!

Edith Sheffer

Könyvei 2

Edith Sheffer: Asperger gyermekei
Edith Sheffer: Asperger's Children

Népszerű idézetek

SzVera>!

Az autizmus nem igazi dolog; mindenkinek vannak sérülései. Ezek között vannak észrevehetőbbek, és vannak kevésbé láthatóak. Az autizmus nem fogyaték vagy diagnózis, egyszerűen egy sztereotípia bizonyos emberek leírására. Az autistákat ugyanúgy kellene kezelni, mint bárki mást, mert ha nem, akkor még kevésbé lesznek szociálisak. Minden gyerek szüleinek – akár autisták, akár nem – bele kell élni magukat a gyerekük nézőpontjába, és az ő nézőpontjuk alapján segíteni a gyerekeknek.

Edith Sheffer: Asperger gyermekei Az autizmusfogalom gyökerei a bécsi nácizmusban

SzVera>!

A híres neurológus, pszichiáter és holokauszt-túlélő Viktor Frankl ennél keményebben jellemezte Jekeliust: „Egész életemben nem találkoztam más emberrel, akiről ki merném jelenteni: mefisztói jelenség, igazi sátáni alak.”
Jekelius olyannyira aktív része volt a náci rendszernek, hogy eljegyezte Hitler húgát, Paulát. A fiatal nő levelet írt Jekeliusnak, amelyben másod-unokatestvére, Aloisia Veit életéért könyörgött, aki a Steinhof intézet bent fekvő betege volt. Veitnál szkizofréniát diagnosztizáltak, így a T4 program keretén belül halál várt rá. Jekeliust a jelek szerint nem hatotta meg Paula Hitler levele, és Veit a hertheimi gázkamrában végezte be életét. Mégis – ahogyan ezt Jekelius a szovjet kihallgató tiszteknek 1948 júliusában elmondta –, Paula meghívta Jekeliust saját lakásába. „Baráti viszony alakult ki közöttünk – emlékezett Jekelius –, amely idővel bensőséges kapcsolattá fejlődött.” Paula a beszámolók szerint 1941 novemberében kérte Hitler engedélyét, hogy hozzámehessen Jekeliushoz, de Hitler ellenezte a házasságot. Jekelius biztonsági kockázattá vált, és olyan magas rangú tisztek, mint Heinrich Himmler és Reinhard Heydrich vitatták meg 1941. november 30-i telefonbeszélgetésükben Jekelius letartóztatásának lehetőségét. Jekelius azt állította, hogy 1941 decemberében a Gestapo foglyul ejtette berlini útja során, és a tisztségviselők kényszerítették, hogy írásos nyilatkozatot írjon alá, amelyben megerősíti, hogy megszünteti Paulával a kapcsolatot.
Máig sem igazán világos, miért ellenezte Hitler a házasságot – talán nem akarta, hogy szeretett húga egy professzionális tömeggyilkoshoz menjen feleségül. Bárhogy légyen is, a letartóztatás hatásos eszköz volt arra, hogy megszabaduljon egy kellemetlen sógorjelölttől.

Edith Sheffer: Asperger gyermekei Az autizmusfogalom gyökerei a bécsi nácizmusban

Fanni_214>!

Ma arról is folyik a vita, nem volt-e Asperger aspergeres…

29. oldal

Edith Sheffer: Asperger gyermekei Az autizmusfogalom gyökerei a bécsi nácizmusban

Fanni_214>!

…a tudományos sikerhez – állította – elengedhetetlen egy csipetnyi autizmus.

30.

Edith Sheffer: Asperger gyermekei Az autizmusfogalom gyökerei a bécsi nácizmusban

Fanni_214>!

Ha egészséges, életerős nemzetet akarnak építeni, ahhoz egészséges, életerős népességre volna szükség.

34.

Edith Sheffer: Asperger gyermekei Az autizmusfogalom gyökerei a bécsi nácizmusban

SzVera>!

Míg az orvostudomány és a pszichiátria a világ más tájain ebben az időben egy irányba tartott, a Reich diagnosztikai rezsimje a halál árnyékában működött, sőt: a halál a szóba jövő kezelési módok között szerepelt. Az egyre sokasodó diagnózisok radikalizálódása oda vezetett, hogy elpusztították azokat, akiket nem ítéltek alkalmasnak rá, hogy a Volk tagjai legyenek, és mint ilyet, „életre érdemtelen élet”-nek bélyegeztek. Ezt nevezték eutanáziának, bár a kifejezés használata itt pontatlan: a program során elpusztított emberek zöme fizikailag egészséges volt, nem halálos beteg, és fájdalmaktól sem szenvedtek. Egyszerűen gyengeelméjűnek tekintették őket.

Edith Sheffer: Asperger gyermekei Az autizmusfogalom gyökerei a bécsi nácizmusban

SzVera>!

A Spiegelgrundon azonban az elpusztított gyerekek 70 százalékánál nem találtak számszerűsíthető élettani hiányosságot. Pusztán a személyzet adott szubjektív értékelést csökkent kognitív működésükről, más esetekben pedig semmiféle igazán kézzelfogható diagnózis nem született. Az itt elhunyt gyerekek és fiatalok zöméről – ötből háromról – mindössze olyan ködös kórismék születtek, mint az „imbecillitás” vagy „idiotizmus”. Tíz százalékuknál pedig semmiféle betegséget nem állapítottak meg.”

Edith Sheffer: Asperger gyermekei Az autizmusfogalom gyökerei a bécsi nácizmusban

szikora>!

Amikor végigkövetjük Asperger és munkatársai útját, a mikroszkopikus lépések egymásra sorjázásában egy kicsit azt is tetten érhetjük, miként történik a történelem.

Edith Sheffer: Asperger gyermekei Az autizmusfogalom gyökerei a bécsi nácizmusban

szikora>!

Az eugenika a teljes politikai spektrumon elfogadott volt a baloldaliaktól a konzervatívokon és klerikalistákon keresztül egészen a feministákig.

Edith Sheffer: Asperger gyermekei Az autizmusfogalom gyökerei a bécsi nácizmusban

Nyuszicsoki>!

Miben különbözik egy légy egy pillangótól?

(első mondat)

Edith Sheffer: Asperger gyermekei Az autizmusfogalom gyökerei a bécsi nácizmusban