!

Bobokné Belányi Beáta

Könyvei 3

Bobokné Belányi Beáta – Dömsödy Andrea: Dokumentumismeret
Bobokné Belányi Beáta: Kultúrmenedzsment
Tóth Gyula – Bobokné Belányi Beáta – Simon Zoltán – Kovács Ilona: A könyvtár kezelése

Népszerű idézetek

gjudit8>!

Az elkötelezettség ugyanis az informáltság, rugalmasság és nyitottság függvénye, csak a jól informált dolgozó tud igazi „társ” lenni a munkában.

44. oldal

Bobokné Belányi Beáta: Kultúrmenedzsment Könyvtári és információs szervezetek vezetőinek

gjudit8>!

A feladat- és felelősségmegosztás bizalmat eredményez, ez pedig felszabadítja a kreativitást és az alkotási vágyat.

99. oldal

Bobokné Belányi Beáta: Kultúrmenedzsment Könyvtári és információs szervezetek vezetőinek

gjudit8>!

az információt valaki átadja nekünk, a tudást viszont gondolkodással lehet csak megszerezni (Fritz Machlup)

104. oldal

Bobokné Belányi Beáta: Kultúrmenedzsment Könyvtári és információs szervezetek vezetőinek

gjudit8>!

A „tudatos egyszerűségre törekvés” mozgalmát idézi [László Ervin], amelyik nem az energia-források végletes ki- és felhasználásában látja az „életminőséget” emelő tényezőt, hanem az ember belső egyensúlyában, társaihoz fűződő kapcsolataiban, a természettel való egészséges viszonyában.

117. oldal

Bobokné Belányi Beáta: Kultúrmenedzsment Könyvtári és információs szervezetek vezetőinek

gjudit8>!

Minden munkának van értelme, ha látjuk a helyét a folyamat egészében és értjük a rendszer célját.

123. oldal

Bobokné Belányi Beáta: Kultúrmenedzsment Könyvtári és információs szervezetek vezetőinek