!

Alekszandr Szergejevics Puskin orosz

А. С. Пушкин, Puskin Sándor, Александр Сергеевич Пушкин, Alexander Pushkin

1799. június 6. (Moszkva) – 1837. február 10. (Szentpétervár)

Teljes névAlekszandr Szergejevics Puskin
Wikipédiahttp://hu.wikipedia.org/wiki/Alekszandr_Szergejevics_Puskin

Képek 1

Könyvei 58

Alekszandr Szergejevics Puskin: Anyegin
Alekszandr Szergejevics Puskin: A pikk dáma
Alekszandr Szergejevics Puskin: Puskin titkos naplója
Alekszandr Szergejevics Puskin: Jevgenyij Anyegin
Alekszandr Szergejevics Puskin: Mesék
Alekszandr Szergejevics Puskin: A kapitány leánya
Alekszandr Szergejevics Puskin: Jevgenyij Anyegin / Drámák
Alekszandr Szergejevics Puskin: A kapitány lánya
Alekszandr Szergejevics Puskin: Regények, elbeszélések
Alekszandr Szergejevics Puskin: Alekszandr Szergejevics Puskin versei

Kapcsolódó kiadói sorozatok: A Világirodalom Remekei, Talentum diákkönyvtár, Lyra Mundi, Populart Füzetek, Orosz Remekírók, S.O.S. Diákkönyvtár, A világirodalom gyöngyszemei, A világirodalom gyöngyszemei, Szerző válogatott művei, Képes regénytár, Matúra klasszikusok, Kner orosz írók, Janus Kétnyelvű könyvek, Kis Remekművek Könyvtára

Illusztrálásai 2

Alekszandr Szergejevics Puskin: Puskin versei
Александр Сергеевич Пушкин: Лирика

Antológiák 29

Domokos János (szerk.): A világirodalom legszebb elbeszélései I-III.
Kreutzer-szonáta
Domokos János – Görög Lívia (szerk.): Világirodalmi dekameron I-III.
Borbás Mária (szerk.): Halhatatlan szerelmesek I-II.
Tóth Emese (szerk.): Híres kísértettörténetek
Martinkó András (szerk.): Elbeszélések a világirodalomból
Dornbach Mária – Ágai Ágnes (szerk.): Göndörű nyírfácska
Gerencsér Zsigmond (szerk.): Orosz elbeszélők
Komlós Aladár (szerk.): Külföldi versek könyve
Vas István (szerk.): Vallomás

Róla szóló könyvek 7

A. I. Gesszen: Így élt Puskin
Visszarion Belinszkij: Puskinról, Lermontovról, Gogolról
Lukács György: Világirodalom I-II.
Marija Marics: Északi fény
Jurij Tinyanov: Arina meg a líceum
M. Muratov – L. I. Tyimofejev: Az orosz irodalom klasszikusai
Visszarion Belinszkij: Puskin

Népszerű alkotóértékelések


Népszerű idézetek

>!
About_a_girl

TATJANA LEVELE ANYEGINHOZ

Én írok levelet magának –
Kell több? Nem mond ez eleget?
Méltán tarthatja hát jogának,
Hogy most megvessen engemet.
De ha sorsom panasz-szavának
Szívében egy csepp hely marad,
Nem fordul el, visszhangot ad.
Hallgattam eddig, szólni féltem,
És higgye el, hogy szégyenem
Nem tudta volna meg sosem,
Amíg titokban azt reméltem,
Hogy lesz falunkban alkalom,
S hetenként egyszer láthatom;
Csak hogy halljam szavát, bevallom,
Szóljak magához, s azután
Mind egyre gondoljak csupán,
Éjjel-nappal, míg újra hallom.
Mondják, untatja kis falunk,
A társaságokat kerüli,
Mi csillogtatni nem tudunk,
De úgy tudtunk jöttén örülni.

Miért jött el? Békességesen
Rejtőzve mély vidéki csendbe,
Tán meg sem ismerem sosem,
S a kínt sem, mely betört szívembe;
Tudatlan lelkem láza rendre
Enyhülne tán s leszállana,
S akit szívem kíván, kivárva,
Lennék örök hűségű párja
S családnak élő, jó anya.

Másé!… A földön senki sincsen,
Kinek lekötném szívemet.
Ezt így rendelte fenn az Isten…
Tied szívem, téged szeret!
Ó, tudtam én, el fogsz te jönni,
Zálog volt erre életem;
Az égieknek kell köszönni,
Hogy sírig őrzőm vagy nekem…
Rég álomhős vagy éjjelemben,
Látatlan is kedveltelek,
Bűvöltek a csodás szemek,
Rég zeng hangod zenéje bennem…
Nem álom volt, színezgető!
Beléptél, s ájulásba hullva,
Majd meglobbanva és kigyúlva
Szívem rád ismert: ő az, ő!
Nem a te hangod szólt-e újra,
Ha egy-egy csendes, bús napon
Ínséges szívekhez simulva
Vagy imádságban leborulva
Altattam égő bánatom?
Nem te vagy itt árnyék-alakban,
S nézel reám e pillanatban
Az áttetsző homályon át?
Nem te hajolsz párnámra éjjel,
Suttogsz: szerelemmel, reménnyel
Enyhíted lelkem bánatát?
Ki vagy? Őrangyal vagy te, féltőm?
Vagy ártóm és gonosz kisértőm?
Döntsd el hamar, hogy lássak itt.
Lelkem talán csak vágya csalja,
Tapasztalatlanság vakít,
S az égi kéz másként akarja…
Hát jó. Sorsom gyanútlanul
Gyónásommal kezedbe tettem,
Előtted könnyem hullva hull,
Könyörgök: védj, őrködj felettem…
Gondold el, mily magam vagyok,
Nincs egy megértő lelki társam,
Így élek néma tompulásban,
Én itt csak elpusztulhatok.
Várlak: emeld fel árva lelkem,
Nézz biztatón, ne adj te mást –
Vagy tépd szét ezt az álmodást
Kemény szóval. Megérdemeltem.

Végzem! Átfutni nem merem,
Megöl a félelem s a szégyen,
De jelleme kezes nekem,
Bízom: a sorsom van kezében…

64-66. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Tatjána Larina
>!
Lunemorte MP

Új könyveket venni olyan gyönyör, amely nagyban kü­lönbözik az olvasás örömétől: megvizsgálni, megsza­golni, átlapozni egy új könyvet, az maga a boldogság.

Kapcsolódó szócikkek: könyv
>!
Adrienne

Tanjánk orosz volt ösztönében,
S nem tudva, mit miért szeret,
Zord szépségét élvezve, mélyen
Szerette az orosz telet ;
A zúzmarát napos határban,
A szánt, az esti fénysugárban
A friss hó rózsás köntösét,
A vízkereszti est ködét.

93. oldal

>!
Lunemorte MP

Verseket – az isten szerelmére: jó friss verseket!…

41. oldal , Vjazemszkijnek

4 hozzászólás
>!
Rawalpindi

…álommal, szerelemmel
Minden poéta-szív rokon…

29. oldal, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1972

>!
EBrody I

Siet loholva élni, s érezni is siet.
/Vjazemszkij herceg/

(első mondat)

>!
Ailey

A lány, ki vágyott, álmodott,
Most újra él, feltámadott!

181. oldal

>!
Sozora

Tatjanának nagyobb-e bűne?
Mert egyszerűen, naivan,
Gyanútlanul hisz s lelkesülve
Eszményében s álmaiban?
Mert fortély nélkül tud szeretni
S mert vágyait tudná követni?
Mert oly hiszékeny lelkü még,
Mert megáldotta őt az ég
Csapongó, lázas képzelettel,
S van benne bátorság, erő,
Makacssággal szövetkező,
És szív, mely telve van tüzekkel?
A szenvedélyt, mely lengeti,
Meg nem bocsátjátok neki?

60. oldal

>!
márti

Hihet-e hát a szív? Szerethet?
Ki nem csal meg s nem ámit el?
Ki nézi úgy a szót s a tettet,
Hogy mértékünkkel mérlegel?
Van-e, ki rágalmat ne szórjon,
Ki hozzánk dédelgetve szóljon,
Ki véd, ha vétkesek vagyunk,
Kit soha meg nem unhatunk?
Te, délibábok hajszolója,
Ködkép után magad ne vesd,
Te csak magad, magad szeresd,
Regényem tisztelt olvasója!
Méltóbb annál nincs senki sem,
És kedvesebb sincs, azt hiszem.

78-79. oldal

>!
Moranzs

Nem a hideg, kevély világnak,
Neked szántam regényemet.
Bár adhatnék hű barátnak
Ennél méltóbb hűségjelet,
Méltót hozzád, szép tiszta lélek,
Te szárnyaló és egyszerű,
Kiben költői álmok élnek,
S álmaiban élet van s derű.
Vedd elfogult kezedbe, kérlek,
Pár tarka fejezet csupán,
Van köztük bús is, vidám is,
Van népies és ideális;
Kissé gyarló gyümölcs talán:
Sok zsenge s hervadt színü évem,
Mulatság, ihlet s egy sereg
Álmatlan éj, borús kedélyem
S hűvös látás teremtette meg.

(első mondat)