!

Bertényi Iván

Könyvei 17

Bertényi Iván: A magyar korona története
Bertényi Iván – Gyapay Gábor: Magyarország rövid története
Bertényi Iván: Kis magyar címertan
Bertényi Iván: Magyarország az Anjouk korában
Bertényi Iván: Nagy Lajos király
Bertényi Iván: Szent István és öröksége
Bertényi Iván: Új magyar címertan
Bertényi Iván: A tizennegyedik század története
Bertényi Iván – Szende László: Anjou-királyaink és Zsigmond kora
Bertényi Iván: Magyar címertan

Kapcsolódó sorozatok: Magyar századok · Összes sorozat »

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Gondolat zsebkönyvek Gondolat · Tudomány – Egyetem · Népszerű történelem Kossuth · Maecenas történelem Maecenas · Sorsfordítók a magyar történelemben Kossuth

Szerkesztései 2

Bertényi Iván (szerk.): A történelem segédtudományai
Bertényi Iván (szerk.): Magyar történeti szöveggyűjtemény 1000- 1526

Antológiák 2

Hagyomány, közösség, művelődés
E. Kovács Péter – Kalmár János – Molnár V. László (szerk.): Unger Mátyás emlékkönyv

Népszerű idézetek

MissWenut P>!

A királlyá avatási eljárást különböző szertartásrendek, latin szóval ordók szabályozták.

56. oldal (Kossuth, 1980)

Bolondkandúr>!

Már Lajos király uralma idején építeni kezdték a keszthelyi templomot, bár a közelmúltban feltárt freskókat feltehetően csak az építkezés végső fázisában, tehát könnyen lehet, hogy Lajos halála után festették meg. A templomot ifjabb Lackfi István szeretett ferenceseinek emeltette, és a saját temetéshelyének szánta. Az „aktuális” Szent Ferenc és az Anjou-házból származó, szentté avatott toulouse-i ferences püspök, Lajos mellett helyet kaptak a freskókon az Árpád-ház családi szentjei, Szent Antal, Szűz Mária és Jézus életének egyes jelenetei. De arról sem feledkeztek meg a készítők, hogy a kegyúri ülőfülkéket a Lackfi-címer sárkányos motívumaival díszített, festett kárpit ékítse.

146. oldal

Bolondkandúr>!

A környező országokban ekkor már működő egyetemek után – a prágait 1348-ban, a krakkóit 1364-ben, a bécsit 1365-ben alapították – 1367. szeptember 1-jén V. Orbán pápa jóváhagyta Nagy Lajos király kérelmét, s így Pécsett megalakították az első magyarországi egyetemet.

152. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1348 · 1364 · 1365 · 1367 · Pécs · V. Orbán pápa