!

Arisztotelész ókori görög

Aristotle, Aristóteles

Kr. e. 384. (Sztagira) – Kr. e. 322.

Teljes névἈριστοτέλης
NemFérfi
Életrajz

Könyvei 23

Arisztotelész: Poétika
Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika
Arisztotelész: Rétorika
Arisztotelész: Politika
Arisztotelész: Metafizika
Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások
Arisztotelész – Quintus Horatius Flaccus – Nicolas Boileau: Poétikák
Arisztotelész – Platón: A bölcsesség szeretete
Arisztotelész: Eudémoszi etika / Nagy etika
Arisztotelész: Hermeneutika

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Populart Füzetek · Téka · Matúra klasszikusok · Filozófia írók tára · Matúra bölcselet · Filozófia alapművek · Politikai gondolkodók · Gondolkodók · Etikai gondolkodók · Reprint ex Hungarica · Filozófiai kiskönyvtár · Filozófia írók tára · Filozófia mesterei · Filozófiai kiskönyvtár

Antológiák 5

Németh György (szerk.): Államéletrajzok
Falus Róbert (szerk.): Görög költők antológiája
Kis Tamás – Csibra István – Székffy Gyula (szerk.): Esztétikai olvasókönyv
Franyó Zoltán – Botár Emma (szerk.): Ősi örökség
Lengyel Béla – Vincze Flóra (szerk.): A világirodalom ars poeticái

Róla szóló könyvek 2

Pauler Ákos – Kornis Gyula: Aristoteles
Maróth Miklós: Aristoteléstől Avicennáig

Népszerű idézetek

>!
Sli SP

(…) csupán azok barátok, akiknek a barátsága egyenlőségen alapul.

100. oldal, Eudémoszi etika - Hetedik könyv (Gondolat, 1975)

Kapcsolódó szócikkek: barát · barátság · egyenlőség
>!
Sli SP

(…) a barátság: Egy lélek, amely két testben lakozik.

214. oldal, I. kötet - Arisztotelész (Jel, 2005) · Arisztotelész

Kapcsolódó szócikkek: barát · barátság · emberi test · lélek
>!
Sli SP

Hiszen az olyan, akinek számára semmi sem félelmetes, nem bátor, mert akkor lehetne bátor a kő is, meg a többi élettelen tárgy is. Szükséges tehát, hogy a bátor ember érezzen ugyan félelmet, de ennek ellenére megállja a helyét. Mert ha nem úgy állja meg a helyét, hogy közben félelmet érez, nem lehet bátor.

174. oldal, Nagy etika - Első könyv (Gondolat, 1975)

Kapcsolódó szócikkek: bátorság · félelem
1 hozzászólás
>!
Sli SP

Mert azokat a dolgokat, amelyeket előzetes tanulás révén kell létrehozni, azokat éppen a létrehozó tevékenység révén tanuljuk meg: építőmesterré csak a házépítés – lantművésszé csak a lantjáték gyakorlása által válik az ember. S ugyanígy, ha az igazságos tetteket gyakoroljuk: igazságossá, ha a mértékletes tetteket: mértékletessé, ha a bátor tetteket: bátorrá leszünk.

40. oldal, Második könyv (Európa, 1997)

Kapcsolódó szócikkek: bátorság · gyakorlás · igazságosság · mértékletesség · tanulás
>!
Aurore

Szerintem tehát a művészeti ágakat az különbözteti meg, hogy milyen eszközökkel végzik az utánzást.

I.

27 hozzászólás
>!
Lunemorte MP

Akinek sok barátja van, s aki mindenkivel bizalmas viszonyban van, az nyilván senkinek sem igazi barátja…

125. oldal , Arisztotelész - 6/1171 a · Arisztotelész

>!
Sli SP

(…) egyetlen barátja sincs annak, akinek sok a barátja (…)

124. oldal, Eudémoszi etika - Hetedik könyv (Gondolat, 1975)

Kapcsolódó szócikkek: barát · barátság
>!
Sli SP

Nagy különbség ugyanis, hogy valamilyen esemény valaminek a következtében vagy egyszerűen valami után történik.

25. oldal, X (Magyar Helikon, 1974)

>!
Sli SP

Bizalom nélkül nincs szilárd barátság. A bizalom csak idővel jön meg, hiszen ki kell állnia a próbát, ahogy Theognisz is mondja: „Mert nem ismered ki sem a férfi, sem az asszony esze járását, míg ki nem próbálod, mint az igavonó állatét.” Bizonyos idő eltelte nélkül nincs barátság, addig csak kívánják, hogy barátok legyenek, és nagyon észrevétlenül válik barátsággá az ilyen állapot. Midőn ugyanis hajlandóságot mutatnak arra, hogy barátok legyenek, és evégett mindenféle szívességeket tesznek egymásnak, úgy gondolják, hogy nemcsak kívánnak barátkozni, de máris barátok. Úgy van ez a barátság esetében is, mint egyéb dolgokkal kapcsolatban. Hiszen ha valaki egészséges szeretne lenni, attól még nem lesz az; ugyanígy, ha emberek barátok szeretnének lenni, nem lesznek máris barátok.

95. oldal, Eudémoszi etika - Hetedik könyv (Gondolat, 1975)

Kapcsolódó szócikkek: barát · barátság · bizalom