!

Apák és fiúk 77 csillagozás

Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk
Könyvtár

„A mi korunkban a leghasznosabb a tagadás, tehát mi tagadunk”, mondja az Apák és fiúk című regény főhőse, a „nihilista” Bazarov, akinek bakunyini radikalizmusa, egyetemi diákra jellemző lázadó szelleme, természettudományos érdeklődése mind-mind valami szükségszerű forradalom közelgő kirobbanását jósolja, a múlt egyfajta „végképp eltörlését”. A közte és az idősebb szereplők közt folyó vitákból lecsapódó társadalomkritika az, ami a lenyűgöző irodalmi nyelv mellett felejthetetlenné teszi a regényt. Generációk közti szakadék, érdek- és értékellentétek felülmúlhatatlan ábrázolása ez az 1862-es mű, amely már a maga korában élő klasszikussá avatta szerzőjét; Tolsztoj, Dosztojevszkij és Csehov példaképévé, akik mellett jelenleg is biztos pozíciót birtokol az orosz (és világ-) irodalmi panteonban. Turgenyev sajátos hangja – főhőse, Bazarov kijelentésével egyetemben: „Az ember jó, a körülmények rosszak” – a legjelentősebb orosz írók remekművein keresztül ver visszhangot fülünkben.


Hirdetés

Kedvencelte 14

Most olvassa 4

Várólistára tette 63

Kívánságlistára tette 23


Kiemelt értékelések

+
>!
fülcimpa
Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk

A vége annyira gyönyörű, hogy megbocsátok mindent az elejével kapcsolatban, ugyanis untam. Idegesített a fölényeskedés, a vita, a túl udvariaskodás. Rá kellett hangolódni, ennyi.
Közben olykor elég sűrűn vigyorogtam, mert elképzeltem, ahogy a mostani párbeszédeinkben magázódunk és teljes néven szólítjuk meg egymást.
– Mi a véleménye erről mélyen tisztelt Tóth Horváth Gedeon Boldizsár?
– Engedelmet kérek, Szappanos Kiss Géza Lajos, nagyszerű, egészen remek!

17 hozzászólás
+
>!
Judy_
Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk

Nekem való regény, nagyon tetszett. Az a fajta könyv, amit többször el kell olvasni.

Bazarovot néha legszívesebben leütöttem volna, mert az, hogy soha semmi nem volt jó neki, kissé idegesítő volt, meg ahogy a szegény szüleivel bánt…

De tényleg nagyon jól bemutatta a szerző a generációk közötti különbséget, és nagyon érdekes volt a két világkép ütköztetése. A vége, az utolsó mondatok nagyon meghatottak. Szép volt.

+
>!
TabulaRasa
Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk

Nem állítom, hogy igazán nyaraláshoz való olvasmány, de azért nem volt olyan lehangoló sem. Igazából (biztos hangulatilag nem voltam ráállva), de nem érintett meg. Két generáció eltérő felfogása az életről, nemesi és nem nemesi emberek eltérő felfogása, a nők ébredező emancipációja. Értékes gondolatok fogalmazódtak meg a könyvben, sok külföldi (nem orosz) kifejezéssel tarkítva (kicsit majmolása a nyugatnak, vagy éppen kifigurázása, nem tudom), érdekes egyéniségek felvonultatása.
Tanulságot levonva: élni kell az életet, hasznosan, tartalmasan, kedvvel, és hittel, ha bármikor menni kellene ne bánjuk meg. Bazarovnak ez nem jött össze, de nem sajnáltam, megérdemelte.

1 hozzászólás
+
>!
Ákos_Tóth
Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk

Sokáig gondolkodtam olvasás közben, hogy miért ez a regény lett Turgenyev alapmunkája az irodalomtörténet szerint. Mondanivalójában talán sokrétűbb a Tavaszi vizeknél, vagy az Első szerelemnél, viszont nem feszítik szét azok a szenvedélyek és érzések, lelki folyamatok, amiktől telítve volt az említett két kisregény. A regény szereplői is átesnek a szükségszerű változásokon, avagy dacolnak, ezzel adva meg a történet súlyát, az ellentéteket, ugyanakkor a cselekmény legvégéig nem világos teljesen, mi célból is mozgatja őket Turgenyev ezeken a pályákon. Nekem azzal kapcsolatban is vannak kétségeim, hogy a valódi főszereplő Bazarov lenne – számomra Arkadij fejlődésében érdekesebb, hogy a szerelem érzése kihúzza őt a fiatalkorra olyannyira jellemző szélsőséges eszmék és példaképek bűvköréből.

A regény értéke vitathatatlan, eszméjében és bújtatott társadalmi értékeléseiben valóban figyelemreméltó munka, de személy szerint többre tartom a korábban említett kisregényeket, amik valamiért kerekebb egésznek, kiegyensúlyozottabbaknak tűntek – bár céljuk és mondanivalójuk is jóval egyszerűbb volt.

+
>!
Attila_Saw
Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk

Szerintem rosszkor olvashattam….Nem volt meg a hangulatom hozzá, de nem rossz könyv :$

+
>!
tgorsy
Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk

Vagy kimaradt nekem eddig ez a könyv, vagy elfelejtettem. Annak ellenére, h. orosz, nem lett öt csillagos. Ami maradéktalanul tetszett: Bazarov szülei.

+
>!
szikszai_2 P
Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk

Turgenyevtől eddig még nem olvastam, de ez a könyv meggyőzött arról, hogy még szeretnék.
Remek korrajz és kiváló jellemrajzok. A két ellentétes eszme képviselői végül megütköznek egymással. A jó elnyeri jutalmát, a gonosz pedig megbűnhődik.
Zseniális!

+
>!
Gábor_Novák I
Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk

Turgenyev sokkal emberközelibb, mint a fanatikus, Szent-Nagyoroszországban hívő Dosztojevszkij, a karakterei gyarlóbbak, esendőbbek, szerethetőbbek. De ami a prózáját illeti – az épp olyan remek, mint Fjodor Mihajlovicsé!

+
>!
zsoca8711
Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk

Úh, hát ez elég jó volt. Számomra az volt a legérdekesebb, hogy miként is hullik szét a nihilista kemény nézetrendszere abban a pillanatban, amikor már nem tud az ésszel küzdeni az érzelmek ellen – próbál, de nem megy. Ennek pedig az a vége, hogy nem akar élni. A büszkeség. Bazarov sok mindent akart (és sok mindent tagadott), de amikor a legalapvetőbb emberi szükséglet (boldognak lenni) nem sikerül kielégíteni, összeomlik. Eközben barátjának ez sikerül és ő hátat is fordít a nihilizmusnak. Sokat jelent nekem ez a könyv, azt hiszem.

+
>!
Vicenza
Ivan Szergejevics Turgenyev: Apák és fiúk

Régen olvastam orosz klasszikust. Valahogy kevesebb idő jut rájuk, mint a mostanában megjelenő kortárs regényekre. Nagy hiba. Jöhet még Turgenyev és még több orosz író.


Népszerű idézetek

+
>!
Gebics

Láthatod, hogy mit csinálok: maradt a bőröndömben egy üres hely, szénát tömök bele; így van ez az életünk bőröndjében is; ki kell tömnünk, mindegy, mivel, hogy üres hely ne maradjon.

212. oldal

+
>!
fülcimpa

Aki nem látott ilyen könnyet egy szeretett leány szemében, az nem tudja, hogy a hála és szemérem érzéseinek révületében milyen boldog lehet a földön az ember.

210. oldal (Magvető, 2004)

+
>!
girl_with_the_albatross

Mint minden nő, akinek nem sikerült szeretnie, akart valamit, maga sem tudva, hogy tulajdonképpen mit is. Alapjában véve semmit sem akart, ámbár úgy tetszett neki, hogy mindent akar.

106. oldal, XVI.

+
>!
girl_with_the_albatross

(…) a jól megfestett kép alá nem kell se cím, se magyarázat. A művész alkot, mint a természet, élvezd vagy tanulj belőle, neki mindegy.

7. oldal

+
>!
rakétaember

Aztán ráeszméltünk, hogy sebeinkről fecsegni, folyton csak fecsegni, nem éri meg a fáradságot s csak elcsépelt szavakhoz és doktrinerséghez vezet; megláttuk, hogy a mi eszes embereink, az úgynevezett élenjárók és leleplezők sem értenek semmit, hogy csak szalmacsépléssel foglalkozunk, beszélünk egy bizonyos művészetről, öntudatlan alkotásról, parlamentarizmusról, ügyvédségről s ördög tudja, miről, mikor a mindennapi kenyérről van szó, mikor a legdurvább babona fojtogat, mikor részvénytársaságaink csődbe mennek egytől-egyig, egyesegyedül csak azért, mert hiányoznak a becsületes emberek s mert maga a szabadság is, melynek ügyében most a kormány fáradozik, alig válhatik javunkra, mert a mi muzsikunk magát is meglopja szívesen, csakhogy a kocsmába megmaszlagolhassa magát.

+
>!
cassiesdream

A magasállásúak általában szeretik zavarba hozni alárendeltjeiket; az eszközök, melyekhez céljuk elérése érdekében folyamodnak, meglehetősen különbözőek.

72. oldal, Magvető, 2004.

+
>!
girl_with_the_albatross

Az idő (ismert dolog) néha madárként repül, néha pondróként mászik; de az embernek akkor jó, ha még csak észre sem veszi – gyorsan múlt-e el vagy lassan.

108. oldal, XVII.

+
>!
girl_with_the_albatross

-(…) Aztán meg a szerelem…hiszen ez látszólagos érzelem.
-Valóban? Nagyon kellemes ezt hallanom.
Anna Szergejevna így fejezte ki magát és így fejezte ki magát Bazarov is; mind a ketten azt hitték, hogy igazat mondanak. Volt-e igazság, a teljes igazság volt-e szavaikban? Ők maguk ezt nem tudták, a szerző annál kevésbé tudja. De beszélgetésük úgy fonódott tovább, mintha teljesen hinnének egymásnak.

206. oldal, XXV.

+
>!
girl_with_the_albatross

Mégiscsak kényelmetlenül érezte magát Bazarovval, ámbár ő maga is azt mondta neki, maga is meg van győződve róla, hogy minden feledve. A legegyszerűbb szavakat váltva egymással, sőt tréfálva vele, a félelem könnyű szorongását érezte. Így beszélnek az emberek a gőzhajón, a tengeren és gondtalanul mosolyognak de mégsem az ez a beszélgetés, ami szárazföldön. Mert ha a legkisebb zökkenés is előfordul, valami szokatlan dolognak a legkisebb jele mutatkozik, az összes arcokon tüstént jelentkezik valami különös nyugtalanság kifejezése, amely az állandó veszedelem állandó tudatáról tanúskodik.

207. oldal, XXV.

+
>!
fülcimpa

De a déli hőség elmúlik, jön az este és az éjjel, s jön velük a visszatérés abba a csendes menedékbe, ahol édesen alusznak a fáradtak és elgyötörtek.

232. oldal Magvető, 2004


Hasonló könyvek címkék alapján


Ha tetszett a könyv, olvasd el ezeket is