!

Boér Géza

Könyvei 3

Boér Géza: Sorskeresztrejtvény
Boér Géza: Létlelet
Boér Géza: Hiányok térképe

Népszerű idézetek

>!
Maya

a vers ideje

majd prózát írunk
megtagadjuk a metaforákat
fákat rajzolunk ide
tárt karú reményeket

milyenek a széttört mikrofonok
kérdezi vágyak csontváza –
a mégis-metafora

menekülés nincs
kincsem-kötőjel-bogaram
szavakat némaság-kötélre
!!!
felkiáltójelek tőreit
döfni a semmibe
be- be-
beszerezzük mindennapi idegbajunk
hideg ujjakkal simogat
a reménytelenség

ezt még csak ezt kibírjuk
magunkat kinyírjuk
nem-prózánkat
versünket írjuk
megkereszteljük a ragrímeket
sír apánk
őszülő égen
vészalakban száll a mentség
csendbolt alatt tájüres döbbenet

Boér Géza: Sorskeresztrejtvény Vers és próza a hagyatékból

>!
Maya

meztelen zsolozsma

feledve már jövendőm borzalmai
e kezdő sivatagban
szikkadó emlékek
ostromolnak
gyáván
s lemondást üzennének
velem

árva szonett lesz így e korcsult élet
hullandó levelek rímtelen rácsa
túl szegényre kopott őszben
hol tegnap volt remény sem
lelhető meg többé

hol nem némi halál –
veszteségek vára válik
– - örökké

                                        __
egyetlen vers sem lesz végleges soha
minden értelem eltűnik – - – tova –
                                        __

Boér Géza: Sorskeresztrejtvény Vers és próza a hagyatékból

>!
Maya

ez lehet(ne) minden
a látszatom és
a látszatok
hogy látszhatok
gesztenyeszín ködben
aszaltszilva álma
kába
marokban
nyögések elhivatott
szolgája – - –

mit pityeregsz
dundi csajkák emlékén
hízogató
látszathősöm
sose érsz
a metaforák nyomába

(hiába a kijátszás
tökéletes csíziói)

(- – - – - – - – - – - – - –
mintha eme kinyíló belte
rjes szennytelen okádás
bűvölete most meg nyekereg
ne

villanat időcskédben ó

fokhagymák királya
– - – - – - – - – - – - – -) !

5. oldal

>!
Maya

két részeg sor

rókákatetetekéjfélután
fehéraBrOnCSmenekvésemabÁNAT

Boér Géza: Sorskeresztrejtvény Vers és próza a hagyatékból

>!
Maya

mostoha himnuszok
kételyeiben

fázó bilincsek jézusai

kövek (csakis)
megváltás hiánya

háromszín lobogások ürüléke
megdicsőülten
lepedőtlen fosztás szakadékain

csakis az áramló eltörlő
csakis idegen zsongásban

tájnyi emlékezethiányban

krisztusok
ráfeszítve
a kereszt
hiányára

kövek csukódások
é
s
védtelen végtelen

67. oldal ((A KIFOSZTÁS METSZETEI)

>!
Maya

zárt térben
adagolt idő

rózsafűzérei

kínba
leplezett
utalások

kusza
nyalábjai

fehér
lapokon

kimaradt
öklök

szabálytalan hiányjelei

78. oldal (EGY LEHETSÉGES IGE ÉRKEZÉSÉT FIGYELVE)

>!
Maya

egybemosás

szeretem csak azt mi befejezetlen
hatalmas csendjeim magányát
a meggyilkolt szavakat siratom
vállalva amit vesztettem
– nem támasztok föl magamban
árvát

röhög rajtam a történelem
csak veszteségem védhetem
kisemmizett
mostohája fogadott
pusztulásomért tapsoljam
a ködös holnapot

nem ilyen
de látható láthatár
ez az éjszaka
képzelet képernyőin
vibrálnak az óhajok

talán ki sem alakul
semmilyen összkép

Boér Géza: Sorskeresztrejtvény Vers és próza a hagyatékból

>!
Maya

háromszínek: melyik melyik

érkezik a vereség fekete
sóhajait küldi felém a más
ebben az itt-ben vajon lehet-e
lopott felemás megnyugvás

minden kérdés fehér
de hol vannak az űri szépek
engem minden távozás beér
mert nem vagyok csatlósa
naponta becsapó szélnek
pedig a nevem boér

és csak vagyok vagyok
de álmaim ritkaszépje
mért retteg
elszáll vajon onnan is
amit mások üzentek
mert hamis hamis
ne távozz tőle mondják
csak észrevétlen ints
hát mért van akkor az
ami már végképpen nincs
ki csal meg még itt is idebenn
fekete fehér
igen nem
összeszorítod ajkaid
de hol van
vagy nincs is már harmadik
és a zászlók nem tudják miként mutassák
hogy hihető is legyen lobogó hamis igazság

Boér Géza: Sorskeresztrejtvény Vers és próza a hagyatékból

>!
Maya

VÉGzethamisításOK

ha most elindulok
csak lefelé
vezető
lépcsőkön
ha elindulok csak most
lefelé vezető
lépcsőim neszén
szembe jövő emlékeim számbaveszik
ághegyen csücsülhető
botor eddigi voltomat
hallgatván mi fent is vicsorint rám
mások sorsolása
ama összegyülevészett
volt avarból
miknek közötte koporsóink
jövő ideje elvészen – - – - – - – - – -
csönget az idő
kegyelmesen
uram:
bújhatsz ide múlt mellemhez
jóságosan térből kitaszítnak
eme könyörgésbe: hagyj helyet
– zsugorodunk lám –
legalább hamvainknak

tökéletesre tanultuk a telet
s akkor
szelek meglepetése
már nem legyint arcul

így hát maradsz most
így
pillanatnyilag
tartósítva csak
jövő idők mocsarainak

rádmakacsoltak perverz percek
kitalált álmai
a nem rádszabott célok
meg egy-két
épp eléggé
hamis végok

Boér Géza: Sorskeresztrejtvény Vers és próza a hagyatékból

>!
Maya

hiány – két tételben

1. csípd el az időt, dühöngj
ha szétpörög világnyi gyöngy

szidd az elszalasztott esélyeket
dühöngj egyre, ha gyanúsan méreget
a végtelen

ne érdemelj meg semmit, ne is sírj
magadnak magad vagy a sír

megérkeztek már a bolydult végek
cigánytáncot járó meztelen vétek

rimánkodik zuhanó remény hunyó lélek
ha én még vagyok, akkor csak várat remélek

2. kisiklik az idő kezedből, hiába
vágytál csillogó gyöngyökre, hiába
dühöngsz, a lemondás tunya formái
rádözönlenek, hiába bolygatod a véget
vizsla-reménnyel, hiába: reményeid
hiába hűségesek: szabadságod nem
érkezik

hiába adtál címet
megtört költeménynek

a címek immár
semmit sem remélnek

Boér Géza: Sorskeresztrejtvény Vers és próza a hagyatékból