!

Abádi Ervin magyar

1918. április 9. (Budapest) – 1979. május 3. (Tel-Aviv)

Nemférfi

Képek 1

Könyvei 2

Abádi Ervin: A csodák hat napja
Abádi Ervin: Az ítéletnapi háború és egy esztendő

Illusztrálásai 2

Abádi Ervin: A csodák hat napja
Láng Éva: Ki fogja elbeszélni?

Népszerű idézetek

tomgabee>!

„Amióta a repülőgép fegyver, soha sehol ilyen teljes, tökéletesen kivitelezett hadműveletet nem hajtottak végre még hadipilóták.”
H. J. Armstrong

Oly gyorsan suhantak, harminc-ötven méter magasságban a víz fölött, hogy szinte a napnak sem volt ideje megcsillantani rajtuk sugarait. És némák voltak, mint a halál.
A vezérgép nem irányított, a gépek közti hullámhossz süket volt.
Se radar, se rádió-lehallgató nem jelezhette ezeknek a gépeknek közeledtét, jelenlétét a térben.

113. oldal

tomgabee>!

– Fiúk! Mi most bevetésre megyünk… olyan bevetésre, melyről beszélni fog a világ, míg világ!
Kihúzta magát és szinte kiáltotta:
– A parancs: Jeruzsálem, az örök zsidó Jeruzsálem felszabadítása az ezernyolcszázkilencvenhét éves idegen megszállás alól!

124. oldal

tomgabee>!

Moszkva: A közelkeleti feszültségért Izráel felelős. Izráel az Egyesült Államokkal és Angliával működik együtt és azok imperialista törekvéseinek elősegítője a haladó arab államok ellen.

29. oldal

tomgabee>!

Hogy hogyan lehetett százezer, vagy akár egy negyedmilliós tömeget személy szerint ellenőrizni? Ó, nagyon egyszerű módszerük volt erre is. Mindenki úgy tudta, hogy a másik őt figyeli. És ha előfordult, és persze, hogy előfordult, hogy egy „néptárs” ártatlan arccal megkérdezett valakit: „Mondja, magának nem tetszett a Führer beszéde?”, úgy egészen bizonyos volt, hogy a legközelebbi alkalomkor ez a megkérdezett valósággal őrjöngve ünnepelte Hitlert. Egyszerű trükk, ugye? És hogy bevált!

39. oldal

tomgabee>!

– Igen… a németek sokat tudtak a borzalmakról, de borzadva, dermedten hallgattak. Irtózatosan félt mindenki. Talán nem is a haláltól, de a halál rettenetes, végtelen variációjú náci válfajaitól. Mert arról ők szintén gondoskodtak, hogy minél szélesebb körben tudjanak arról, h o g y a n halnak meg azok, akik a kezeikbe kerülnek.

39. oldal

tomgabee>!

– A német nép bűnösségére talán itt-ott lehet találni enyhítő körülményeket, magyarázatot, persze nem felmentést… de az egyház bűneire, melyeket az emberiesség és az emberiség ellen majd kétezer éven át folytatólagosan, tudatosan, szándékosan követett el Krisztus nevében – Krisztust megcsúfolva –, nem, erre nincs mentség…

40. oldal

tomgabee>!

– Uram, ez fantasztikus! Ez hihetetlen, elképzelhetetlen… mákszemnyi kis nép, abszurd stratégiai helyzetben, ötvenszeres túlerővel szemben!

43. oldal

tomgabee>!

– De az a katonai vereség, mely most vár Egyiptomra, a világnak is szól majd. A világnak is tudomásul kell venni azt, hogy az a zsidó, akit kétezer éven át hajszoltak, üldöztek, gyilkoltak kényre-kedvre, az a zsidó nem létezik többé, ellenben létezik az a zsidóság, melyet, ha a gonosz erők újra és ismét más álarcban fenyegetnek létében, akkor ez a zsidóság tud ütni… és nagyot tud ütni.

46. oldal

tomgabee>!

– Pedig már megbocsásson, én úgy hiszem, egészen világosan beszéltem. Megismétlem kérem: A Szovjetunió és a szocialista országok, a békeszerető államok tábora elvből – tetszik érteni? – csak békés szándékú államokat támogat és elvből ellenez mindenféle, bármiféle agressziót. Namármost… miután Egyiptomot és Szíriát mi támogatjuk, ez bizonyíték arra, hogy ez a két állam szintén békés szándékú, vagyis nem lehetnek agresszorok.

48. oldal