!

Bródy Sándor magyar

1863. július 23. (Eger) – 1924. augusztus 12. (Budapest)

NemFérfi
Honlaphttp://www.literatura.hu/irok/real/brody.htm
Wikipédiahttps://hu.wikipedia.org/wiki/Bródy_Sándor_(író)
Életrajz

Képek 2

Könyvei 47

Bródy Sándor: A tanítónő
Bródy Sándor: A nap lovagja
Bródy Sándor: Az ezüst kecske
Bródy Sándor: Rembrandt
Bródy Sándor: Két feleség
Gozsdu Elek – Petelei István – Bródy Sándor: Nemes rozsda
Bródy Sándor: Az egri diákok
Bródy Sándor: A dada / A tanítónő / A medikus
Bródy Sándor: A dada
Bródy Sándor: Két szőke asszony

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Lazi Könyvkiadó klasszikusai, Populart Füzetek, A magyar próza klasszikusai, Kiskönyvtár, Egyetemes Regénytár, Ifjúsági kiskönyvtár, A magyar próza klasszikusai, Századok legendái, A Magyar Dráma Gyöngyszemei

Szerkesztései 1

Jókai Mór – Bródy Sándor – Rákosi Viktor (szerk.): Ezernyolczszáznegyvennyolcz

Fordításai 2

Arthur Schnitzler: Körbe-körbe
Michail Petrovics Arcübasev: Szenvedély

Antológiák 25

Kepes András (szerk.): Könyvjelző
Kőrössi P. József (szerk.): Szökés a halálból
Kőrössi P. József (szerk.): A szerelem lexikona
Kőrössi P. József (szerk.): Egy éj Velencében
Gácsi Klára – Oláh János (szerk.): Százszorszép novellák
Kőrössi P. József (szerk.): Egy berlini lány
Domokos Mátyás (szerk.): A magyar novella antológiája I-II.
Gábor Emil (szerk.): A szegények öröme
Kőrössi P. József (szerk.): Könnyező fák
Száz magyarok könyvei I-X.

Róla szóló könyvek 7

Benedek István Gábor: A lovag napjai
Lukács György: Magyar irodalom – Magyar kultúra
Eisemann György: Keresztutak és labirintusok
Hatvany Lajos – Glink Károly: Beszélő házak és tájak
Nagy Péter: Drámai arcélek
Földes Anna: Bródy Sándor
Druzsin Ferenc: „Valami tiszta, égből szállt sugár…”

Népszerű idézetek

>!
olvasóbarát P

Ti könyvek, ó, ti könyvek, milyen erősek vagytok, amíg jön egy ízecske ösztön, egy csöppnyi vér, igazi vér, és elhamvaszt, semmivé tesz, mint hitvány hamut, a levegőbe szór belőletek ezerre menő becses kötetet!

71. oldal

Kapcsolódó szócikkek: könyv
5 hozzászólás
>!
ppeva P

– Szeretem a magyarokat, aránylag tisztességes nép. Rendes emberek, ha egyszerre meg nem bolondulnak.

Kapcsolódó szócikkek: magyarok, magyarság
1 hozzászólás
>!
encus625 P

Nem a vörös haj a fő, hanem a vöröshajú nő. Egy ilyenben tíz asszony van, tíznek a szenvedélye, férfiégető tüze. A mai férfi pedig erre törekszik: megégni asszonynak általa. A vörös asszony a Szfinx, a kit ismerünk.

Bródy Sándor: Az asszonyi szépség Többféle apróságok, melyek a czimre vonatkoznak

>!
csgabi MP

CSÁBÍTÓ: Miért sóhajt?
FELESÉG: Olyan jólesik. Semmiért. A férjem jut eszembe, szegény jó kis uram. Komolyan, legjobban szeretem őt, maga után.

39. oldal (Férfiak szövetsége)

>!
Cicu

Két nő élt egy nagy, de uj palotában, egyedül, férfi nélkül. Mindketten szőkék voltak, mint az őszi, bágyadt nap. Az anya volt a szebb, mint ahogy illik, de azért a leányt is rendkivülinek mondották, mert szépségében nem volt semmi hiba, vagy hiányosság. Az előkelő palotában, melyben hangversenyterem, billiárdszoba, sőt egy valóságos kis színház is foglaltatott: nem terjengett a palotáknak ama kedvelt, régi jó illata. Ellenben mind a harminc szobában és a folyosókon is érezhető volt az a pézsmaszaggal elegy különös, majdnem gyászos illat, amely csak azokon a helyeken lakik, ahol gyorsan és nagyon fölgazdagodott emberek laknak. Azokat az egygondolatu lényeket értem, akiknek minden világi élvezet semmis, a vagyongyűjtés állati ösztönén és annak mámorán kivül. Három ilyen férfi élt eddig a palotában, a napszinü, magas és még mindig friss nő törvényes és hites férjei. Mindhárman igen sajnálták itthagyni a mindjobban felgyülemlő gazdagságot és a rendkivüli nőt, de hiába kapaszkodtak egyikbe is, másikba is…

>!
tgorsy 

(…) két piros kötésű könyvet a hóna alá csapott, és bement fehér és kék díszítésű ágyába lefeküdni.

77. oldal, Bródy Sándor: Erzsébet dajka · Bródy Sándor

>!
sztimi53 P

Megvizsgáltam bensőmet, azonkívül kikérdeztem öt fekete és öt szőke barátomat. Tiszta lélekkel mondhatom: hiúság – férfi a neved.
Az első szikra, a melyből a férfiak szerelmi lángja támad: egy leány figyelmes tekintetéből ered. Mondják, hogy a férfiak a támadó és a nők a megostromolt és behódolt! Én meg megfordítva láttam csaknem mindig. Egy leány, ez engem észrevett – mily szép, kedves leány, mondom. Hogy szeret velem foglalkozni, mily szelíd, mily gyengéd, milyen derék embernek tart, az egyedüli embernek a világon! mondom. Ah, én ezt a leányt szeretem, én ebbe a leányba szerelmes vagyok!
Állítják: mi az asszonynép szerelme? Szerettetni. De mi a férfiak szerelme? Önmagukat szeretni.

131. oldal, Noran, 2000.

Bródy Sándor: Az asszonyi szépség Többféle apróságok, melyek a czimre vonatkoznak

>!
Gregöria_Hill

A levegő, a víz, a nap, ó ezek!

Föltámadás

Bródy Sándor: Rembrandt Egy arckép fényben és árnyban

>!
csgabi MP

És kisurrantam a spájzból, elsompolyogtam a házból, és nem tértem vissza soha többé. Akkor meg kellett volna magamat ölnöm, akartam is, de nem tudtam megegyezni magammal a halálnemben. A vízre már hideg volt, az akasztás nyárspolgárias, revolverrel bánni nem tudtam, a francia forradalomból kedveltem a guillotine-t, de nem volt guillotine-om!

83. oldal (Befőttkorszak)

>!
Gregöria_Hill

A nap, a kellő pillanatban, szájon és szemen rohanta, mondjuk megcsókolta, egy szeptemberi asszony különösen tüzes szájával.

Föltámadás

Bródy Sándor: Rembrandt Egy arckép fényben és árnyban