!

Bónis György magyar

Könyvei 11

Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon
Bónis György: Pályám emlékezete
Nagy Lajos – Bónis György: Budapest története III.
Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban
Bónis György: Középkori jogunk elemei
Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után
Bónis György: A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Közép-Európában
Bónis György: Nagy György és az 1914 előtti magyar köztársasági mozgalom
Bónis György: Szentszéki regeszták
Bónis György: István király

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Millenniumi Magyar Történelem Osiris · Értekezések a történeti tudományok köréből Akadémiai

Fordításai 5

James G. Frazer: Az aranyág
Bronisław Malinowski: Baloma
Franz Boas: Népek, nyelvek, kultúrák – Válogatott írások
Lewis H. Morgan: Az ősi társadalom
Nagy László (szerk.): Báthory István emlékezete

Népszerű idézetek

>!

A minisztériumban [1939-et írunk – pável] a legtöbb gondot a megszólítás okozta; bevett szokás szerint öt fizetési osztályon belül tegezés járt, azon túl nem.

110. oldal [Mivel Klny., 101-től indul a számozás]

1 hozzászólás
>!

…a Cukor utcai elemi fiúiskolába[n] (…) verekedő társam volt Lakatos Géza, a későbbi vezérkari tiszt.

104. oldal