!

Charles Fenyvesi

Képek 1

Könyvei 5

Charles Fenyvesi: Mikor kerek volt a világ
Charles Fenyvesi: Mikor az angyalok túljártak a világ eszén
Charles Fenyvesi: Három összeesküvés
Charles Fenyvesi: Elmélkedések egy kerti padon
Charles Fenyvesi: Szellemidéző

Róla szóló könyvek 1

Járai Judit: Csupa mosoly volt

Népszerű idézetek

vargajudit P>!

Kiszámíthatatlanság a zsarnok gyönyörűsége. Mialatt alattvalói egymással versengve boncolgatják szeszélyét, ő maga diadalittasan gondol arra, hogy rajta kívül senki sem tudja, hová és kire sújt le legközelebb.

126. oldal

Charles Fenyvesi: Mikor kerek volt a világ Emlékek a szabolcsi szép időkből

pelika_Bp>!

Mégis meglepőnek tűnik, hogy 1989-ben, a berlini fal leomlásának estéjén még kommunistaként tértek nyugovóra, és másnap már demokrateként ébredtek fel.

50. oldal

vargajudit P>!

Amikor mennyei parancs ellen érvelt, vagy különleges pártfogásért emelt szót egy arra érdemes személy érdekében, a Baal Sem Tov az erdőbe vonult, elkántálta az alkalomhoz illő imát, egy dús lombú diófa alatt állva, amelyet már akkor ismert, amikor ő is, a fa is fiatalok voltak.
Később aztán, ha a Baal Sem Tov unokája – maga is híres rabbi – hasonló feladattal találta szemben magát, úgy érezte, nincs szüksége a diófára. Bármilyen fa megfelel, vélekedett, ha elmegy a Baal Sem Tov erdejébe, és a hatékony imát mondja el.
Az unoka unokája, szintén nagy hírű rabbi, messze költözött az erdőtől, s így nem tudott minden alkalommal odalátogatni, amikor különleges imára volt szükség. A szöveget még tudta, s kiderült, hogy az ima elmondása is elegendő.
Két további nemzedék után az ima szavai feledésbe mentek. Úgy tartják azonban, elegendő csak annyit elmondani, miként tett egyszer a Baal Sem Tov csodát, s ennek önmagában megvan a hatalma, hogy megváltoztassa az események menetét.
Napjainkban, újabb két nemzedék eltűntével, még mindig tudjuk a történetet.

16. oldal

Charles Fenyvesi: Mikor kerek volt a világ Emlékek a szabolcsi szép időkből

pelika_Bp>!

Tudom, maga is úgy vélekedik, hogy a föld az, ami igazán fontos, amiért inkább érdemes élni és maghalni, mint afféle fennkölt illúziókért, amilyen a haza vagy a birodalom. Úgy hiszem, abban is egy véleményen vagyunk – folytatta –, hogy ilyen illúziók megszállottságuktól vagy önérdeküktől sarkallt emberektől származnak, akik mindannyiunkat könnyen tévútra vezethetnek. [. . . ] A józan ész a „jobbágyok helyzetének rendszeres, fokozatos javitását” igényelte volna, és „higgadt, megfontolt összebékülést a nálunk fejlettebb, civilizáltabb osztrák szomszédunkkal”.

102. oldal

Charles Fenyvesi: Mikor kerek volt a világ Emlékek a szabolcsi szép időkből

pelika_Bp>!

Amikor fát vágunk, valójában hadgyakorlaton veszünk részt

338. oldal

pelika_Bp>!

Életemben először nyilt alkalmam a Habsburg-himnusz, a gyászmisét befejező Kaiserlied éneklésére. Nem kerülte el azonban a figyelmemet, hogy a himnusz, Haydn fenséges győzelmi indulója, csupán Ausztriát emliti, a birodalom többi részét egyetlen szóval sem. A Habsburgok, az osztrákok végeredményben meghóditott országnak, gyarmatnak tekintették Magyarországot.

128. oldal

Charles Fenyvesi: Mikor kerek volt a világ Emlékek a szabolcsi szép időkből

pelika_Bp>!

Ma már tudjuk, hogy Nagy Imre, a szelíd szavú, reformgondolkodású pártfunkcionárius, egész életében hithű kommunista volt, és a harmincas évekbeli véres tisztogatások idején Moszkvában Sztálin titkosrendőrségének dolgozott.

51. oldal

pelika_Bp>!

Sztálin sehová nem utazott, de nyomasztó, baljós jelenléte egész birodalmában érzékelhető volt. Képmása – arcának ragyái, ráncai nélkül – nézett le ránk minden tanterem, minden közhivatal faláról; az ő képét láttuk az élelmiszerboltok üres polcai fölötti falon, miközben kenyérért álltunk sorba, és a mozikban is, ahol csakis a Szovjetunióról és a népi demokráciákról mutattak be filmeket. (Emlékszem, mennyire meglepődtem, amikor menekültként Ausztriában először láttam retusálatlan felvételeket a Nagy Vezetőről.) Születésnapjára tekintélyes költők irtak verseket a bajuszáról, és e versek gyűléseken hangzottak el. Korunk Nagy Gondolkodójának is kikiáltották, tudományos témákról nyilatkozott időnként, például összehasonlító nyelvészetről, gyümölcsfa-genetikáról, hidrológiáról, és a tekintélyes professzorok, akikről „ideológiai tévedéseik” miatt rosszallóan nyilatkozott, nyomban eltüntek a Gulágon. Maró gúnnyal leplezett dühe mellett kijelentései azt is elárulták, hogy jóformán semmit sem tud az általa kifejtett témákról, úgyhogy eltűnődhettünk, vajon miféle okok késztették, hogy egyáltalán beszéljen róluk.

287-288. oldal

Charles Fenyvesi: Mikor az angyalok túljártak a világ eszén Akik zsidókat mentettek a háborús Magyarországon

Baki P>!

1943 júliusa és szeptembere között a tengelyhatalmak uralta Európából három náciellenes összeesküvés titkos megbízottai repültek Isztambulba.

(első mondat)

Charles Fenyvesi: Három összeesküvés Rundstedt tábornagy, Canaris tengernagy és a zsidó mérnök, aki megmenthette volna Európát

pelika_Bp>!

A békesség és szelídség apostolaként azt fejtegette, a kertész nem ismer háborút, gondolatvilága az ásó, kapa és gereblye szentháromságán alapszik.

205. oldal