!

Arisztotelész ókori görög

Aristotle, Aristóteles

Kr. e. 384. (Sztagira) – Kr. e. 322.

Tudástár · 23 kapcsolódó alkotó · 1 kapcsolódó könyv

Teljes névἈριστοτέλης
Nemférfi
Életrajz

Könyvei 25

Arisztotelész: Poétika
Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika
Arisztotelész: Politika
Arisztotelész: Rétorika
Arisztotelész: Metafizika
Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások
Arisztotelész – Quintus Horatius Flaccus – Nicolas Boileau: Poétikák
Arisztotelész: Eudémoszi etika / Nagy etika
Arisztotelész: Hermeneutika
Arisztotelész: Kategóriák

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Téka Kriterion · Matúra klasszikusok · Matúra bölcselet · Filozófiai kiskönyvtár · Gondolkodók Gondolat · Filozófia írók tára · Reprint ex Hungarica · Politikai gondolkodók Gondolat · Etikai gondolkodók Gondolat · Filozófia alapművek · Filozófia írók tára Akadémiai · Filozófia mesterei Kossuth · Filozófiai kiskönyvtár

Antológiák 6

Németh György (szerk.): Államéletrajzok
A bölcsesség szeretete
Falus Róbert (szerk.): Görög költők antológiája
Kis Tamás – Csibra István – Székffy Gyula (szerk.): Esztétikai olvasókönyv
Franyó Zoltán – Botár Emma (szerk.): Ősi örökség
Lengyel Béla – Vincze Flóra (szerk.): A világirodalom ars poeticái

Róla szóló könyvek 7

David Ross: Arisztotelész
Oliver Primavesi – Christof Rapp: Arisztotelész
Jonathan Barnes: Arisztotelész
Pauler Ákos – Kornis Gyula: Aristoteles
Maróth Miklós: Aristoteléstől Avicennáig
G. Havas Katalin: Arisztotelésztől napjainkig
Ernst Peter Fischer: Arisztotelész, Einstein és a többiek

Népszerű idézetek

Sli P>!

(…) a barátság: Egy lélek, amely két testben lakozik.

214. oldal, I. kötet - Arisztotelész (Jel, 2005) · Arisztotelész

Kapcsolódó szócikkek: barát · barátság · emberi test · lélek
Sli P>!

Hiszen az olyan, akinek számára semmi sem félelmetes, nem bátor, mert akkor lehetne bátor a kő is, meg a többi élettelen tárgy is. Szükséges tehát, hogy a bátor ember érezzen ugyan félelmet, de ennek ellenére megállja a helyét. Mert ha nem úgy állja meg a helyét, hogy közben félelmet érez, nem lehet bátor.

174. oldal, Nagy etika - Első könyv (Gondolat, 1975)

Kapcsolódó szócikkek: bátorság · félelem
1 hozzászólás
Sli P>!

(…) csupán azok barátok, akiknek a barátsága egyenlőségen alapul.

100. oldal, Eudémoszi etika - Hetedik könyv (Gondolat, 1975)

Kapcsolódó szócikkek: barát · barátság · egyenlőség
Sli P>!

Mert azokat a dolgokat, amelyeket előzetes tanulás révén kell létrehozni, azokat éppen a létrehozó tevékenység révén tanuljuk meg: építőmesterré csak a házépítés – lantművésszé csak a lantjáték gyakorlása által válik az ember. S ugyanígy, ha az igazságos tetteket gyakoroljuk: igazságossá, ha a mértékletes tetteket: mértékletessé, ha a bátor tetteket: bátorrá leszünk.

40. oldal, Második könyv (Európa, 1997)

Kapcsolódó szócikkek: bátorság · gyakorlás · igazságosság · mértékletesség · tanulás
Sli P>!

Nagy különbség ugyanis, hogy valamilyen esemény valaminek a következtében vagy egyszerűen valami után történik.

25. oldal, X (Magyar Helikon, 1974)

Kapcsolódó szócikkek: esemény
Sli P>!

(…) egyetlen barátja sincs annak, akinek sok a barátja (…)

124. oldal, Eudémoszi etika - Hetedik könyv (Gondolat, 1975)

Kapcsolódó szócikkek: barát · barátság
Aurore>!

Szerintem tehát a művészeti ágakat az különbözteti meg, hogy milyen eszközökkel végzik az utánzást.

I.

27 hozzászólás
Lunemorte P>!

Akinek sok barátja van, s aki mindenkivel bizalmas viszonyban van, az nyilván senkinek sem igazi barátja…

125. oldal , Arisztotelész - 6/1171 a · Arisztotelész

Sli P>!

A legszilárdabb, legtartósabb és legszebb a derekas emberek barátsága, ami természetesen az erényen és a jón alapul. Az erény ugyanis, amin a barátság alapul, változatlan, nyilvánvaló tehát, hogy az ilyen barátság is változatlan marad.

236. oldal, Nagy etika - Második könyv (Gondolat, 1975)

Kapcsolódó szócikkek: barát · barátság · erény ·