!

Bolberitz Pál

Könyvei 34

Turay Alfréd – Nyíri Tamás – Bolberitz Pál: A filozófia
Bolberitz Pál – Hosszú Lajos: Bölcselettörténet
Bolberitz Pál – Freund Tamás: Hit és tudomány
Balassa Péter – Boda László – Bolberitz Pál – Vekerdy Tamás: A bizonyság két táblája
Bolberitz Pál: Érték és Etika
Bolberitz Pál: Győzedelmes hit
Bolberitz Pál: Sorsközösség Krisztussal
Bolberitz Pál: Isten, ember, vallás
Bolberitz Pál: Bevezetés a logikába
Bolberitz Pál: A metafizika alapjai

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Manréza-füzetek

Fordításai 3

Aquinói Szent Tamás: A teológia összefoglalása
Aurelius Augustinus: Fiatalkori párbeszédek
Leonardo Boff: Miatyánk

Illusztrálásai 1

Mészáros István: Ismeretlen vértanúk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye XX. századi történetében

Antológiák 1

Kozma Gábor (szerk.): Teológiai tanulmányok I.

Róla szóló könyvek 1

Kozma László: A hit kalandja

Alkotói polc


Népszerű idézetek

>!
Dominicana 

A női szüzesség erő, ami az anyaság erejét megalapozza. Korunk „se nem szűz, se nem anya” női ideálját csak a Szűz-Anya szabadíthatja meg reménytelenségétől.

31. oldal

Bolberitz Pál: Győzedelmes hit Elmélkedések, tanulmányok

>!
csillagka P

A filozófusnak nincs birtokában a bölcsesség, de tudatában van korlátainak és ezért iparkodik megszüntetni azokat. Nem tudatlan annyira, hogy nem ismerné tudatlanságát, de nem is tudós annyira, hogy ne kelljen törekednie a bölcsességre.

Mi a filozófia? - Név szerinti meghatározás

>!
Dominicana 

Karácsonykor azért ajándékozunk, mert Isten megajándékozott bennünket egyszülött Fiával.

24. oldal

Bolberitz Pál: Győzedelmes hit Elmélkedések, tanulmányok

Kapcsolódó szócikkek: karácsony
>!
Dominicana 

(…) Ezért szép szokás, hogy étkezés előtt és után imádkozunk, de minden munkánk előtt és után is: „Cselekedeteinket, kérünk, Urunk, sugallatoddal előzd meg és közreműködéseddel kísérd, hogy minden munkánk és tettünk általad megkezdve tebenned végződjék.” Továbbá: „Hálát adunk neked, mindenható Isten, minden jótéteményedért, Krisztus, a mi Urunk által.”

35. oldal

Bolberitz Pál: Győzedelmes hit Elmélkedések, tanulmányok

>!
Katica_Fejérvári

Qui non proficit, deficit. (Aki nem halad előre, az visszafelé halad.)

30. oldal

>!
cassiesdream

A tekhné (magyarul művészet) az ókori gondolkodásban nem csupán készséget vagy rátermettséget jelent, hanem ugyanakkor tudást is. Ez más szavakkal annyit jelent, hogy a logika az értelem létrejöttének alakzataira való reflexióként a gondolkodásban gyökerezik.

Bevezetés a logikába - Név szerinti meghatározás

>!
cassiesdream

Az efféle, önmagának elégséges tudást nevezi Arisztotelész theória-nak.

Mi a filozófia? - A filozófia és az élet

>!
cassiesdream

A metafizika sajátos kérdése, a létkérdés Martin Heidegger-nél fogalmazódik meg legradikálisabb formájában: „Miért van egyáltalán létező és miért nincs inkább semmi?”. Ez a kérdés a létező alapjáról tudakozódik, arról, ami megokolja a létezését. Ha a létezés alapja kérdéses, ha nincs adva magával a létezővel, akkor nem szükségképpen létezik, a semmi horizontjában áll.

Mi a filozófia? - A filozófia és az élet

>!
cassiesdream

Az önálló létező azonban, amiről beszélünk – s éppen ez nehezíti Arisztotelész megértését – sokféleképpen fogható fel: először mint konkrét létező, érzékelhető egyedi dolog (on), másodszor mint lényegfogalom (eidosz, morphé), az, ami a dolog, harmadszor pedig mint a létező anyagi alapja, amiből van a dolog: anyag vagy matéria (hülé).

A lét mint alap - Arisztotelész

>!
Dominicana 

[Mária és Márta történetében] „csak egy a fontos”, s ezért Mária a „jobbik részt választotta”, mégpedig abban az összefüggésben, hogy vannak helyzetek, amikor meg kell állni, mert az alkalom tán sohasem tér vissza. Meg kell hallani vagy hallgatni a megfelelő szót, „Igét”, mert az életet jelent.

35. oldal

Bolberitz Pál: Győzedelmes hit Elmélkedések, tanulmányok