!

Aquinói Szent Tamás olasz

1224 vége/1225 eleje (Roccasecca) – 1274. március 7. (Fossanova)

Teljes névTommaso d'Aquino

Könyvei 16

Aquinói Szent Tamás: A létezőről és a lényegről
Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata I.
Aquinói Szent Tamás: A világ örökkévalóságáról
Aquinói Szent Tamás: Az értelem egysége
Aquinói Szent Tamás: A teológia összefoglalása
Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae I. / A teológia foglalata I.
Aquinói Szent Tamás: Collationes de decem praeceptis / Előadások a tízparancsolatról
Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata II.
Aquinói Szent Tamás: Előadások a Hiszekegyről, a Miatyánkról és a Tízparancsolatról
Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata III.

Kapcsolódó sorozatok: A teológia foglalata · Összes sorozat »

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Matúra bölcselet · Írók, költők, gondolkodók

Antológiák 1

Kovács András Ferenc (szerk.): Világ világossága

Róla szóló könyvek 10

G. K. Chesterton: Aquinói Szent Tamás
Anthony Kenny: Aquinói Szent Tamás
Jean Pierre Torrell: Aquinói Szent Tamás élete és műve
Voigt Vilmos: Aquinói Szent Tamás és a mágia
G. K. Chesterton: Saint Thomas Aquinas
M. D. Chenu: Aquinói Szent Tamás és a teológia
Schütz Antal (szerk.): Aquinói Szent Tamás szemelvényekben
Bolberitz Pál – Gál Ferenc: Aquinói Szent Tamás filozófiája és teológiája
David Berger: Találkozás Aquinói Szent Tamással
Horváth Sándor: Aquinói Szent Tamás világnézete

Népszerű idézetek

>!
jezsek P

Ha pedig a gonosz kormányzást sokak gyakorolják, demokráciáról van szó, vagy a nép uralmáról, amikor tudniillik … az egész nép lesz mintegy egyetlen zsarnok.

I, 2

>!
bratan P

Kétségtelen ugyanis, hogy Isten Fia nem kevesebbért jött el hozzánk, fölvevén testünket, hanem hogy nagy hasznunkra legyen, ezért hozta létre azt a kapcsolatot, hogy ti. felvette az élő testet és méltóztatott a Szűztől megszületni, hogy mindet megajándékozzon Istenségével; és azért lett emberré, hogy az embert Istenné tegye.

45. oldal

>!
bratan P

„Szent és üdvös gondolat a holtakért imádkozni, hogy a bűnöktől megszabaduljanak.” (2 Makk 12,46)

>!
Lunemorte MP

Isten tiszta actus, akiben nincs semmifajta potentialitás.

k. 2, sz. 3, 3

>!
Lunemorte MP

Olyan mértékben mondunk ugyanis valamit tökéletesnek, amilyen mértékben actusban van.

k. 4, sz. 1, 3

>!
Lunemorte MP

Mindazon tökéletességnek, amely megvan az okozatban, meg kell lennie az okban is, vagy ugyanolyan módon, ha az ok univok, mint ahogy az ember embert nemz, vagy magasabb rendű módon, ha az ok ekvivok, mint ahogy a Napban megvan magasabb fokon mindazoknak a hasonmása, amik a Nap ereje által jönnek létre. Nyilvánvaló, hogy az okozat a létesítő ok erejében előzetesen létezik, mégpedig nem tökéletlenebb, hanem tökéletesebb módon, jóllehet a materiális ok potentiájában való előzetes lét tökéletlenebb, mivel a materia mint ilyen tökéletlen, a cselekvő viszont mint ilyen tökéletes.

k. 4, sz. 2, 3