!

Bakcsi György magyar

George Knight

1933. április 6. (Budapest) –

Tudástár · 8 kapcsolódó alkotó

Nemférfi
Életrajz

Könyvei 23

Bakcsi György: Válasszon gyilkost magának!
Bakcsi György: Dosztojevszkij világa
Bakcsi György: Idegenvezető a halál
Bakcsi György: En Passant felügyelő kalandjai
Bakcsi György: Gogol
George Knight: A fény visszatér
Bakcsi György: Gogol világa
Bakcsi György: Halálos premier
Bakcsi György: En Passant felügyelő újabb kalandjai
Bakcsi György: En Passant felügyelő visszatér

Kapcsolódó sorozatok: Utazás Sakkországba · Mansfield doktor esetei · Összes sorozat »

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Írók Világa Európa · Műelemzések kiskönyvtára · Irodalomtörténeti Kiskönyvtár Gondolat · Orvosregények

Szerkesztései 4

Bakcsi György (szerk.): Szovjetunió
Bakcsi György (szerk.): Dosztojevszkij – legenda és valóság
Bakcsi György (szerk.): Kortársak Puskinról
Bakcsi György (szerk.): Kevésbábos magyar feladványok

Fordításai 14

Vladimir Grigorevics Grisin – Vladimir Evgenevics Iljin: Sakkábécé
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Tanulmányok, vallomások
Mihail Botvinnik – Jakov Esztrin: A Grünfeld-védelem
Mihail Botvinnik: 100 válogatott játszma
Lev Alekszandrovics Bezimenszkij: A harmadik birodalom megoldott talányai 1941–1945
Iszaak Linder: A sakk esztétikája
Otto Borik (szerk.): Sakklexikon
Lev Alekszandrovics Bezimenszkij: A Harmadik Birodalom megoldott talányai – 1933–1941
Boris Solomonovič Mejlah: Tolsztoj futása és halála
V. N. Panov – J. B. Esztrin: Megnyitások kézikönyve

Antológiák 1

Wintermantel István (szerk.): Mai szovjet írók

Népszerű idézetek

mazsa>!

– Mikor lett Mr. Kirkeby titkárnője?
– 1968. szeptember 20-án.
– Mikor let Mr. Kirkeby szeretője?
– 1968. szepetember 21-én.

A csontos alkatrész

>!

A nő számomra […] az élet megtestesült harmóniája. A háború pedig mindig diszharmonikus. És egy nő a háborúban – ez a leghihetetlenebb, legösszeegyeztethetlenebb jelenség.

26. oldal (Tankönyvkiadó, 1984)

6 hozzászólás
cassiesdream>!

Az elmaradt befejezés

A Karamazov testvérek előszavában ez áll: „Az élettörténet (Aljosáé – B. Gy.) két regényre oszlik. A fő a második – hősöm tevékenysége már a mi időnkben, pontosan a mai napokban. Az első regény pedig tizenhárom évvel ezelőtt játszódik, s szinte nem is regény, csak egy momentum hősöm első ifjúságából. E nélkül az első regény nélkül nem boldogulhattam, mert sok minden érthetetlen lett volna a másodikban.”
Dosztojevszkij ugyanúgy járt, mint Tolsztoj, aki a dekabristák 1825-ös felkeléséről akart regényt írni, és addig kereste az előzményeket, míg végül a tizenhárom évvel korábbi eseményeket, az 1812-es háborút írta meg a Háború és békében. Dosztojevszkij igen komolyan készült a könyv második kötetére, amelynek főhőse Aljosa Karamazov lett volna – de már nem jutott hozzá. Fennmaradt azonban néhány vázlat, illetve emlékezés, amelyek alapján megközelítő képet alkothatunk, legalábbis az író első elképzeléseiről.
Az 1874. szeptember 13-i feljegyzés két testvérről beszél, akik a Haramiák Karl Moorjára és Franz Moorjára emlékeztetnek. Fjodor Pavlovics Karamazov céloz is erre a drámára, és akárcsak az öreg Moor, ő is téved fiainak megítélésében: „Jámbor és szent sztarec! – kiáltotta és Ivan Fjodorovicsra mutatott: – Ez az én fiam, tisztelettudó, hogy úgy mondjam Karl Moorom, ez pedig, ez a fiam, Dmitrij Fjodorovics, aki most érkezett és aki ellen igazságot keresek önnél, ez a tiszteletet nem ismerő Franz Moor…” Mint tudjuk, fordítva alakul: a féktelen Dmitrij végül mégsem emel kezet apjára, a higgadt, racionális Ivan viszont közvetetten előkészíti a gyilkosságot. A Karamazov testvérekben tehát végső soron szintén a fiatalabb testvér, Ivan öli meg az apját, de az idősebbet, Dmitrijt ítélik el. „Hát őrzője vagyok én az én Dmitrij bátyámnak” – ismétli Ivan a káini mondatot. Mi több: Katyerina Ivanovna figurája, aki Dmitrij menyasszonya, de akit Ivan szeret, ismét csak a Haramiák Amáliájának helyzetét idézi.
A feljegyzés szerint a történet az ítélet után így folytatódott volna: „Öccse tizenkét év múlva odautazik, hogy lássa. Jelenet, amelyben egyetlen szó nélkül megértik egymást. Aztán még hét év telik el, az öccs hivatalt visel, rangja van, de kínlódik, hipochondriás. Megmondja feleségének, hogy ő a gyilkos. "Miért mondtad ezt nekem?” Elmegy a bátyjához. Odafut a feleség is. A feleség térdre esik a száműzött előtt, kéri, hogy hallgasson, mentse meg a férjét. A száműzött ezt mondja: „Megszoktam.” Megbékélnek. „Enélkül is meg vagy büntetve” – mondja a bátyja.
Ez a vázlat jelezheti, hogy Dosztojevszkij esetleg hogyan vezette volna tovább Dmitrij, Ivan és Katyerina Ivanovna történetét, az elkészült részek logikája ezzel egybevág. Még lényegesebbek voltak az Aljosához fűződő elképzelések. Ezekről Szuvorin számol be: „Előbb szerzetes lesz, majd forradalmár. Politikai terrorcselekményeket követ el, kivégzik. Az igazságot keresi, és ezen az úton természetesen forradalmárrá válik…”
Más forrásból tudjuk, hogy a második kötetben jelentős szerepe lett volna Liza Hohlakova és Aljosa között szövődő gyötrelmes szerelmi regénynek, és nem kevésbé az időközben felnövő nemzedéknek. Az író akkori nézeteinek megfelelően Aljosa a keresztény-szocializmus sajátos változatáig jutott volna el, a szenvedés-felismerés kettősségéig és talán harmóniájáig is. Az író munkamódszerének, heves és gyors gondolatváltásainak ismeretében azonban mindezt nem tekinthetjük többnek hipotézisnél.
Bármennyire „befejezetlen” maradt is azonban A Karamazov testvérek, a megírt rész Dosztojevszkij legjelentősebb alkotása lett. Ez a könyv – Groszman meghatározásával élve – „szintézis-regény”, amely magába foglalja mindazt, amit Dosztojevszkij gondolt és alkotott.

339. oldal

mazsa>!

Minden lehetséges , nem jó a whiskyt, vermutot és gint összekeverni…

Utazás humanizmusban

mazsa>!

A mai házasságban már az esküvő előtt megkezdődik a hatalmi harc, amely kétféleképpen érhet véget: az egyik fél pusztulásával, vagy pedig teljes meghódolásával.

Ötletek özöne

Kapcsolódó szócikkek: hatalmi harc
mazsa>!

A földjét szorgalmasan művelő gazda is meg-megáll olykor, letörli orcájának verítékét, hogy gyönyörködjön munkája eredményében…

A talpkő vacsorázik

mazsa>!

– Hová lennénk – Allan Lobley maga volt a megtestesült erkölcs –, ha mindenki csak úgy otthagyná a szerető szülők házát…

A talpkő vacsorázik