!

Bornemisza Péter magyar

1535. február 22. (Pest) – 1584 tavasza (Rárbok)

Wikipédiahttp://hu.wikipedia.org/wiki/Bornemisza_Péter

Könyvei 9

Bornemisza Péter: Tragédia magyar nyelven az Szophoklész Élektrájából
Bornemisza Péter: Ördögi kísírtetek
Heltai Gáspár – Bornemisza Péter: Heltai Gáspár és Bornemisza Péter művei
Janus Pannonius – Tinódi Sebestyén – Bornemisza Péter – Ilosvai Péter: Humanisták és prédikátorok
Bornemisza Péter: Bornemisza Péter összes költeménye
Bornemisza Péter: Tragoedia magiar nelvenn az Sophocles Electrajabol
Bornemisza Péter: Varázslatos vadászatok
Bornemisza Péter: Vadászszívvel
Bornemisza Péter: Válogatott írások

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Populart Füzetek, Magyar Remekírók

Antológiák 4

Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel
Domokos Mátyás (szerk.): A magyar novella antológiája I-II.
V. Kovács Sándor (szerk.): Régi magyar olvasókönyv
F. Csanak Dóra (szerk.): Az örök Elektra

Róla szóló könyvek 2

Háy János: Kik vagytok ti?
Oláh Szabolcs: Hitélmény és tanközlés

Népszerű idézetek

>!
Lunemorte MP

Azmit az mentül bölcsebb tud is, senki semmi ahhoz képest, amit még tudni kellene.

7. oldal

Bornemisza Péter: Ördögi kísírtetek avagy röttenetes utálatosságáról ez megfertéztetett világnak

>!
Lunemorte MP

Azt hallom, régen Budán az paraszt polgár asszonyoknak szép úrfi szabású gyermekek lött, otthon kedig az úr feleséginek és a nemesekének oly rútak, mint a kocsisok és szakácsok. Gondolhatod mitül.

91. oldal

Bornemisza Péter: Ördögi kísírtetek avagy röttenetes utálatosságáról ez megfertéztetett világnak

>!
Flajmer P

Mida királyról ezt írják: Kérte vala az Istent, hogy valamit megfog kezével, mind arannyá válnék, végre az kenyér is azzá vált, és éhhel holt meg. Az fösvény azért sem Istennek, sem másnak, sem magának nem jó.

109. oldal

Bornemisza Péter: Ördögi kísírtetek avagy röttenetes utálatosságáról ez megfertéztetett világnak

>!
cassiesdream

Egy képíró, Dürerus, mondotta ezt barátjának:
– Midőn valamely képet írok, egyelőbe igen gyönyörködöm benne; azután, hogy jobban megnézem, ugyan szégyenlem is. (1578)

Kortársak

>!
Lunemorte MP

Mert mint a sebet a barbél mikor beköti, enyhezik utána, de azután ismét ha felbontja, fáj: de untalan kötezi, míg meg nem gyógyítja, így vagyon a lelki seb is, mi kedig míg itt élünk, mindaddig sebesek vagyunk.

19. oldal

Bornemisza Péter: Ördögi kísírtetek avagy röttenetes utálatosságáról ez megfertéztetett világnak

>!
Lunemorte MP

Végre az asszony hol szólni kezdett, hol megent az szólt ki belőle, és megismerték, mikor az ördög szólt.

31. oldal

Bornemisza Péter: Ördögi kísírtetek avagy röttenetes utálatosságáról ez megfertéztetett világnak

Kapcsolódó szócikkek: ördög
>!
Lunemorte MP

Ha más ember leányát, fiát hozzád akarod szoktatni, békát tégy egy fazékba hangyás helyre, és elfuss, hogy ne halld a sikoltását, mikor csípik a hangyák, mert megsüketülsz, és tizenötöd nap ott találsz gereblyét és vellát, az gereblyével csak vond meg, azkit szeretsz, utánad fut, az vellával csak taszítsad, tüled elfut.

58. oldal

Bornemisza Péter: Ördögi kísírtetek avagy röttenetes utálatosságáról ez megfertéztetett világnak

>!
Lunemorte MP

Hogy az apád ne feddjen reád, főzz meg egy emberfejet az lúgba, és azzal mosd apád fejét, és azt vidd el oztán az tetemházba, és vesd oda, és azt mondd: Mint ez senkire nem feddik, úgy az én apám is énreám ne feddhessen.

59. oldal

Bornemisza Péter: Ördögi kísírtetek avagy röttenetes utálatosságáról ez megfertéztetett világnak

1 hozzászólás
>!
cassiesdream

Az ganéjt és undok szart míg nem mozgatod, nem annyira büdös; mihelyt megmozdítod, ottan az bennevaló büdösség felindul. Így sok ember, mikor nem kísírtgettetik, sokszor csendes; de ha reá rohan az ördög izgatása, felindul. (1578)

Hasonlatok, leírások

>!
cassiesdream

Hallottam Bécsben egy Sylveszter Jánost, magyart: azki először magyarul fordította az Új Testamentumot – hogy feslett felesége miatt sokat szenvedett. (1578)

Kortársak