!

Berzeviczy Albert magyar

1853. június 7. (Berzevice) – 1936. március 22. (Budapest)

Nemférfi
Életrajz

Képek 1

Könyvei 5

Berzeviczy Albert: Beatrix királyné
Berzeviczy Albert: Régi emlékek
Berzeviczy Albert: A Cinquecento festészete és szobrászata
Berzeviczy Albert: A tájképfestés a XVII. században
Berzeviczy Albert: A természetfölötti elem Shakespeare színműveiben

Kapcsolódó sorozatok: Magyar történeti életrajzok · Összes sorozat »

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Olcsó könyvtár Franklin-Társulat · A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata – Új folyam

Antológiák 2

Simon Lajos (szerk.): Az egri remete
Raffay Ernő (szerk.): Trianon 100

Népszerű idézetek

nodael>!

Márczius 21-én nagy örömünnepet rendeztek Eperjesen, mindenki föltűzte a nemzeti kokárdát, a templomtoronyra fölhúzták a nemzeti zászlót, Kerényi Frigyes, az eperjesi származású költő, Petőfi barátja lelkesítő költeményt szavalt, bankett volt, kivilágítás és fáklyászene, melynek végeztével a Caraffa áldozatainak emlékére állított Mária-szobor mellett a Rákóczi-induló hangjai közt égették el a fáklyákat.

II. A forradalom emlékezete

Kapcsolódó szócikkek: Antonio Caraffa · Eperjes · Kerényi Frigyes · Rákóczi-induló