!

Arnold G. Fruchtenbaum

KatalógusnévFruchtenbaum, Arnold G.

Könyvei 3

Arnold G. Fruchtenbaum: A Messiás élete
Arnold G. Fruchtenbaum: A három messiási csoda
Arnold G. Fruchtenbaum: A teremtés hét napja / A tíz csapás / Nyolc szövetség a Bibliában / Az Újszövetség nyolc titka

Népszerű idézetek

elizabennet>!

Így érkezünk el a 39. vershez és Jézus még mindig a zsidó főemberekhez szólt: „Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön!” A rabbinusok azt tanították, hogy a Messiást, bármikor jönne is el, e szavakkal kell köszönteni. …
Ha jól értettük ezt a feltételt, akkor két dolgot jobban el tudunk helyezni a történelemben:
Először is: az antiszemitizmus teológiai indoklását, és hogy ez a harc a zsidó nép ellen, már Ábrahám óta folyik. Sátán tudja, hogy az ő pályafutása véget ér, amikor Jézus Krisztus visszajön. S azt is tudja, hogy Jézus csak akkor fog visszajönni, amikor a zsidó nép ezt kérni fogja tőle. Ha tehát Sátán meg tudná semmisíteni a zsidókat második visszajövetele előtt, akkor Krisztus nem jönne vissza és az ő (a Sátán) pályafutása örökké tartana. Ezért folytatja ezt a harcot. Ezért voltak az orosz pogromok, és ezért volt a náci holokauszt. S ezért mondja a Jelenések könyve 12, hogy amikor Sátán szorongattatásban lesz és látni fogja, hogy rövid az ideje, összes energiáját fel fogja használni arra, hogy elpusztítsa a zsidókat. A zsidók ellen folytatott történelmi harc az ördög háborúja, hogy megakadályozza Krisztus visszajövetelét. …
Másodszor pedig: Sátán legelőször a keresztyén egyházat használja fel a zsidók üldözésére. A Kr. u. 4. századot követően, a zsidók üldözésének 90%-a Krisztus nevében történt, s ezt az egyház hajtotta végre. Így Sátán erőteljesen hiteltelenné tette Jézus nevét a zsidók előtt. Ha a zsidókat sok évszázadon keresztül Jézus nevében ölték meg, ha családtagjaikat Jézus nevében kínozták halálra, akkor ez a név lesz az utolsó, amelyben hihetsz, ha zsidó vagy! Így használta és használja fel most Sátán teljesen tudatosan Jézus nevét, hogy üldözze a zsidókat. Ő ugyanis tudja, hogy nekik éppen ezt a nevet kell segítségül hívniuk, hogy Jézus visszajöjjön.

73-74. oldal

Arnold G. Fruchtenbaum: A Messiás élete Központi események zsidó szemszögből