!

Buji Ferenc magyar

1962 (Nyíregyháza) –

Tudástár · 6 kapcsolódó alkotó · 2 kapcsolódó könyv

Nemférfi
Honlapbujiferenc.hu

Képek 1

Könyvei 7

Buji Ferenc: Az elfelejtett evangélium
Buji Ferenc: Az emberré vált ember
Buji Ferenc: Magasles
Buji Ferenc: A rejtőzködő Messiás
Buji Ferenc: Harmonia universalis
László András – Buji Ferenc: Genesis
Buji Ferenc: Tat tvam aszi

Szerkesztései 1

Buji Ferenc (szerk.): Metaphysicum et politicum

Fordításai 8

René Guénon: A mennyiség uralma és az idők jelei
Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje
Ananda K. Coomaraswamy: Akimcanna
Srí Ramana Maharsi: Oltalmazó útmutatás
Hari Prasad Shastri (szerk.): A halhatatlanság virágfüzére
Srí Ramana Maharsi: Srí Ramana Maharsi összes művei
Ramana Maharsi: A nyílegyenes ösvény
Johannes Tauler: A hazatérés útjelzői

Antológiák 3

Horváth Róbert – Murányi Tibor (szerk.): Láthatatlan rezgéseim tánca minden
Lajta Gábor – Sulyok Miklós (szerk.): Molnár Sándor: Üresség / Sándor Molnár: Emptiness
Baka Györgyi (szerk.): A beváltás helye

Alkotói polc

Kollográd>!

Buji Ferenc (művek, fordítások, szerkesztések) 21 alkotói Bővebben

Al-'Arabi ad-Darqawi: Az emlékezés rózsakertje
Alexander Schmemann: A világ életéért
Ananda K. Coomaraswamy: Akimcanna
Buji Ferenc: A rejtőzködő Messiás
Buji Ferenc: Az elfelejtett evangélium
Buji Ferenc: Az emberré vált ember
Buji Ferenc: Harmonia universalis
Buji Ferenc: Magasles
Buji Ferenc (szerk.): Metaphysicum et politicum
Buji Ferenc: Tat tvam aszi
5 hozzászólás

Népszerű idézetek

aled P>!

Ami persze a legtompább embert illeti, az ilyen csak van. Tenyészik. És az emberek döntő többsége ilyen: Nem elfogad és nem elutasít – hanem van. Elég rosszul érzi magát a létben – de van.

Kapcsolódó szócikkek: emberek · társadalom
3 hozzászólás
bratan P>!

A mai történelmi egyházak – és a történelmi vallások is – egyre inkább csupán felületén érintik az embert, csupán érintőleges viszonyban vannak vele, lényének centrumát érintetlenül hagyják. Az ember azonban sóvárog arra, hogy belül, lénye legmélyén valami alapvetően és megrázóan érintse és ragadja meg. Ezért néz filmet, ezért olvas könyvet, ezért utazik ismeretlen, távoli országokba. Érintésre vágyik. És ezt várná el vallásától, hitétől is. Ha azonban vallása, amelybe beleszületett, nem biztosítja számára ennek lehetőségét, sőt ha vallása részéről nem is tapasztalja az ő lényegi megérintésének igényét, hanem azt látja, hogy az felületi kapcsolódással is megelégszik, akkor más módon próbálja kielégíteni lényege középpontjának sóvárgó szomjúságát. Ha legitim módon nem megy, jó illegitim módon is. És ez a szekta.

97-98. oldal (A szektarianizmus fenomenológiája)

Buji Ferenc: Magasles Esszék és reflexiók a tradíció távlatából

bratan P>!

A nyugati ember negyven év kemény munkájával megteremti önmaga kényelmes mentális leépülésének egzisztenciális feltételeit.

125. oldal (Széljegyzetek a középponthoz)

Buji Ferenc: Magasles Esszék és reflexiók a tradíció távlatából

Rahamim P>!

Az örökkévalóság nem azt jelenti, hogy a mára holnap következik, a holnapra pedig holnapután, méghozzá vég nélkül, hanem azt, hogy a tegnap és a holnap jelen van a mában.

111. oldal, Esszék - Széljegyzetek a középponthoz (Kairosz, 2003)

Buji Ferenc: Magasles Esszék és reflexiók a tradíció távlatából

bratan P>!

Már az eddigiekből is világosan látszik, hogy a homoszexuális propaganda megfogalmazott vagy megfogalmazatlan, tudatos vagy öntudatlan célja az ember lerántása. A harc az ember ellen folyik, minden területen, összehangoltan. Előbb megfosztani az embert isteni, transzcendentális normáitól, majd megfosztani pusztán emberi, immanens normáitól is, hogy aztán ezt a mélyen emberalatti szintre süllyesztett embert mindenek mértékévé tegyék és istenítsék. Még csak véletlenül se maradjon valami vagy valaki a világban, ami vagy aki magasrendű, tiszta, szép, magasztos, nemes.

73-74. oldal (A homoszexuális propaganda)

Buji Ferenc: Magasles Esszék és reflexiók a tradíció távlatából

bratan P>!

… baljós jel az, ha a keresztény embert az érdekli, miképpen vélekedik a tudomány Istenről. Érdekelje inkább az, hogy miképpen vélekedik Isten a tudományról!

282. oldal (Czakó Gábor avagy a keresztény következetesség)

Buji Ferenc: Magasles Esszék és reflexiók a tradíció távlatából

1 hozzászólás
aled P>!

Az jelenik meg kívül is, ami belül van…

Buji Ferenc: Az elfelejtett evangélium A názáreti Jézus elveszett tanításai

1 hozzászólás
bratan P>!

A legvégső magányban az ember már nem térhet ki önmaga elől.

113. oldal (Széljegyzetek a középponthoz)

Buji Ferenc: Magasles Esszék és reflexiók a tradíció távlatából

bratan P>!

E sorok írója a kereszténység nevében nem várnál el azt a zsidóságtól, hogy különféle, ellene elkövetett bűneiéért – alapítójának, a názáreti Jézusnak a kivégez_tet_ésétől kezdve – bocsánatot kérjen, hanem mindössze annyit várna el, hogy a zsidóság ne csak konstatálja a keresztény bocsánatkéréseket, hanem végre bocsásson is meg, kinyilvánítva, hogy több bocsánatkérésre immár nem tart igényt, s ennek megfelelően hagyjon fel a kereszténység ellene elkövetett történelmi bűneinek folyamatos felhánytorgatásával. Mert emlékezni – erre, mint minden népnek, minden vallásnak, nekik is joguk van. Van azonban valami, ami a zsidóság magatartását az összes többi népétől és vallásétól radikálisan elkülöníti, és ez az emlékeztetés. A zsidóság ugyanis nemcsak emlékezik, hanem egyúttal emlékeztet is: emlékeztet az ellene elkövetett történelmi bűnökre. Emlékeztetni és az emlékeztetés eszközével más csoportok kollektív lelkiismeretét folyamatosan terhelni, nyilatkozatokat kikényszeríteni és gesztusokat elvárni: ez az, ami minden jóérzésű ember számára visszatetsző, ez az, ami az összes többi nép számára ismeretlen…

272-273. oldal (Egy meghiúsult vita tanulságai)

Buji Ferenc: Magasles Esszék és reflexiók a tradíció távlatából

aled P>!

…a prófétának csak saját hazájában, rokonai körében, saját házában nincs becsülete.

Buji Ferenc: Az elfelejtett evangélium A názáreti Jézus elveszett tanításai

1 hozzászólás