Idézetek 267

+
>!
Virágszépe

Ha percnyi léted súlyától legörnyedsz,
Emel majd a végtelen érzete.
S ha ennek elragadna büszkesége,
Fog korlátozni az arasznyi lét.
És biztosítva áll nagyság, erény.

200. oldal (Pantheon, 1993)

+
>!
Medusa

Ne szólj így, Éva, meg ne szégyeníts.
Mi a hang, hogy ha nincs ki értené?
Mi a sugár, ha a szín nem fogja fel?
Mi volnék én, ha mint visszhang- s virágban,
Benned szebb létre nem feselne létem,
Melyben saját magam szerethetem?

II. szín

+
>!
sophie P

ÉVA: János, nekem szükségem volna pénzre.
ÁDÁM: Egy fillérem sincs, mind elhordtad immár.

159. oldal - Nyolcadik szín (Akadémiai kiadó, 2012)

+
>!
AgiGyurcso

Az ember sincs egyénileg lekötve,
De az egész nem hordja láncait;
A lelkesűlés, mint ár, elragad,
Ma egy tárgyért, holnap másért megint

XV. szín

+
>!
AgiGyurcso

Tégy bátran hát, és ne bánd, ha
A tömeg hálátlan is lesz,
Mert ne azt tekintse célul,
Önbecsét csak, ki nagyot tesz

xv. szín

+
>!
nettikeee

CIGÁNYASSZONY
De, ami ennél még örvendetesb,
Egy szép leányka epedez önért.
ÁDÁM
S hogy nyerhetem meg?
CIGÁNYASSZONY
Hisz már-már öné.
ÁDÁM
Elútasított.
CIGÁNYASSZONY
Épp azért öné lesz.
Meglátja, itt lesz ismét nemsokára.

XI. szín

Hirdetés
+
>!
nettikeee

Urak, vígan, a tegnap elveszett,
A holnapot nem érjük el soha.

XI. szín

++
>!
nettikeee

ÉVA
Mit is beszélsz magadban?
ÁDÁM
Számolom,
Asszony, hogy nincsen annyi éjszakám,
Ahány áruló van még a hazában.

IX. szín

+