!

A. I. Kuprin orosz

Alekszandr Kuprin, Александр Иванович Куприн

1870. szeptember 7. (Narovcsat, Orosz Birodalom) – 1938. augusztus 25. (Leningrád, Szovjetunió)

Teljes névАлекса́ндр Ива́нович Купри́н
Wikipédiahttp://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Kuprin

Könyvei 17

A. I. Kuprin: Szulamit
A. I. Kuprin: A boszorkány
A. I. Kuprin: Párbaj
A. I. Kuprin: Juju
A. I. Kuprin: Verem
A. I. Kuprin – Ivan Szergejevics Turgenyev – Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A boszorkány
A. I. Kuprin: A gránátköves karperec
A. I. Kuprin: Válogatott elbeszélések
A. I. Kuprin: Salamon csillaga
A. I. Kuprin: Kisregények

Antológiák 4

Domokos János (szerk.): A világirodalom legszebb elbeszélései I-III.
Kreutzer-szonáta
Domokos János (szerk.): Huszadik századi dekameron I-II.
Dornbach Mária – Ágai Ágnes (szerk.): Göndörű nyírfácska
Muhari Ilona (szerk.): Édes keserűség
Tabák András (szerk.): Az erőd bevétele

Róla szóló könyvek 1

Bakcsi György: Orosz századforduló

Népszerű idézetek

>!
s_l_m

És megértette a király, hogy a nagy bölcsesség nagy szomorúsággal jár, és aki gyarapítja tudását – növeli bánatát is. És megtudta azt is, hogy néha nevetés közben is fájhat a szív és az öröm bánattal végződik.

27. oldal

Kapcsolódó szócikkek: bölcsesség · nevetés · tudás
1 hozzászólás
>!
MariannaMJ

Három dolog van a világon, amit nem értek és egy negyedik is, melyet nem tudok felfogni: a sas útja az égen, a kígyóé a sziklán, a hajóé a tengeren és a férfi útja az asszony szívéhez.

66. oldal

3 hozzászólás
>!
Traclon

…aki farkasok között él, annak velük együtt kell ordítania.

55. oldal

>!
s_l_m

Gyermekem, ezerszer szerethet az ember, de igazán mégiscsak egyszer szeret.

91

5 hozzászólás
>!
Ákos_Tóth IMP

Egy másik tiszt, Jepifanov hadnagy, abban lelte kedvét, hogy legényének olyan bonyolult kérdéseket tett fel, amelyekre valószínűleg maga sem tudott volna válaszolni. „Mi a véleményed, barátom – kérdezte például –, a monarchia restaurációjáról a mai Franciaországban?” S a legény szemrebbenés nélkül megadta a választ: „Hadnagy úrnak jelentem, nem lesz abban hiba.”

31. oldal (Európa, 1988)

>!
Vata

Nemhiába mondta valaki, hogy a válás ugyanaz a szerelemnek, mint a szél a tűznek: a gyenge szerelmet eloltja, de az erőset még nagyobb lángra lobbantja.

72. oldal

>!
augumaug MP

Egy másik örökségügyben is ítélkezett a király, mely három nappal ezelőtt kezdődött. Egy atya halálos ágyán úgy rendelkezett, hogy minden vagyonát arra hagyja két fia közül, amelyik méltóbb rá. De minthogy egyik sem volt hajlandó elismerni, hogy alábbvaló a másiknál, a királyhoz fordultak.
Salamon ekkor megkérdezte őket, mi a foglalkozásuk. Válaszukból megtudta, hogy mindkettő vadász és íjász, s így szólt:
– Térjetek haza. Megparancsolom, állítsátok atyátok holttestét egy fa alá. Tudni akarom először, melyik talál közületek nyilával pontosabban a szívébe, s akkor majd döntök ügyetekben.
Most a két fivér újra megjelent Salamon színe előtt, a király embere kíséretében, akit a felügyelettel bízott meg az uralkodó. Őt kérdezte ki Salamon a versenyről.
– Végrehajtottam mindent, ahogy parancsoltad, király – jelentette ez az ember. – Kivitettem az öreg holttestét a fához, és mindegyik fivérnek odaadtam az íjat és nyílvesszőit. Az idősebb lőtt először. Százhúsz könyöknyi távolságból pontosan arra a helyre talált, ahol a szív ver, míg életben van az ember.
– Pompás lövés volt – mondta Salamon. – Hát a fiatalabb?
– A fiatalabb… Bocsáss meg, királyom, de nem tudtam elérni, hogy parancsodat teljesítse… A fiatalabb kifeszítette íját, és már rátette a vesszőt, mikor hirtelen lábához eresztette a nyilat, megfordult és sírva mondta: „Nem, képtelen vagyok ezt megtenni… Nem tudok belelőni atyám holttestébe.”
– Akkor övé legyen atyja birtoka – döntött a király. – Ő bizonyult méltóbb fiúnak. Az idősebb pedig, ha kedve tartja, beléphet testőreim közé. Szükségem van ilyen erős és vérengző férfiakra, akiknek pontos a keze, biztos a szeme, és szívüket vastag kéreg borítja.

34-35. oldal

>!
s_l_m

– Rövid az emberi lét, de az idő végtelen és az anyag halhatatlan. Meghal az ember és rothadó testével hizlalja a földet, a föld neveli a kalászt, a kalász termi a magot, az ember megeszi a kenyeret és táplálja vele testét. Elmúlik sok-sok évszázad és megismétlődik minden a világon, ismétlődnek az emberek, az állatok, a kövek, a növények. Az idő és az anyag változatos körforgásában mi ketten is ismétlődünk te veled, én szerelmem.

122

>!
Ákos_Tóth IMP

Még a külföldi lapok is megemlékeztek a hadosztályunkról, olyan híres volt a céllövésben. Tíz százalékkal felülmúlta a legjobb eredményeket – nem kis dolog az, kérem! Hanem aztán csaltunk is ám, a kutyafáját! Az egyik ezred kölcsönkérte a másiktól a jó lövészeket. Máskor pedig, amikor egy-egy század lőtt célba, a szubaltern-tisztek a fedezék mögül revolverükből lődöztek a céltáblára. Az egyik század olyan feltűnő eredményét ért el, hogy megszámlálták a találatokat, és kiderült, hogy öt golyóval több talált célba, mint amennyit a századnak kiadtak. Százöt százalékos találat volt.

134. oldal (Európa, 1988)

>!
Ákos_Tóth IMP

– Becstelenség megütni egy katonát – szólt most közbe tompa hangon Romasov, aki eddig némán hallgatta a beszélgetést. – Nem lehet megütni egy olyan embert, aki nem üthet vissza, sőt még ahhoz sincs joga, hogy védekezésül az arca elé emelje a kezét, és még a fejét sem meri félrefordítani. Szégyen ilyesmit csinálni!

137-138. oldal (Európa, 1988)