!

Ábrahám Zoltán

Fordításai 17

Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme
Fernand Braudel: A kapitalizmus dinamikája
Jan Assmann: Mózes, az egyiptomi
Martin Heidegger: Rejtekutak
Kurt Flasch: Eckhart mester
Bánki Dezső (szerk.): Filozófiai kisenciklopédia
Nicholas Fearn: Zénón és a teknősbéka
Immanuel Kant: Immanuel Kant metafizikai és teológiai előadásai
Molnár Tamás: Az autoritás és ellenségei
Immanuel Kant: Prekritikai írások