!

Colin Duriez

Könyvei 3

Colin Duriez: Tolkien és C. S. Lewis
Colin Duriez: The Oxford Inklings
Colin Duriez: J. R. R. Tolkien

Népszerű idézetek

>!
marschlako P

Lewis szerint a szerelmespárokat szemtől szemben képzeljük el, míg a barátok egymás mellett állnak, és ugyanarra a számukra fontos dologra összpontosítanak.

213. oldal

Colin Duriez: Tolkien és C. S. Lewis Egy híres barátság története

>!
marschlako P

    A barátság a szeretet össze válfaja közül az egyetlen, amely az istenek vagy az angyalok világába emel, írta Lewis. Amikor ezt lejegyezte, egy baráti társasággal tett egész napos túráról jött haza éppen, és egészen bizonyos, hogy Tolkienra is gondolt:
     Ezek a legbecsesebb órák – amikor egy fárasztó nap után négyen-öten összegyűlünk kedvenc fogadónkban; papucsba bújunk, lábunkat a ragyogó nap felé nyújtjuk, italunk könyöktávolságra; beszélgetünk, s az egész világ, meg ami azon túl van, megnyílik előttünk; senkiért nem vagyunk felelősek, szabadok és egyenlőek vagyunk mindahányan, mintha csak egy órája találkoztunk volna, de közben az évek során megérlelt ragaszkodás vesz körül minket. Az élettől – a földi élettől – ennél szebb ajándékot nem kaphatunk. Megérdemeltük egyáltalán?

224. oldal

Colin Duriez: Tolkien és C. S. Lewis Egy híres barátság története

>!
marschlako P

Nem azért leszek mindörökké hálás neki, mert „hatással volt rám”, ahogy azt általában mondjuk, hanem azért, mert támogatott engem. Sokáig ő volt az egyetlen közönségem. Ő hitette el velem, hogy „anyagom” több is lehet, mint egy privát hobbi. Az ő érdeklődése és szűnni nem akaró lelkesedése nélkül A Gyűrűk Urát sosem fejeztem volna be…

212. oldal

Colin Duriez: Tolkien és C. S. Lewis Egy híres barátság története

1 hozzászólás
>!
marschlako P

Az ilyen történetekben a fordulat bekövetkeztével örömöt érzünk, mert úgy tűnik, szívünk őszinte vágya teljesül be ezzel, és egy pillanatra az a benyomásunk támad, mintha kilépnénk a keretből, mintha elszakadna a mese szövedéke, s egy fénynyaláb hatolna át rajta felénk.

217. oldal

Colin Duriez: Tolkien és C. S. Lewis Egy híres barátság története

1 hozzászólás
>!
marschlako P

Lásd J. R. R. Tolkien: A Biography, 194. 1940-41 telén Tolkien „felfedezte” az enteket, mikor Lewis hnauiról készített jegyzeteket. A hnau megtestesült személyes lény. Tolkien így töprengett: „Az emberfák vajon hnauk, akik fává váltak, vagy olyan fák, akik hnaukká váltak?”

238. oldal, végjegyzet

Colin Duriez: Tolkien és C. S. Lewis Egy híres barátság története

>!
marschlako P

Nem szabad elfelejtenünk, hogy egy bizonyos értelemben a „másik világ” egy meghatározott hely, egy másik értelemben azonban az istenek királysága mibennünk van, s így a föld és a tündérország együttesen létezik ugyanabban a térben. Ez csak nézőpont kérdése… E világ lakója tudatára ébredhet a létezés egy egészen más dimenziójának. A földről tündérországba utazni olyan, mint az időből az örökkévalóságba jutni. Nem térbeli utazás, hanem a szemlélet változása.

104-105. oldal

Colin Duriez: Tolkien és C. S. Lewis Egy híres barátság története

1 hozzászólás
>!
marschlako P

„Nem csupán látni akarjuk a szépséget – írta –, valami mást is akarunk, amit nehéz szavakba önteni – szeretnénk egyek lenni ezzel a szépséggel, befogadni magunkba, fürdeni benne, részévé válni. Ezért népesítettük be az eget és a földet és a vizeket istenekkel, istennőkkel, nimfákkal és tündérekkel.”

74. oldal

Colin Duriez: Tolkien és C. S. Lewis Egy híres barátság története

Kapcsolódó szócikkek: szépség
1 hozzászólás
>!
marschlako P

Nem nagyon emlékszem más olyan könyvre, amelyről ilyen vad vitákat folytattam volna, mint erről. Kiegyensúlyozott véleménye senkinek nincsen, vagy remekműnek találják a maga nemében, mint én is, vagy ki nem állhatják, és ez utóbbiak között, bevallom, vannak szép számmal olyanok is, akiknek irodalmi ítélőképességét nagyra tartom. (…) Kénytelen vagyok azt gondolni, hogy egyesek elvből ellenzik a hősi küldetéstörténeteket és a képzelt világokat, úgy érzik, az ilyesmi eleve csak könnyű, kikapcsolódást nyújtó olvasmány lehet. Megbotránkoznak azon, hogy egy Oxfordban oktató angol filológus hogyan ölhetett bele ennyi energiát egy ilyen triviális műfajba.

172-173. oldal

Colin Duriez: Tolkien és C. S. Lewis Egy híres barátság története

1 hozzászólás
>!
B_Panka

Ha az irodalmi művet csupán a szerző önkifejezésének tartjuk, és nem látjuk, hogy az az olvasónak címzett kommunikáció, az irodalmi alkotás elveszti jelentését.

214. oldal, 12. fejezet - A barátság ajándéka (Harmat, 2016)

Colin Duriez: Tolkien és C. S. Lewis Egy híres barátság története

>!
B_Panka

Tolkien Szilszakállját, az entet például Lewis ihlette, egész pontosan az ő erős, kifejező, mélyen búgó hangja – Hrumm, hrumm!

7. oldal Előszó (Harmat, 2016)

Colin Duriez: Tolkien és C. S. Lewis Egy híres barátság története