!

A rózsa neve 832 csillagozás

Umberto Eco: A rózsa neve Umberto Eco: A rózsa neve Umberto Eco: A rózsa neve Umberto Eco: A rózsa neve Umberto Eco: A rózsa neve Umberto Eco: A rózsa neve Umberto Eco: A rózsa neve
Bookline · 3.990 Ft –15% 3.392 Ft
Régikönyvek.hu · 3.990 Ft –15% 3.392 Ft
Könyvtár

Az olvasó az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb világsikerét tartja a kezében. Súlyosan szórakoztató és szórakoztatóan súlyos regényt. Krimit. Igazi nyomolvasást. A nyomok, persze, a tettes nyomai. Ki a tettes? Miért halnak sorra a szerzetesek egy XIV. századi apátságban?
A rózsa neve nem volna tisztességes krimi, ha az olvasó a végén (a legeslegvégén) nem kapna választ erre a kérdésre. De tisztességes (ördögi, ravasz és mégis üde) regény se volna, ha a válasz nem törpülne el még sokkalta nagyobb kérdőjelek árnyékában. „Ki a tettes?” Ez a kérdés – figyelmeztet a regényhez írott „széljegyzeteiben” Umberto Eco, a tudós bolognai szemiotikaprofesszor – nemcsak a krimiknek, hanem a pszichoanalízisnek és a filozófiának is alapkérdése.
A rózsa nevétől a rózsáig hosszú az út és kacskaringós, de belátható. Ami a rózsától a „tettesig” sötétlő homályt illeti, bizony válasz nélkül maradunk.

Eredeti mű: Umberto Eco: Il nome della rosa

Eredeti megjelenés éve: 1980

>!
Európa, Budapest, 2015
736 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634051442 · Fordította: Barna Imre
>!
Európa, Budapest, 2012
746 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789630795463 · Fordította: Barna Imre
>!
Európa, Budapest, 2011
658 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789630792219 · Fordította: Barna Imre

13 további kiadás


Enciklopédia 14

Helyszínek népszerűség szerint

könyvtár


Hirdetés

Kedvencelte 218

Most olvassa 95

Várólistára tette 508

Kívánságlistára tette 212

Kölcsönkérné 5

Elcserélné vagy eladná

>!
2.000 Ft ★★★★☆ Eladó
Blanka08 könyve Umberto Eco: A rózsa neve
>!
3.000 Ft ★★★★★ Eladó
thewildrose könyve Umberto Eco: A rózsa neve

Kiemelt értékelések

+
>!
eme
Umberto Eco: A rózsa neve

Jaj, de huncut ez az Eco bácsi… Ennyire bevinni a jónépet a labirintusba! Hányan tudnak tudományos igényű mondanivalót szépirodalmi és egyben szórakoztató irodalmi ruhába öltöztetve ennyire profin megfogalmazni? Összefonni, tekerni, csomózni a krimi, a történelmi regény, a szemiotika, nyelvelmélet, történetfilozófia, irodalomelmélet és miegymás szálait, és közben sikert sikerre halmozni, igazi bestsellert produkálni? Mert Eco mindenkit becsalogat az útvesztőbe, mindenki elindul egy úton, bolyong és keresgél, megtalálja vagy megtalálni véli keresett válaszát, de hogy igazából sikerül-e kijutni a labirintusból… Hát, ez a nagy kérdés. Mert „az igazság sosem az, ami épp annak látszik”, illetve mindenkinek megvan a maga igazsága, a maga megoldása, válasza. Semmi sem egyértelmű, ahogy Vilmos vallja, aki még a saját megközelítését sem tartja megfellebbezhetetlennek. Így talán nem is jut ki senki a labirintusból – végső megoldás nincs is. Csak részmegoldások vannak – személyre, olvasóra szabottan.
Az én olvasatomban a regény gerince Jorge és Vilmos összeütközése.
A dogmatikus Jorge őrzi a változatlan, megkövült tudást, az egyértelműséget, a szószerintiséget, a kutató szemektől nem bolygatott, egy és örök érvényű igazságot, melynek egyes részeit hű szolgasággal másoltatja, de a mélyebb betekintést, az összefüggések keresését megtagadja mindenki elől. Vilmos ezzel szemben az igazság keresője, a ráció, a tudomány embere, aki ki meri jelenteni: „Nem volt terv… és én tévedésből jöttem rá”. Ez azonban nem zárja ki a keresés és kutatás fontosságát, mert az, ha nem is egyetemesen érvényes megoldásokhoz vezet – lényeges részigazságokat tár fel. Szkepszis, többértelműség, metafora, irónia, értelem és nevetés, mint az ember sajátja, sőt célja áll itt szemben a dogmával, a komoly egyértelműséggel, a nevetés tilalmával.
„Mindenkinek megvolt a maga igazsága, és mindenki tévedett.” – mondja Vilmos.
A teljességet magába foglaló könyvtár – a világ labirintusának jele – valójában nem ismerhető meg teljesen, még akkor sem, ha úgy tűnik, szerkeszthetők térképek, vannak logikus, értelmesnek tűnő magyarázatok – rend nincs. A rendet, vagyis a dolgok magyarázatát utólag adjuk, mi, akik a jelek jeleivel szembesülünk, és akiknek, akárcsak Aldónak, csak a nagy könyvtár, az egész, az enciklopédia, a minden értelmezés egységének kis töredéke, maradéka jut, melyet nagy gonddal és odaadással, nem kevés nosztalgiával gyűjtögetünk össze. És még az is, amit összegyűjtünk csak jelnek a jele, nyomnak a nyoma – ahogy Adso története is egy többszörösen át- meg átírt, alakított elbeszélés – szavak, jelek szövedéke. A jelek igazsága azonban kétségbevonhatatlan, csak ezek segítenek eligazodni bennünket a világban – de a jelek közti összefüggések átlátása nem hozzáférhető, végső bizonyosság nem létezik.
Juj, de jó könyv ez… annyi rétege van, hogy ha ezerszer olvasod, akkor is fedezhetsz fel benne újat. És Eco többek közt azért zseniális, mert tudja és bebizonyítja: nem azt kell adni az olvasónak, amit az akar, hanem azt, amit akarnia kellene. Ez az ember tud játszani, és tud nevetni. Nagyon.

25 hozzászólás
+
>!
Emmi_Lotta I
Umberto Eco: A rózsa neve

Legyen az idő a középkor, a 14. század, pontosabban 1327. A helyszín Olaszország, az Appenninek egyik fennsíkján lévő bencés apátság. A mesélő Melki Adso bencés novícius, egy tudni vágyó német fiatalember, a visszaemlékező krónikás is ő, 80 éves korában. A főszereplő a mester, Baskerville-i Vilmos, 50 körüli angol ferences szerzetes, korábbi inkvizítor, egy csavaros eszű, nagy tudású, humánus ember.
Szerepeljenek titokzatos gyilkosságok, fontos könyvek, vallási mozgalmak, eretnekek, hitviták, hatalmi harcok, inkvizícók, boszorkányüldözések, császárok, pápák, bíborosok, apátok, szerzetesek.
Lássunk emberi gyarlóságot, nemi eltévelyedést, tiltott szerelmet, féltékenységet, butaságot, fanatizmust, de tudásvágyat, nyílt értelmet, segíteni vágyást és áldozatkészséget is.
Gondolkodjunk el eszméken, valláson, filozófián, történelmen és nyelven.
Mindehhez végy egy nagyszerű elmét, egy rendkívüli írót, aki olasz szemiotikaprofesszor és középkorkutató is, és kapsz egy kivételes alkotást, A rózsa nevét.
Az élmény különleges lesz!

>!
Európa, Budapest, 2012
746 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789630795463 · Fordította: Barna Imre
12 hozzászólás
+
>!
csend_zenésze
Umberto Eco: A rózsa neve

No, ez az a nemkötelező regény, amit a magyar tanszék tanárai annyit de annyit emlegettek az óráimon, hogy muszáj volt azt mondanom, hogy akkor most uccuneki. (Nem lehet ép ésszel kibírni annyi „Mint ahogy azt Eco is írja A rózsa nevében…”-t meg „Ha emlékeznek, mit mond Vilmos abban a jelenetben, amikor…”-t anélkül, hogy nem olvasná az ember lánya.)

És tudjátok mit? Igazuk volt. Ez a regény kolosszális úgy, ahogy van. Akkor is imádom, amikor csak a felszínt kapargató „naiv olvasóvá” lettem, meg akkor is, amikor fejest ugrottam a legeslegmélyébe.

Mit is mondhatnék… Szórakozás felsőfokon. Bestsellerbe rejtett tudományos diskurzus. De leginkább: bölcsészkrimi.

Kész, én megkajáltam.

6 hozzászólás
+
>!
mokka1 P
Umberto Eco: A rózsa neve

A rózsa neve egy monumentális regény, mely krimi is, filozófiai mű is, megfűszerezve még egy kis egyháztörténelemmel, meg sok egyéb mással. A kötet nem tartozik a legkönnyebben emészthető olvasmányok közé. Azon olvasók, akik nem bírják az oldalakon átívelő elmélkedéseket, a sok latin szöveget, könnyen félretehetik a regényt, de nem érdemes. A filozófiai részek a cselekménnyel a kötet végére szépen összeállnak és így alkotnak egy egészt.

Személy szerint nagyon szeretem a szerzetesekről szóló elbeszéléseket, olvasás közben állandóan felvillantak Gárdonyi hasonló témájú regényéből, az Isten rabjaiból az emlékek. Kedvenc szereplőt a kötetből nem nagyon tudnék kiemelni, próbáltam kitalálni a következő áldozatokat, a tetteseket, inkább kevesebb, mint több sikerrel.

Vélhetően egyházi körökben nem aratott nagy sikert A rózsa neve, mivel Eco a szerzetesi életmódnak nemcsak a szép oldalát, hanem az inkább eltussolni való mozzanatait is ábrázolja. Ettől azonban a kötet még inkább valósághű képet fest a középkori szerzetesek világáról.

Latin tudás hiányában nem 100% az olvasásélmény, de emiatt semmiképpen se mondjunk le a mű kézbevételéről – én magam sem rendelkezem e nyelvismerettel.

Szomorú egybeesés, hogy Umberto Eco halálának híre pont a kötet olvasása közben ért. Nyugodjék békében!

+
>!
spinakker
Umberto Eco: A rózsa neve

Végre egy jó regény. Sőt, mi több, ez számomra eddig az egyik legtökéletesebb regény, mert van itt: kolostori élet, középkori CSI-os nyomozómunka, agnoszticizmus, skolasztika, történelem, könyvek, különböző eretnekmozgalmak, humor, bibliofília, egy Jorge nevű vak könyvtáros, Sherlock Holmes-i logika, rejtett utalások, filozófia, titkok, egy bábeli könyvtár, középkori gondolkodásmód, rejtélyek, minden nemű(!) szerelem, halott szerzetesek, inkvizíció, izgalmas események, több értelmű mondatok, találgatások, teológiai vita Jézus ruhájáról, baziliszkuszok…
Még a parttalan egyház- és világtörténelmi krónikázások ellenére is izgalmas volt. Na jó, egy kicsit lehetett volna rövidebb – na nem (csak) azért, mert mindezt sokalltam volna, hanem már a körmömet rágtam az izgalomtól, hogy mégis ki a gyilkos, és még mindig volt hátra kétszáz oldal, amiket sajnos nem tudok olyan gyorsan elolvasni, mint szeretném.
Annyi kifogásom lenne, hogy ha már annyira túlteng a középkori gondolkodástörténet leírásától, arra azért jobban rávilágíthatott volna, hogy Baskerville-i Vilmos módszere miért volt más: ő ugyanis a világ jeleit nem univerzális eszmék szimbólumaiként értette (az egyszarvú, mint a tisztaság jelképe; egy gyilkosság nyomai, mint az ördög működése), hanem konkrét, egyedi dolgok nyomaiként. A másik pedig, hogy jó lett volna, ha átélhetőbben szemléltette volna a kolostori életet: a mocskot, a hideget, a hétköznapi élet sajátságait… (ezt nyilvánvalóan a film eléri, de az minden más értelemben lemészárolja a könyvet)
Már középsuli vége óta érdekel ez a könyv, de szerencsére csak most olvastam el, mert csak most nőttem fel a feladathoz. A hírhedt első száz oldal nehézségét én nem éreztem, engem az is érdekelt, főleg, mivel a nevek és mozgalmak egy része ismerős volt, és a középkort is jobban ismerem annál a sztereotipikus képnél, amit anno képzeltem. Illetve, ami ennél is fontosabb, hogy már kezdek tudni jól olvasni, ami egy ilyen csavaros regénynél fontos: melyek azok a nyomok, amik fontosak, melyek, amik nem, kinek lehet hinni, kinek nem, tényleg úgy vannak-e a dolgok, ahogyan azt a szereplők, az elbeszélő vagy a szerző el akarja hitetni velünk? Büszkeséggel tölt el, hogy jó sok mindent megsejtettem, de persze annyira nem vagyok okos, hogy ne ért volna egy-két meglepetés.

13 hozzászólás
+
>!
GTM P
Umberto Eco: A rózsa neve

Ez a könyv nem egyszerű, de nagyszerű!
Nagyon megijedtem az elején. Nemrég rágtam át magam egy „Passuthon”, és bevallom, nagyon megszenvedtem vele. Fárasztott a rengeteg adat, a sok-sok részletező és (szerintem) öncélú leírás, az aprólékos, vontatott történetmesélés. (Bocs, a Passuth-rajongóktól!)
Szóval megijedtem, mert attól féltem, hogy ismét sikerült egy hasonlót választanom. Ráadásul több, mint 600 oldal! Lám, még most is erről írok, pedig az Eco-regényt kellene értékelnem.
És valóban rengeteg az adat, a leírás, kényelmes a narráció …, és mégis, az első 100 oldal után ez megszűnt zavarni. Sőt egyre kezdtem élvezni: amitől előbb még szenvedtem, most kíváncsivá tett, visszalapoztam egy-egy leíráshoz, amin akkor átsiklottam. Már tudtam, hogy ez más lesz, mint a Passuth-regény.
Tűnődtem rajta, mi az a plusz, amit Eco tud, és arra jutottam, hogy itt mindennek jelentése van. Nemhiába nyelvészprofesszor írta! Minden dolog hordoz itt valami plusz információt, valami olyat, amit ugyan nem biztos, hogy értek, de mégis sejtem, hogy fontos lesz a regény valamelyik síkján. Aztán a végén vagy rájövök, mi ez, vagy nem. De lehet elmélkedni, továbbgondolni. És az sem baj, ha nem, mert van több dolog, ami igen.
Később már csak mosolyogtam, mikor a végén az írói széljegyzetekben a következőt olvastam:
„Miután a kéziratot elolvasták, kiadóbeli barátaim azt javasolták, hogy húzzam meg az első száz oldalt, amit ők nagyon nehéznek és kimerítőnek véltek. Határozottan nemet mondtam, mert az volt a véleményem, hogy aki be akar lépni ebbe az apátságba, hogy hét egész napon át benne éljen, annak tessék elfogadni az itteni életritmust. Akinek ez nem sikerül, annak a könyv többi részét sem sikerülne elolvasnia soha. Tehát amolyan vezeklés vagy beavatás ez az első száz oldal, és ha valakinek nem tetszik, az ő baja: lent marad a hegy lábánál.”
Örülök, hogy megmásztam a hegyet!

+
>!
korkata
Umberto Eco: A rózsa neve

A történetet élveztem. Azonban a rengeteg leírás az akkori történelmi és vallási háttérről nekem sok volt. Többször elvesztem az adatokban, a nevekben.
Vilmos és Adso volt a számomra a két legszimpatikusabb szereplő. Még akkor is, ha Adso bűnbe esik.
Egy nagyon jól felépített krimit olvashattam. Tele vallástörténeti és filozófiai leírással. A tettesre hamar rájöttem, de ettől függetlenül tudtam élvezni a történetet.
Őszintén szólva nem szerettem volna abban a korban élni amikor az inkvizíció bárkire bármit ráfogott csakhogy megmutassa, hogy neki van igaza. Szerintem nagyobb hatalom volt ez, mint az anyagi javak birtoklása. Hiszen hiába van sok pénzem, ha máglyán elégetnek. Az emberélet semmit nem ért. A kínvallatások mikéntje elborzasztott.
A szerző megmutatja, hogy a papok, a vallások elöljárói is emberek. Ők is vétkeznek. Van hogy nagyot. A butaság, a képmutatás, a babonaság, a hatalomvágy jellemezte a kort. Ebben kellett boldogulniuk.

+
>!
ptagi P
Umberto Eco: A rózsa neve

Azt már most tudom, hogy egyszer, valamikor, az életemnek egy sokkal nyugisabb időszakában, amikor nem csak utazás közben, meg-megszakítva tudok olvasni, ezt újra elő kell venni.
Nem mondom, hogy értettem mindent, és hogy betűről betűre átrágtam magam rajta. Most ott vagyok, hogy ismerem a regény krimi-szálát, és rettentően kíváncsi vagyok a történelmi-teológiai kontextusra, sokkal mélyebben, mint ahogy most volt módom tanulmányozni sehogy.
Amúgy zseniális! Most még nem tudom megfogni, hogy miért, de higgyétek el: az!

A fél csillag levonásom a kiadó(k)nak szól: egyrészt valaki adja már ki e-könyvként, légyszi! Soha egyetlen könyvnél nem éreztem ennyire, milyen jó lenne a latin szövegekre kattintva kis dobozkában olvasni a vonatkozó lábjegyzetet. Másrészt, Kedves Kiadó(k)! (ahogy nézem, főként az @Európa_Könyvkiadó adta ki eddig) Két hibát ne kövessetek el: 1.) ne adjátok ki a latin magyarázatok nélkül, mert az ember dühében hajlamos majdnem a falhoz vágni a drágán megszerzett könyvét. 2.) ez már extra kérés: lábjegyzetben sokkal praktikusabb, mint hátul összegyűjtve.

+
>!
Szávitrí SP
Umberto Eco: A rózsa neve

Azt hiszem, még soha nem olvastam ennyire hiteles történelmi regényt. Megelevenedett a középkor, és elhittem, hogy tényleg ilyen lehetett az akkori világ, ami nem is különbözik annyira ettől a maitól. Az egyház akkor is képmutató volt, a normális emberek pedig akkor is el tudták ezt különíteni saját Istenbe vetett hitüktől.
Ez volt az első olvasásom Ecótól, és bár nem haladtam vele gyorsan, nagyon sokat adott. Egyszerűen briliáns.

2 hozzászólás
+
>!
Orsika89
Umberto Eco: A rózsa neve

Történelmi regény. Azaz történelmi regénynek álcázott mű ami szól vallástörténetről, filozófiáról, irodalom- és nyelvelméletről és még néhány egyéb tudományterületről. És közben mindvégig megmarad hiteles történelmi regénynek, izgalmas krimi szállal, eretnekekkel, hatalmi harcokkal, hitvitákkal fűszerezve. Mindehhez jön még egy kis nemi elhajlás, nagy adag fanatizmus, inkvizíció és egy csavaros eszű szerzetes.
Sötét középkori hangulat, ármány és intrika, lebilincselő nyomozás egy már-már ijesztően okos szerző tollából. Annyi rétege és olvasata van a könyvnek, hogy több mint valószínű, hogy egyszer még újra olvasom.


Népszerű idézetek

++
>!
eme

In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro.
(Mindenben nyugodalmat kerestem, de csak egy sarokban, könyvvel a kezemben találtam rá.) Kempis Tamás

12. oldal · Kempis Tamás

Kapcsolódó szócikkek: könyv
1 hozzászólás
+
>!
krlany I+SMP

Mostanáig úgy gondoltam, hogy minden könyv a könyveken kívül álló emberi vagy épp isteni dolgokról szól. Most rádöbbentem, hogy a könyvek nemritkán könyvekről szólnak, vagyis olyan, mintha egymással váltanának szót. E felismerés fényénél egyszeriben még nyugtalanítóbb helynek láttam a könyvtárt. Hosszú-hosszú, évszázados pusmogás, pergamen és pergamen közötti, nesztelen párbeszédek helyszíne volt tehát, egyetlen ember eszével kordában tarthatatlan erők foglalata, sok-sok emberész kisugározta titkok, egykori gazdájuk vagy közvetítőjük halálát túlélő kincsek tárháza.

Negyedik nap - Tercia

Kapcsolódó szócikkek: könyv · könyvtár
++
>!
Frank_Spielmann IMP

A szent keresztnek sok-sok más darabját láttam én már sok más templomban. Ha mindegyik igazi volna, Krisztus urunkat nem két, keresztbe tett gerendára, hanem egy egész erdőre feszítették volna fel.

3 hozzászólás
+
>!
matraimelinda

– Az álom írás, az írás pedig sokszor nem más, mint álom.

510. oldal (Árkádia, 1988)

1 hozzászólás
+
>!
eme

Valamikor rég, a kölni székesegyházban láttam Keresztelő Szent János tizenkét éves kori koponyáját is.

494. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Keresztelő Szent János
+
>!
Zsucsima

A könyvek nem azért vannak, hogy higgyünk nekik, hanem azért, hogy megvizsgáljuk őket. Egy könyv olvastán ne azt kérdezzük, hogy a könyv mit mond, hanem hogy mit akar mondani.

Kompletórium után

Kapcsolódó szócikkek: könyv
+
>!
Sli SP

– A könyvnek az a jó, ha olvassák. A könyv olyan jelekből áll, amelyek további jelekről szólnak, azok a jelek pedig a dolgokról beszélnek. Ha szem nem olvassa, a könyv jeleiből nem lesznek fogalmak, vagyis a könyv néma.

464. oldal, Ötödik nap - Vesperás (Európa, 2011)

Kapcsolódó szócikkek: könyv
+
>!
eme

A könyvtár egy nagy labirintus, jele a világ labirintusának. Bemégy, és nem tudod, kijutsz-e belőle valaha.

185. oldal

Kapcsolódó szócikkek: könyvtár · labirintus

Hasonló könyvek címkék alapján

Rita Monaldi – Francesco Sorti: Imprimatur
Alessandro Manzoni: A jegyesek
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: A párduc
Riccardo Bacchelli: Malom a Pó vizén
Mario Puzo: A család
Dacia Maraini: Marianna Ucría hosszú élete
Carlo A. Martigli: Az eretnek
Luciano de Crescenzo: Helena, szerelmem, Helena
William Somerset Maugham: Catalina
Celia Rees: Bűbájos Mary