!

Egry Gábor

Könyvei 5

Cieger András – Egry Gábor – Klement Judit: Kérdések és válaszok a dualizmus kori Magyarországról 1867–1918
Egry Gábor: Otthonosság és idegenség
Egry Gábor: Az erdélyiség „színeváltozása”
Egry Gábor: Etnicitás, identitás, politika
Fejtő Ferenc – Salat Levente – Ludassy Mária – Egry Gábor – Bognár Zoltán: Autonómia, liberalizmus, szociáldemokrácia

Szerkesztései 2

Egry Gábor (szerk.): Kérdések és válaszok 1918–1919-ről
Egry Gábor – Kaba Eszter (szerk.): 1916 – a fordulat éve?