Idézetek 226

+
>!
MarkTheBooker

Mit nékem a fagyasztó tudomány!
Bukjék, midőn a természet beszél.

Tizenkettedik szín

+
>!
f_Anna

ÁDÁM
Igaz. – Tudom jól, hogy kell ollyan is,
Ki homokot hord, vagy követ farag:
Nélkűle nem emelkedik terem.
De ez csak a homályban tévelyeg,
S fogalma sincs arról, miben segít. –
Csak az építész látja az egészet,
S bár megfaragni nem tud egy követ,
A művet ő teremti, mint egy isten. –
Ily építész nagy a tudásban is.

Tizenkettedik szín

+
>!
f_Anna

Olyan sok a tárgy, s létünk oly rövid.

Tizenkettedik szín, Tudós

+
>!
f_Anna

ÁDÁM
Sokat kivánsz. Paránya a világnak,
Hogy lássad át a nagyszerű egészet? –
Uralmat kérsz, élvet kérsz és tudást.
Ha súlyától nem dűlne össze kebled,
S mindezt elérnéd, Istenné leendnél. –
Kevesbet óhajts, s tán elérheted.

Tizedik szín

+
>!
f_Anna

Ha forr az érc, a rossz salak kihull,
De a nemesb rész tisztán megmarad.

Kilencedik szín, Ádám

+
>!
f_Anna

Óh, jaj, ki fog majd engemet szeretni?

Negyedik szín, Éva

Hirdetés
+
>!
f_Anna

ÁDÁM
(…) Űrt érzek, mondhatatlan űrt.
De mindegy, hisz nem boldogságot esdtem,
Dicsőséget csak, s az megnyílt előttem.
Csak a tömeg ne sejtse kínomat –
Ha sajnálhatna, nem imádna többé.

Negyedik szín

+
>!
KiMO

Nem a kakas szavára kezd viradni,
De a kakas kiált, merthogy virad.

+
>!
madárka

…az végzetem,
Hogy harcaimban bukjam szüntelen,
De új erővel felkeljek megint.

(Első szín)

1 hozzászólás
+
>!
Black_Angel 

A boldogság midőn elkomolyít.
Azt tartom,mely kacag,nem is valódi
Legédesebb percünkbe is vegyűl
Egy cseppje a mondhatlan fájdalomnak,
Talán sejtjük,hogy az ily perc – virág,
S így hervatag.