés brutalitása maradandó hatást gyakorolt rá és antimilitaristává vált; szívgyengeségét is a katonaságnál elszenvedett durva bánásmódnak tulajdonította. Az első világháború végeztével kitüntetéssel érettségizett, és elnyerte Drezda város arany ösztöndíját.

1919 őszétől Kästner Lipcsében tanult történelmet, filozófiát, germanisztikát és színháztudományokat. Tanulmányait újságírói és színikritikusi bevételeiből finanszírozta. A baloldali Neue Leipziger Zeitung szerkesztője volt. 1927-ben egy erotikus verse miatt elbocsátották a szerkesztőségből. Még ugyanebben az évben Berlinbe költözött, ahol Berthold Bürger álnéven kulturális cikkeket írt a Neue Leipziger Zeitungnak.

Kästner berlini korszaka (1927-től a Weimari köztársaság 1933-ban bekövetkezett végéig) volt a legtermékenyebb. Rövid idő alatt Berlin egyik legfontosabb szellemi alakjává vált. Versei, glosszái, riportjai és recenziói különböző berlini sajtóorgánumokban jelentek meg. Külső munkatársként rendszeresen írt a Berliner Tageblatt és a Vossische Zeitung napilapnak, illetve a Die Weltbühne folyóiratnak. Az 1998-ban megjelent összes műveinek utószava szerint dokumentálhatóan 350 cikke jelent meg 1923 és 1933 között; a tényleges szám ennél nagyobb is lehet. Pontos adatot már csak azért sem lehet tudni, mivel Kästner lakása 1944 februárjában teljesen leégett.

Első verseskötete 1928-ban jelent meg, ezt 1933-ig további három követte.

Erich Kästner: Emil és a detektívek
Erich Kästner: A repülő osztály

Erich Kästner: Emil és a detektívek · Erich Kästner: A repülő osztály

1928 őszén jelent meg az Emil és a detektívek, Kästner első és máig egyik legismertebb gyermekkönyve. A könyv csak Németországban több mint kétmillió példányban kelt el, és 59 nyelvre fordították le. Az akkori korszak steril gyermekirodalmához képest szokatlan volt, hogy a regény egy korabeli nagyvárosban, Berlinben játszódik. Az 1933-ban kiadott A repülő osztály cselekménye szintén korabeli témát dolgozott fel. A könyvek sikeréhez nagymértékben hozzájárultak Walter Trier illusztrációi.

Gerhard Lamprecht 1931-ben filmre vitte az Emil és a detektíveket, amely nagyon sikeres lett, de Kästner elégedetlen volt a forgatókönyvvel. Ennek következtében a későbbiekben forgatókönyveket is írt a Babelsberg filmstúdió számára.

A rendszert kritizáló kollégáival ellentétben Kästner nem emigrált a náci hatalomátvétel után. Ugyan 1933-ban kétszer is külföldre utazott, és emigráns barátaival találkozott, de mindkét alkalommal visszatért Berlinbe. Ezt a lépését azzal indokolta, hogy az események helyszíni krónikása akar lenni, de valószínűleg ugyanolyan fontos volt döntésében az is, hogy édesanyját ne hagyja egyedül.

Erich Kästner: Három ember a hóban
Erich Kästner: Münchhausen

Erich Kästner: Három ember a hóban · Erich Kästner: Münchhausen

Kästnert többször elvitte a Gestapo, és kizárták az írószövetségből. Az 1933-as könyvégetés során (ezen ő maga is jelen volt) az ő művei is „a német szellemmel ellentétesnek” minősítve máglyára kerültek. „Írásaiban tanúsított kultúrbolsevista magatartása” miatt nem vették fel a Birodalmi Írói Kamarába, ezzel Németországban gyakorlatilag publikálási tilalom alá került. Svájcban azonban kiadhatta szórakoztató regényeit, például a Három ember a hóban címűt (1934). 1942-ben külön engedéllyel ő írta Berthold Bürger álnév alatt a Münchhausen című film forgatókönyvét, amely az UFA jubileumára készült. 1944-ben Berlin-Charlottenburg bombázása során a lakása tönkrement. 1945 elején egy filmes csapattal Tirolba utazott, és ott érte meg a háború végét.

A második világháború után Münchenbe költözött, ahol 1948-ig a Neue Zeitung rovatvezetője volt, és kiadta a Pinguin gyermek- és ifjúsági újságot. Ebben az időben fordult az irodalmi kabaré felé.

Erich Kästner: A két Lotti

Erich Kästner: A két Lotti

Kästner nagyon sikeres volt gyermekeknek írt könyveivel, amelyek sok kiadást értek meg, több nyelvre lefordították és megfilmesítették azokat. 1951-ben A két Lotti forgatókönyvével elnyerte a legjobb forgatókönyv díját (a filmben maga is szerepelt narrátorként). A repülő osztály 1954-es filmváltozatában meg is jelent, önmagát, a történet íróját alakítva. 1956-ban München város irodalmi díját és 1957-ben a Büchner-díjat kapta meg, majd 1960-ban a Hans Christian Andersen-díj és 1968-ban a Lessing-gyűrű következett.

Értékelése

Erich Kästner: Szív a tükörben
Erich Kästner: Fabian, egy moralista regénye

Erich Kästner: Szív a tükörben · Erich Kästner: Fabian, egy moralista regénye

A világon a legtöbb helyen mint gyermek- és ifjúsági írót ismerik, teljes joggal, hiszen sokat nyújtott a városi gyermekek kalandos életének megjelenítésével, s ugyanekkor a polgári humanista értékek közvetítésével. Az értékes gyermek- és ifjúsági irodalom jelentőségét és szükségességét teljes elismerés illeti, ha úgy tetszik, ezt a piac is kifejezi, tehát veszik a könyveit, nézik a könyveiből készített filmeket. Ugyanekkor háttérbe szorul Kästner mint az 1920-as években kibontakozó polgári humanizmus költője és írója, annak az új stílusiránynak a követője, amely felváltva az expresszionizmus világmegváltó extravaganciáját, az új tárgyilagosság (= Neue Sachlichkeit) képviselője. Ironikusan színezett, száraz hangvételével a Szív a tükörben c. verseskötete az expresszionista líra paroxizmusa után az „új tárgyilagosság” egyik úttörő műve, éppen úgy, mint első jelentősebb regénye, a Fábián: egy moralista regénye.

Heinrich Heine

Későbbi versesköteteiben is mindig célba talál humorával, csattanós szellemességével, a városi civilizáció aktualitásainak megjelenítésével, a köznapi beszédet perszifláló fogalmazásával, ebben a vonatkozásban mintha Heinrich Heine örökségét mentené át a XX. századba. Kästner is, mint a maga korában Heine, hadakozik az ostobaság, a maradiság, a szemellenzős filisztererkölcs és a hamis patriotizmus ellen. Könyveim átnézésekor c. válogatott kötetének előszavában a szatirikus írókról írt sorai önvallomással érnek fel:

„Szivük legrejtettebb zugában félénken és a világ minden garázdálkodása ellenére virágzik a balga és oktalan remény, hogy talán az emberek mégis egy kicsit, egy egészen kicsit jobbá tudnának lenni, ha elég gyakran megszidják, kérik, megsértik és kinevetik őket.”

Kästner, „a német felvilágosodás dédunokája”, ebből a „balga”, de mindvégig racionalista gyökerű optimizmusból kiindulva írja verseit és prózai műveit, s válik a német olvasóközönség egyik legkedveltebb írójává. Ebben szerepe van Kästner írói hitvallása sarkalatos pontjainak is, mely szerint „az érzés őszintesége, a gondolkodás világossága, az egyszerűség szóban és mondatban” lényegében magában foglalja az „új tárgyilagosság” célkitűzéseit.

Művei

Erich Kästner: Emil und die Detektive
Erich Kästner: Emil és a detektívek
Erich Kästner: Lärm im Spiegel
Erich Kästner: Ein Mann gibt Auskunft
Erich Kästner: Pünktchen und Anton
Erich Kästner: Pötyi és Anti
Erich Kästner: Fabian – Die Geschichte eines Moralisten
Erich Kästner: Fabian, egy moralista regénye
Erich Kästner: Május 35.
Erich Kästner: Das fliegende Klassenzimmer
Erich Kästner: A repülő osztály
Erich Kästner: Drei Männer im Schnee
Erich Kästner: Három ember a hóban
Erich Kästner: Emil und die drei Zwillinge
Erich Kästner: Emil és a három iker
Erich Kästner: Die verschwundene Miniatur
Erich Kästner: Az eltűnt miniatűr
Erich Kästner: Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke
Erich Kästner: Lírai házipatika
Erich Kästner: Das doppelte Lottchen
Erich Kästner: A két Lotti
Erich Kästner: Die Konferenz der Tiere
Erich Kästner: Az állatok konferenciája
Erich Kästner: Die Schule der Diktatoren
Erich Kästner: A diktátorok iskolája
Erich Kästner: Als ich ein kleiner Junge war
Erich Kästner: Mikor én kisfiú voltam
Erich Kästner: Notabene 45
Erich Kästner: Der kleine Mann
Erich Kästner: Az Emberke
Erich Kästner: Der kleine Mann und die kleine Miss
Erich Kästner: Emberke meg a kislány

Erich Kästner: Emil und die Detektive · Erich Kästner: Emil és a detektívek · Erich Kästner: Lärm im Spiegel · Erich Kästner: Ein Mann gibt Auskunft · Erich Kästner: Pünktchen und Anton · Erich Kästner: Pötyi és Anti · Erich Kästner: Fabian – Die Geschichte eines Moralisten · Erich Kästner: Fabian, egy moralista regénye · Erich Kästner: Május 35. · Erich Kästner: Das fliegende Klassenzimmer · Erich Kästner: A repülő osztály · Erich Kästner: Drei Männer im Schnee · Erich Kästner: Három ember a hóban · Erich Kästner: Emil und die drei Zwillinge · Erich Kästner: Emil és a három iker · Erich Kästner: Die verschwundene Miniatur · Erich Kästner: Az eltűnt miniatűr · Erich Kästner: Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke · Erich Kästner: Lírai házipatika · Erich Kästner: Das doppelte Lottchen · Erich Kästner: A két Lotti · Erich Kästner: Die Konferenz der Tiere · Erich Kästner: Az állatok konferenciája · Erich Kästner: Die Schule der Diktatoren · Erich Kästner: A diktátorok iskolája · Erich Kästner: Als ich ein kleiner Junge war · Erich Kästner: Mikor én kisfiú voltam · Erich Kästner: Notabene 45 · Erich Kästner: Der kleine Mann · Erich Kästner: Az Emberke · Erich Kästner: Der kleine Mann und die kleine Miss · Erich Kästner: Emberke meg a kislány

Magyar fordítások

1944–ig

Benedek Marcell · Braun Soma · Rejtő Jenő (P. Howard)

Erich Kästner: Fabian, egy moralista regénye
Erich Kästner: Május 35.
Erich Kästner: Három ember a hóban
Erich Kästner: Az eltűnt miniatűr
Erich Kästner: Lírai házipatika

Erich Kästner: Fabian, egy moralista regénye · Erich Kästner: Május 35. · Erich Kästner: Három ember a hóban · Erich Kästner: Az eltűnt miniatűr · Erich Kästner: Lírai házipatika

1945–1989

Déry Tibor · Tóth Eszter · Török Sándor

Erich Kästner: Az eltűnt miniatűr
Erich Kästner: Emil és a detektívek
Erich Kästner: A két Lotti
Erich Kästner: A repülő osztály
Erich Kästner: Az Emberke
Erich Kästner: Emberke meg a kislány
Erich Kästner: Emil és a három iker
Erich Kästner: Három ember a hóban
Erich Kästner: Mama nincs otthon

Erich Kästner: Az eltűnt miniatűr · Erich Kästner: Emil és a detektívek · Erich Kästner: A két Lotti · Erich Kästner: A repülő osztály · Erich Kästner: Az Emberke · Erich Kästner: Emberke meg a kislány · Erich Kästner: Emil és a három iker · Erich Kästner: Három ember a hóban · Erich Kästner: Mama nincs otthon

 • Az eltűnt miniatür; ford. Rejtő Jenő, utószó Thurzó Gábor; Magvető, Bp., 1957 (Vidám könyvek)
 • Emil és a detektívek. Regény; ford. Déry Tibor, ill. Walter Trier; Móra, Bp., 1957
 • A két Lotti; ford. Tóth Eszter, Török Sándor, ill. Walter Trier; Móra, Bp., 1958
 • Szív a tükörben. Válogatott versek; ford., utószó Békés István, ill. Túry Mária; Magyar Helikon, Bp., 1959
 • Mikor én kisfiú voltam. Életrajzi regény; ford. Békés István, ill. Horst Lemke; Gondolat, Bp., 1959
 • A repülő osztály; ford. B. Radó Lili, ill. Walter Trier; Móra, Bp., 1960
 • Lendvai György: Epejosz, az ács / Erich Kästner: Az acharnaiak; ford. Békés István, rendezői utószó Ardó Mária, díszletterv Kascsák Margit; Gondolat, Bp., 1963 (Játékszín)
 • Az emberke; ford. Bor Ambrus, ill. Horst Lemke; Móra, Bp., 1966
 • Emberke meg a kislány; ford. Bor Ambrus, ill. Horst Lemke; Móra, Bp., 1969
 • Az eltűnt miniatűr avagy Egy érző lelkű hentesmester kalandjai; ford. Sárközy Elga, ill. Papp Oszkár; Európa, Bp., 1976
 • Emil és a három iker; ford. Borbás Mária, ill. Orosz István; Móra, Bp., 1979
 • Három ember a hóban; ford. Horváth Zoltán, átdolg. Sárközy Elga, ill. Kaján Tibor; Európa, Bp., 1984 (Vidám könyvek)
 • Mama nincs otthon; ill. Mészáros Márta; Móra, Bp., 1988 (Csiperke könyvek)

1990–

Erich Kästner: Az állatok konferenciája
Erich Kästner: Erich Kästner mesél
Erich Kästner: Till Eulenspiegel
Erich Kästner: Münchhausen
Erich Kästner: A schildai polgárok
Erich Kästner: Gulliver utazásai
Erich Kästner: Fabian, egy moralista regénye
Erich Kästner: Mi újság volt tegnap?
Erich Kästner: Amikor én kissrác voltam
Erich Kästner: Emil és a detektívek
Erich Kästner: Három ember a hóban

Erich Kästner: Az állatok konferenciája · Erich Kästner: Erich Kästner mesél · Erich Kästner: Till Eulenspiegel · Erich Kästner: Münchhausen · Erich Kästner: A schildai polgárok · Erich Kästner: Gulliver utazásai · Erich Kästner: Fabian, egy moralista regénye · Erich Kästner: Mi újság volt tegnap? · Erich Kästner: Amikor én kissrác voltam · Erich Kästner: Emil és a detektívek · Erich Kästner: Három ember a hóban

 • A salzburgi szobalány avagy Kishatárforgalom; ford. Lendvay Katalin, ill. Horst Lemke; ÁKV-Budapest, Bp., 1990
 • Az állatok konferenciája; ford. Timár György, ill. Walter Trier; Móra, Bp., 1990
 • Erich Kästner mesél / Till Eulenspiegel / Münchhausen / Don Quijote / A schildai polgárok / Gulliver utazásai; ford. Rónaszegi Éva, ill. Walter Trier, Horst Lemke; Móra, Bp., 1992
 • Emil meg a három ikergyerek; ford. Türke András István, ill. Walter Trier; Türke István, Bp., 1993
 • Notabene 45. Napló; ford. Nemeskürty Harriet; PolgART, Bp., 1998
 • Pötyi és Anti. Meseregény gyermekeknek; ford. Szabó Mária, ill. Walter Trier; Ciceró, Bp., 1998 (Klasszikusok fiataloknak)
 • Fabian. Egy moralista regénye; ford. Lendvay Katalin, versford. N. Kiss Zsuzsa; Európa, Bp., 2000
 • Mi újság volt tegnap? Válogatás Erich Kästner újságcikkeiből, 1945-1958; vál., ford., összeáll. Nemeskürty Harriet, előszó Frigyesi András; PolgART, Bp., 2001
 • Amikor én kissrác voltam; ford. Jeney Margit, ill. Peter Knorr; General Press, Bp., 2005
 • A diktátorok iskolája. Komédia kilenc képben; ford. Fürst Anna, ill. Chaval; Partvonal, Bp., 2008
 • Emil és a detektívek; ford. Simon László, előszó Simon László, ill. Walter Trier; Akkord, Bp., 2012 (Talentum diákkönyvtár)
 • Csizmás kandúr. Erich Kästner mesél; ford. Nádori Lídia, ill. Walter Trier; Móra, Bp., 2012
 • A schildai polgárok. Erich Kästner mesél; ford. Rónaszegi Éva, ill. Horst Lemke; Móra, Bp., 2012
 • Till Eulenspiegel. Erich Kästner mesél; ford. Rónaszegi Éva, ill. Walter Trier; Móra, Bp., 2012
 • Gulliver utazásai. Erich Kästner mesél; ford. Rónaszegi Éva, ill. Horst Lemke; Móra, Bp., 2013
 • Münchhausen. Münchhausen báró csodálatos utazásai és kalandjai szárazon és vízen. Nyolc történet. Erich Kästner mesél; ill. Walter Trier, ford. Rónaszegi Éva; Móra, Bp., 2014
 • Három ember a hóban; ford. Horváth Zoltán, átdolg. Sárközy Elga / Pokol a szállodában; ford. Nádori Lídia; Móra, Bp., 2020

További információk