!

Barsi Balázs magyar

1946. január 5. (Sióagárd) –

Teljes névTeixler István
NemFérfi
Honlaphttp://www.barsibalazs.hu/
Facebookhttps://www.facebook.com/pages/Barsi-Balázs-OFM/180510455326089

Könyvei 49

Barsi Balázs: Jézus pere
Barsi Balázs: Krisztus békéje
Barsi Balázs: Örökké megmarad
Barsi Balázs – Telek Péter-Pál: Mélység a mélységet I-IV.
Barsi Balázs: Énekemmé lettek igazságaid
Barsi Balázs: Az életszentség titka
Barsi Balázs: Úrjövet
Barsi Balázs: Az irgalmas atya
Barsi Balázs: Adventtől pünkösdig
Barsi Balázs: A megkísértés misztériuma

Szerkesztései 1

Barsi Balázs (szerk.): Szállást keres a Szent Család

Fordításai 9

Éloi Leclerc: Egy szegény ember bölcsessége
Szent Bonaventura: Szent Bonaventura misztikus művei
Robert Sarah – Nicolas Diat: A csönd ereje a zaj diktatúrájával szemben
Robert Sarah – Nicolas Diat: Isten vagy a semmi
Théophile Desbonnets OFM: Szent Ferenc nyomában
Éloi Leclerc: Assisi Szent Ferenc
A Szent Liturgia
Michel Hubaut: Krisztus a mi boldogságunk
Roger Poudrier: A megváltott lét öröme

Népszerű idézetek

>!
bratan P

Egyre kevésbé szeretem a jólneveltek mindent elrendező „jóistenét”, aki csak arra való, hogy biztosítsa a vallásos ember életének zavartalan lefolyását: egészségét, családjának harmóniáját, a társadalom rendjét stb.
Van ebben az istenképben valami rettenetesen hamis, amelynek az egész Biblia keményen és nyersen ellentmond.

108. oldal

Barsi Balázs: Úrjövet Adventi gondolatok

>!
Kek P

Jung, a legnagyobb pszichológus megmondja, hogy az a normális ember, aki a minimális feltételek mellett boldogan él.

36. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Carl Gustav Jung
>!
Jesper_Olsen

A hatalom, bármiféle és bármekkora, csak azt nem rontja meg, aki minden áldott nap kilép belőle, és csupán a vele járó feladatokat veszi magára szeretetből, és várja, hogy egy nap megszabaduljon tőle. Minden más esetben megrontja az embert, deformálja, eltorzítja a látását, elveszi végleg a gusztusát az utolsó helytől.

299-300. oldal

Barsi Balázs: Krisztus békéje Egy ferences novíciusmester naplójából, Naplótöredékek egy ferences kolostorból

Kapcsolódó szócikkek: hatalom
>!
Dominicana

Ki az igazán szentlelkes?
Nem az, aki magát karizmatikusnak mondva nagy dérrel-dúrral nekiáll megújítani az Egyházat, hanem aki a Szentlelket utánozva háttérbe húzódik, észrevétlenné válik, mégis mindenütt ott van, mindenről gondoskodik, ahogy az édesanya teszi.

(első mondat)

Barsi Balázs: A teremtő lélek Elmélkedések a Szentlélekről

>!
bratan P

Egy elkényelmesedett, teljesen „berendezkedett” és a test jogait kiszolgáló teológia és egyház hitelét vesztené a kívülállók szemében, és így őket is örökre sötétségben hagyná.

42. oldal

Barsi Balázs: Úrjövet Adventi gondolatok

>!
Rahamim

Nem szégyene-e a kereszténységnek, hogy nem biztosít elég csendes házat, időt, csendes visszavonulásra alkalmas helyet az ifjúságnak; hogy lelkigyakorlataink túl vannak beszélve; liturgiánk túl harsány (néha durva, a belső zajt és felületességet terjesztő gitármuzsikával), és kevés benne a teofánikus pillanat? Klaus Gamber egyik könyvében felhívja a figyelmet arra, hogy a II. vatikáni zsinat liturgikus konstitúciójának elvei és a rá hivatkozó reform között szakadék van, és ez a teljes elsivárosodáshoz vezet.
Hiányzik a gregorián csendje, a vecsernyék és ünnepi misék tömjénillatú csendje, az áldozás utáni csendet is kitöltjük, és beszélünk-beszélünk, mint a megszállottak. (…)
Nincs gesztusainkban csend, nincs a tekintetünkben csend, nincs a járásunkban csend, mert nem szállunk le szívünk mélyére. Márpedig enélkül minden isteni érintést csak bőrünk felületén fogunk érezni.

60. oldal, Vadállatokkal volt - A Lélek hatására egész személyiségünk bensőségesül (Márton Áron, 1994)

Barsi Balázs: A megkísértés misztériuma Elmélkedések a Mk 1,12-13-ról

2 hozzászólás
>!
bratan P

Túlságosan hamar azonosítjuk jószándékunkat Isten akaratával, és ebben a sietségben észre sem vesszük, hogy szándékaink nem mindenestül jók.

112. oldal

Barsi Balázs: Úrjövet Adventi gondolatok

>!
Kek P

A szülői szeretet, ha egészséges, akkor egyben Isten szeretete, mert létezésünk feltétel nélküli elfogadása, igenlése.

10. oldal

Kapcsolódó szócikkek: szeretet
>!
Dominicana

Istennek Jézus által kinyilatkoztatott türelme legmegrázóbb módon a passióban mutatkozik meg, amikor a hálátlanság, a feledés, durvaság, szeretetlenség rázúduló áradata alatt nem törik össze, hanem teremtő módon elviseli a szenvedést, közben imádkozva, vagyis kapcsolatban maradva az Atyával. Hosszabban tűr, mint ameddig a gyűlölet vihara tart. Azáltal győzi le a rosszat, hogy tovább szeret. A türelemben benne rejlik a meggyőződés, hogy minden elmúlik, de a szeretet örökkévaló.

Barsi Balázs: Örökké megmarad A Szeretethimnusz magyarázata

Kapcsolódó szócikkek: szeretet · türelem
1 hozzászólás
>!
Gazella

Az agnoszticizmus alaptétele: nem lehet eldönteni, hogy létezik-e Isten vagy sem, s ha volna is, mivel az emberi értelem képtelen egy, a világtól elkülönülő örök és szellemi istenség megismerésére, egyáltalán nem is érdemes foglalkozni vele. Minden vallást egyformán csak tapogatózásnak tart, és nem többnek (beleértve a kereszténységet is), tagadja a kinyilatkoztatást, sőt annak lehetőségét is. Ez az áramlat mai világunkban is jelen van, és szép lassan mérgez, aláásva a kinyilatkoztatásra épülő, személyes istenkapcsolatot. Mindenkihez elér, s aki nem elég óvatos, és beszívja levegőjét, aki iszik poshadt ciszternavizéből, kikerülhetetlenül megfertőződik vírusmérgezésétől. A newmani logika kristálytisztán megmutatja, hogy az agnoszticizmus teológiája gyenge lábakon áll, sőt alapvetően téves, elhibázott, mert burkoltan azt állítja Istenről, hogy nem mindenható és nem végtelenül jóságos lény, hanem tehetetlen, illetve rosszindulatú. Ha ugyanis nem tud magáról az embernek egyértelmű kinyilatkoztatást adni, akkor tehetetlen, ha pedig nem akar, akkor meg rosszindulatú. De akár az egyik, akár a másik, egyik esetben sem lehet a keresztény felfogás szerinti Isten.

Kapcsolódó szócikkek: agnoszticizmus · Isten
3 hozzászólás