!

Cyrano de Bergerac francia

1619. március 6. (Párizs) – 1655. július 28. (Sannois, Franciaország)

Teljes névHercule-Savinien de Cyrano de Bergerac
NemFérfi

Könyvei 2

Cyrano de Bergerac: Holdbéli utazás
Cyrano de Bergerac: Voyage dans la Lune

Népszerű idézetek

>!
Arianrhod MP

Ez az ország pénzneme – felelte a démon – fogyasztásunk egy hatsoros verset tett ki, amelyet meg is adtam néki. Nem féltem, hogy nem lesz elég pénzem, mert ha akár egy álló hétig is itt lakmározunk, akkor sem költöttünk volna egy szonettnél többet, s négy darab is van nálam, meg két epigramma, két óda és egy költői levél.

3 hozzászólás
>!
Arianrhod MP

…azt gondolják ugyanis, hogy képzeletünk, ha csak némi szerekkel is erősítik, megvédi egészségünket, s meg is gyógyít, viszont a leghatékonyabb szerek is gyengék, ha a képzelet nem alkalmazza őket.

>!
MosolyMűvek

Én is azt gondolom – mondta –, hogy a Föld forog, de nem abból az okból, amelyre Kopernikusz hivatkozik, hanem mivelhogy a Pokol tüze, mint a Szentírásból tudjuk, a Föld középpontjában lévén, a kárhozottak, a lángok hevétől menekülve, a boltozat felé igyekeznek, így megforgatja a Földet, ahogy a kutya forgatja a kereket, ha bele van zárva, s szaladni kezd.

13. oldal

>!
Arianrhod MP

Ha pedig a te világodban, ahonnan érkeztél, a szüzességet többre becsülik a testi érintkezésnél, akkor meg nem értem, hogy Isten miért nem a májusi harmat erejével ad néktek életet, ahogy például a gombákkal teszi, vagy legalább, mint a krokodilok esetében, a naptól hevített zsíros iszap útján.

>!
MosolyMűvek

Megkérdeztem társamat, kötelezvénnyel fizet-e a fogyasztásért? Azt felelte, hogy nem értékpapírral, hanem egy költeménnyel egyenlítette ki a számlát. (…) Ez az ország pénzneme … Fogyasztásunk egy hatsoros verset tett ki, amelyet meg is adtam néki. (…)
Megkérdeztem, lehet-e másodszor is ugyanazzal a verssel fizetni, ha lemáslja az ember; azt felelte, hogy nem, majd így folytatta:
– Ha írnak egyet, szerzője elviszi a pénzverdébe, ahol az ország hites költői üléseznek, Itt verstisztek vetik próba alá műveket, s ha a minőségük megfelel, csattanójuk s nem súlyuk szerint értékelik őket, vagyis egy szonett értéke nem mindig szonett, hanem csiszoltsága szerint változik; így, ha valaki éhen hal, az csak afféle tulok lehet, s a szellemes ember mindig pompásan étkezik.

60. oldal

>!
Arianrhod MP

Ízleld meg nyugodtan – mondta a démon –, olyan anyagot kevernek a puskaporukba és az ólmukba, amely nemcsak megöli, hanem egyben megkopasztja, megsüti és ízesíti is a vadat.

>!
Arianrhod MP

„Ez az Arisztotelész – mondták –, kinek tudományát olyan fennen dicséri, saját elveiből vonta le filozófiáját, s nem filozófiájából az elveit, s legalább azt kellett volna bebizonyítania, hogy ésszerűbbek a többi szekta elveinél, de nem tette. Ne is vegye hát rossz néven az öregúr, ha tiszteltetjük.”

>!
Arianrhod MP

A te vallásod, látom, a természet rendje ellen van, s minden örömöt megtagadna az embertől; nem is értem, miért nem nyilvánították papjaitok bűnnek a vakarózást is, hiszen kellemes fájdalommal jár.

>!
MosolyMűvek

A Tudás Fája a Élet fájával szemben emelkedik. Gyümölcsét vastag héj borítja, s aki csak ezt kóstolja meg, tudatlan lesz, mert a héj védelmezi a tudós gyümölcs szellemi erényeit, Mikor Isten annak idején elűzte Ádámot a paradicsomból, ezzel a gyümölcshéjjal dörzsölte be foghúsát, hogy ne találja meg a visszavezető utat. Ősapánk aztán tizenöt álló esztendőig csupa értelmetlenséget fecsegett, s annyira megfeledkezett a dolgokról, hogy a Teremtésre sem emlékezett, de utódai sem, egészen Mózesig. De e nagy próféta lángeszének forró fényében végül is elenyészett a gyümölcshéj bódító ereje.

32. oldal

>!
dontpanic P

Könyv ez is, de csodálatos könyv, lapok és betűk nélkül; vagyis olyan, amelyből szem nélkül, s csupán a fülünk segítségével okulhatunk. Ha valaki olvasni akar, sok és különböző fajta kis idegszállal egybebogozza a gépet, s miután a tűt a kívánt fejezethez illesztette, máris hallja, mintha csak emberi szájból vagy valami hangszerből törnének elő (…)
…így sosem maradnak olvasmány nélkül; nemcsak a szobájukban olvashatnak, hanem az utcán is, vagy kiránduláskor, vagy akár utazás közben…

6 hozzászólás