!

Baranyi Tibor Imre magyar

1967 –

Tudástár · 7 kapcsolódó alkotó · 1 kapcsolódó könyv

Nemférfi
Honlaptradicio.org/baranyi
Facebook@baranyi.tiborimre
Életrajz

Könyvei 3

Baranyi Tibor Imre: Fejlődő létrontás és örök hagyomány
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert – László András: Kard, kereszt, korona
Baranyi Tibor Imre: Hagyomány és magyarság

Szerkesztései 9

Baranyi Tibor Imre (szerk.): Tanulmányok a tradicionális íjászatról
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert (szerk.): Tradíció MMV
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert (szerk.): Tradíció 1999
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert (szerk.): Tradíció MMII
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert (szerk.): Tradíció MM
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert (szerk.): Tradíció 1998
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert (szerk.): Tradíció MMI
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert (szerk.): Tradíció MMIV
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert (szerk.): Tradíció MMIII

Fordításai 9

René Guénon: A modern világ válsága
Julius Evola: A megvalósítás és a halál utáni akciók
René Guénon: Megjegyzések a beavatásról
René Guénon: Általános bevezetés a hindu doktrinák tanulmányozásához
Alexander Dugin: A negyedik politikai eszme
René Guénon: A modern világ válsága / A kereszt szimbolikája
Julius Evola – Frithjof Schuon: Zen – A szamurájok vallása
Titus Burckhardt: Muszlim asztrológia
Szent Korán

Antológiák 2

Horváth Róbert – Murányi Tibor (szerk.): Láthatatlan rezgéseim tánca minden
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert (szerk.): Tradíció MMIV

Népszerű idézetek

Kollográd >!

Mert akinek megfelel az, ami ma itt van, az spirituális szempontból reménytelen.

6. oldal (Előszó helyett)

Kollográd >!

Nincs ember, aki az egalitarizmust a szíve mélyén komolyan gondolná.

60. oldal, A hagyományellenesség és a baloldal

Kollográd >!

[…] amiről a demokrácia esetében valójában szó van, az bizonyos manipulatív háttérerők uralma, amelyek az általános és azonos szavazati joggal felruházott és ilyenformán kvalifikált és legalacsonyabb szintre nivellált tömeget saját céljaiknak megfelelő szuggesztiók révén, vagy ha ez véletlenül nem lenne elegendő, további gyakorlatilag ellenőrizhetetlen módszerek révén tetszés szerint és jóformán korlátlanul manipulálják. És hogy minderre fény ne derüljön, a szóban forgó erők mindazt, amit demokráciának és demokratikus módszernek neveznek, szupertabuvá avatják: a kritizálni merészelő először csak őrült lesz, aztán „hülye”, végül már becstelen is

59. oldal, A hagyományellenesség és a baloldal

Kollográd >!

Soha nem látott méretű városok poklaiban, lakótelepeknek hívott betongettók monstrumainak szűk celláiban, millió és millió számra tengődnek a villany-, gáz és vízórákkal sakkban tartott csoszogó emberromok, akik rácsatlakozva üveges szemeikkel a „haladás” vizualizálható „vívmányaira” és egyéb rögeszmékre, a lárva létük halálos unalmától való pillanatnyi menekülés fejében mint futószalagon gyártott termékek alakítják ki „saját önálló” véleményüket minden, még egyáltalán felvethető kérdésben, hogy aztán különböző „demokratikus szavazásokon” a csak rossz lehetőségek közül tendenciózusan a legrosszabb mellett döntsenek.

18. oldal (A huszadik századról)

jivanmukta >!

„Hogy a jelenkori közoktatás szándékában alantas és lealacsonyító volta ne lepleződjék le, vízözönszerű mennyiségi jellegével álcázza magát: s ez a puszta tudattárgyként megjelenő információk brutális halmozása. A már az általános iskolában elkezdett, a középiskolában fokozott, majd az egyetemeken tébolyult módon végletekig halmozott holt ismeretanyag puszta mennyiségi fokozása, merőben mechanikus betanulása, a magolás, a „biflázás” nemhogy nem növeli a valódi szellemi intelligenciát, hanem – rendkívül fárasztó volta miatt – tulajdonképpen butít: az elbutulás lehetőségét kívánja megalapozni. A tudati funkcióknak a tudati objektivitások világa felől való elfordulását és azt követően magukba a funkciókba való éber belehelyezkedés lehetőségét és igényét rendkívül hatékonyan akadályozza meg. Megöli az érdeklődést, és súlyosan destruálja a megismerési vágyat, amely minden egészséges és ép lelkű emberben él, hiszen a megismerés a tudás és a létrendi felszabadulás elengedhetetlen előfeltételeinek egyike.”

151-152. oldal, XV. fejezet - A jelenkori magyar közoktatásról (Kvintesszencia Kiadó, 2011)

Kollográd >!

A politika döntően történelmi képződmény, és mint ilyen, még a feladatát a lehető legjobban betöltő politika is válságtünet, éppen ezért komolyabb válságfelszámoló szerepe nem lehet.

53. oldal, A hagyományellenesség és a baloldal

bratan P>!

… akinek megfelel az, ami ma itt van, az spirituális szempontból reménytelen.

6. oldal (Előszó helyett)

Kollográd >!

Az egalitarizmus, a pusztán kvantitatív indifferenciáció a valódi transzcendens egység torz ellenképe és antitézise.

58. oldal, A hagyományellenesség és a baloldal

Kollográd >!

[…] hasonló megfontolások érvényesek bizonyos nemzetek közelmúltbeli el- vagy letűnésével kapcsolatban is (gondoljunk csak az észak-amerikai indiánokra, vagy akár Európában a magyarságra), ami többek között azt mutatja, hogy bizonyos nemzetek egy ponton túl nem képesek a Kali-yuga általánosan egyre sötétebb viszonyaihoz alkalmazkodni, és ilyenformán az arra viszont képes népek, néptöredékek kiszorítják, vagy éppenséggel kiirtják azokat, a maradékukat pedig a megváltozott körülmények közepette zömmel degenerálódik.

30. oldal, A második világháború kitörésének és a Harmadik Birodalom bukásának körülményeiről és okairól