!

Alfred Tennyson brit

Tennyson Alfréd

1809. augusztus 6. (Somersby, Lincolnshire, Nagy-Britannia) – 1892. október 6. (Lurgashall, Sussex, Nagy-Britannia)

Tudástár · 14 kapcsolódó alkotó

Teljes névAlfred Tennyson, 1st Baron Tennyson
Nemférfi
Életrajz

Könyvei 10

Alfred Tennyson – Algernon Charles Swinburne: Tennyson / Swinburne
Alfred Tennyson: The Lady of Shalott
Alfred Tennyson: Idylls of the King
Alfred Tennyson: Király idyllek
Alfred Tennyson: The Collected Poems of Alfred Lord Tennyson
Tennyson Alfréd: Költői beszélyek
Alfred Tennyson: Arden Enoch
Alfred Tennyson: Selected Poems
Alfred Tennyson: The Major Works
Tennyson Alfréd: Király-idyllek

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Az angol líra kincsesháza · Olcsó könyvtár · Penguin Classics

Antológiák 13

Szerb Antal (szerk.): Száz vers
Dornbach Mária – Szász Elizabeth (szerk.): Tavirózsa kisasszony
Kosztolányi Dezső (szerk.): Idegen költők
Komlós Aladár (szerk.): Külföldi versek könyve
Vas István (szerk.): Vallomás
Lothringer Miklós (szerk.): Örök megújulás
Rónay György (szerk.): Égövek, ábrák, csillagok
Lakatos István (szerk.): Évezredek eposzai
Paul Driver (szerk.): Victorian Poetry
Gál Zsuzsa (szerk.): A zene szava

Róla szóló könyvek 2

Adam Foulds: Eleven útvesztő
Adam Foulds: The Quickening Maze

Népszerű idézetek

perpetua P>!

Ha annyi virágom volna, ahányszor eszembe jutottál… örökké a kertemben sétálnék.
Alfred, Lord Tennyson

14. fejezet · Alfred Tennyson

AniTiger P>!

Az álmok igazak, míg tartanak,
s vajon nem álomban élünk-e mind?
(Alfred, Lord Tennyson: A magasabb panteizmus)

102. oldal · Alfred Tennyson

zsorzset>!

Mit szőtt, a szőttes szétszakadt;
A kristálytükör meghasadt:
„Lesújt az átok!”; így riadt
Shalott kisasszonya.
             (Alfred Tennyson)

Alfred Tennyson

Kapcsolódó szócikkek: Shalott kisasszonya
lulu654>!

Egy nap tán malomkővé lesz szívem, arcom meg sem rezdül, megcsalok, megcsalatok, s meghalok: ki tudja? Por és hamu vagyunk.
(Alfréd, Lord Tennyson: Maud)

199. oldal · Alfred Tennyson

Chöpp >!

Része lettem mindannak, ami ért;
de minden tapasztalás látkörén túl
ott tündöklik a be nem járt világ
s szegélye úgy fut, ahogy üldözöm.
Untat várni, elmúlni csiszolatlan
rozsdállva és nem munkában ragyogni!
Csak lenni: még nem élet. Ezer élet
együtt sem volna sok, és hogy fogy ez
az egy is; pedig minden óra, mellyel
a nagy csöndet megrablom, valami
új hír hozója; s szégyen volna néhány
napért raktáron óvni magamat
s ezt az ősz lelket, mely mint lemenő
csillag, az emberész minden határán
túlra követni vágyik a tudást.

110-111. oldal · Alfred Tennyson

Kapcsolódó szócikkek: Odüsszeusz / Ulysses
Cneajna >!

But in her web she still delights

To weave the mirror's magic sights,

For often through the silent nights

A funeral, with plumes and lights

And music, went to Camelot;

Or when the Moon was overhead,

Came two young lovers lately wed.

„I am half sick of shadows,” said

The Lady of Shalott.

Cneajna >!

She left the web, she left the loom,

She made three paces through the room,

She saw the water-lily bloom,

She saw the helmet and the plume,

She look'd down to Camelot.

Out flew the web and floated wide;

The mirror crack'd from side to side;

„The curse is come upon me,” cried

The Lady of Shalott.

Cneajna >!

Who is this? And what is here?

And in the lighted palace near

Died the sound of royal cheer;

And they crossed themselves for fear,

All the Knights at Camelot;

But Lancelot mused a little space

He said, "She has a lovely face;

God in his mercy lend her grace,

The Lady of Shalott."

pwz IP>!

Tennyson évtizedek óta az angol Parnassus első élő koszorúsa és megalapítója ama költészeti iránynak, mely jelenleg Angliában dívik.
Az egyszerűség költője. Az igénytelen népélet valóságát több igazsággal senki sem festi. Az angol irodalomnak kétségkívül van nem egy lángolóbb, mélyebb érzésű költője, de oly bevégzettet, oly választékosat hasztalan keresnénk. Határtalan egyszerűségében a művészi szépnek azt a nemet nyújtja, melyet csak érezni lehet, kimutatni nem, és számot adni róla alig. Szépségei nem egyes részletekben vannak, hanem az egészen átvonuló szellemben és hangban, mely oly nemzeti és emberi egyszersmind, hogy egyszerű mélységben és természetes festőiségben, leginkább az ó testamentomi elbeszélésekhez hasonlítható. Egy angol Arany János – mondja Szász Károly, s költeményei úgy különböznek ezéitől, mint az angol élet és természet a magyartól; csöndesebb, egyhangúbb, komolyabb, ünnepélyesebb rajtok a színezet, bennök a szellem. Költőisége nem jósszerű, csakis a beavatottak szemeinek nyílik meg.

3. oldal, Előszó (Franklin, 1882)

Lele21>!

Egy nap után malomkővé lesz szívem, arcom meg sem rezdül,megcsalok,megcsalatok, s meghalok: ki tudja? Por és hamu vagyunk