!

Scientia sacra 42 csillagozás

Hamvas Béla: Scientia sacra Hamvas Béla: Scientia sacra Hamvas Béla: Scientia sacra Hamvas Béla: Scientia sacra Hamvas Béla: Scientia sacra
Könyvtár

„Hamvas Béla tanításának talán legmagasabb csúcsát az archaikus hagyomány és a keresztény "jó hír”, az evangéliumok egységének helyreállítása jelenti… Kétezer év után a nyugati civilizáció embere kezdi felismerni Jézus üzenetét: azért jöttem, hogy „mindnyájan egyek legyenek, ahogy te énbennem vagy, és én tebenned vagyok.”


Hirdetés

Kedvencelte 21

Most olvassa 17

Várólistára tette 43

Kívánságlistára tette 33

Elcserélné vagy eladná


Kiemelt értékelések

+
>!
Timár_Krisztina 
Hamvas Béla: Scientia sacra

Akkor belevágok.
Egy Karnevál után mi az nekem, megírni a hónapok óta halogatott Scientia Sacra-értékelésemet?!
Kezdem. Mesével. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy könyvespolc, amelyet, bár nem az enyém volt, én tartottam rendben. A könyvespolc közepén pedig ott ült a Scientia Sacra.
Ült, üldögélt évekig.
Egyszer aztán, amikor a Világirodalmi lexikonban „Misztika” (vagy „Misztikus irodalom”?) címszava alatt Hamvas Béla nevét találtam mint cégjelzést, érdekelni kezdett a könyv, és kölcsönkértem.
Akkor a könyv az én polcomon ült, üldögélt évekig…
Hanem egyszer csak, hogy, hogy nem, ráakadtam egy rádiójátékra, amely Rejtő Jenő Az ellopott futár című regényét dolgozta fel, amúgy zseniálisan. Az egyik zseniális ötlet (csak tudnám, kinek kell érte egy doboz csokit küldeni) az volt, hogy Ész Lajosnak – az alvilágba az igazságért alászálló, szívbeteg tudós jogásznak, kinek nevetése szomorú nevetés – Hamvas-idézeteket adtak a szájába. Isten bizony, ha nem tudnám kívülről Az ellopott futárt, nem tudtam volna megmondani, meddig tart Rejtő, hol kezdődik Hamvas.
No, gondoltam, madarat tolláról, embert barátjáról: akinek az életművét Rejtő ilyen szépen kézen fogja, rossz ember nem lehet. Lássuk azt a Scientia Sacrát.
Így esett, hogy tavaly nyáron belefogtam a könyvbe.
Aztán olvastam ülve, fekve, ágyon, szőnyegen, leanderek között az erkélyen, ebéd közben és vacsora közben (szerintem helyenként enyhén leettem), és úgy általában amióta belém nevelték az egyetemen a dekonstrukciót meg a posztmodern tudatot, modern filozófiát még ennyire komolyan nem vettem. Pedig nem lehet azt mondani, hogy „hiszek benne”. De azt se, hogy „nem hiszek”. Szeretem és kételkedem és ismét szeretem, és a végén majd úgyis kiderül, hogy neki van igaza.
Umberto Ecónál olvasható a következő mondat (azt hiszem, A Foucault-ingában): „Nem hiszem, de igaz.” Ezt a mondatot idáig nem értettem. Most már értem. Pont jó példa ide A Foucault-inga, mert Hamvas is az Eco-regény szereplőihez hasonlóan kirakós játékot játszik: értelmes egészet próbál kirakni az emberiség műveltséganyagának apró darabjaiból. Neki sikerül. Eco szereplőinek nem.
Egyebet nem tudok írni. Pedig hogy szerettem volna…
(Folyt. köv.?)

5 hozzászólás
+
>!
DrEmergencyGrooveHouse
Hamvas Béla: Scientia sacra

Okos cucc.

A könyv által biztosított tudásérték felhasználásával a múltkor lemeditáltam egy buddhistát, összejógáztam egy bengáli szerzetest meg túlimádkoztam egy görögkeleti keresztény papot. Jövő héten egy shaolin kung-fu mestert fogok elnáspángolni, aztán meg jól megnyerem az Internet Legvégső és Leghatalmasabb Vitáját és enyém lesz a fődíj, a wikipediát az én nevemre keresztelik majd át és csak igaz tények lesznek majd rajta.

+
>!
Haruspex
Hamvas Béla: Scientia sacra

A sötét hésziodoszi vaskorban, az értéktelen tobzódásának idején, amikor a materialista szemlélet rozsdaként marja lelkünk vasmagját és amikor a becsület, hűség, idealizmus szavak oly nevetségesek, a Scientia Sacra utat mutat a káoszban és a vesztébe rohanó világ konzumgondolataival szemben felkínál egy másik utat, mely azonban azon a bizonyos tű fokán keresztül vezet az elysiumi mezőkre, a satya-juga aranykorába, a lét másfajta, magasabb szintű megélésébe. Hamvas a magyar Platón, az ideák világának hunhoni megéneklője, az elfeledettnek hitt makulátlan polihisztor-szuperember egyik utolsó kárpát-medencei inkarnációja, mindenképp az egyik legnagyobb magyar író, vallástörténész és morálfilozófus, aki élettragédiájával (tudósként földet kellett művelnie a kommunizmusban) jelképezi anyaföldünk jelenlegi kritikus állapotát. Hamvas érdeme a tökéletes spirituális szinkretizmus megteremtése, a keresztény tanokat sikeresen hozza közös nevezőre a keleti világfelfogásokkal (tao, buddhizmus, hinduizmus, zoroasztrizmus) és az ókori istenképekkel, megtanítja, hogy minden sokaság valójában egy, minden bűn és ártás valójában a nagy egészet érinti, ami tulajdonképpen magunk is vagyunk. A jelenkorunk világfelfogását jelképező materialista – posztepikureus-posztszofista – ideológiai ostobaságok kompenzációjára – afféle nemes nyolcas ösvényként – Hamvast, Platónt, Evolát és sok-sok ókori irodalmat javaslok, biztos vagyok benne, hogy utánuk egész máshogy fogja látni a világot az ember.

+
>!
Ancsulino
Hamvas Béla: Scientia sacra

„Csak a szeretet teremt. Csak a szeretet lát … A szó kiejtése csak az Én kialvásából fakadhat. A szeretet misztériuma, hogy A SZERETŐ ÁTVÁLTOZIK ANNAK LÉNYEGÉVÉ, AKIT SZERET.”
Erre ma mennyi ember képes? A saját ego építésére vagyunk beprogramozva … :(

+
>!
Grego
Hamvas Béla: Scientia sacra

Ami fent van, az van lent, ami lent van, az van fent…

++
>!
Zahra
Hamvas Béla: Scientia sacra

Hamvas „maskepp” lat mindent. Egyeni latasmodja, latoszoge annyira elter a „normaltol”, ami egyeseknek sok lehet. En 16 evesen olvastam a Scientia Sacrat, es Bibliam lett. A szenvedelye, a tudasvagya, a bolcsesseg szeretete minden sort atitat.
Kivancsi vagyok, most hogyan velekednek rola…

++
>!
M_N_Emese
Hamvas Béla: Scientia sacra

Másképp látom a világot, mióta ezt a könyvet elolvastam. Sok mindenre választ kaptam, ami eddig csak halvány sejtelemként élt bennem.

+
>!
Freckles
Hamvas Béla: Scientia sacra

„Hamvas könyvének elolvasása felér a beavatás szertartásával.
…valóban beavatás az isteni tudásba, az ember legmagasabbrendű tudásába, amely olyan egyszerű tisztaságban fénylik, mint a csillagok az égen…” (Dienes Ottó)


Népszerű idézetek

+
>!
vargarockzsolt MP

Amikor Szókratész a méregpoharat kiitta, tagjai kihűltek, és a dermesztő halál szíve felé közeledett, még annyit mondott: Ne felejtsetek el kakast áldozni Aszklépiosznak.

E hely értelmére vonatkozólag régebbi kommentár fölött nem rendelkezünk; az újabbak pedig nem nagyon értik. Megpróbálkoznak azzal a magyarázattal, hogy Aszklépiosznak a meggyógyult betegek szoktak áldozni, és Szókratész halála pillanatában arra céloz: az élet nagy betegségéből gyógyult meg. Ez a megfejtés persze nem egyéb, mint Schopenhauerrel megfoltozott Szókratész.

A kakas, amit Aszklépiosznak fel kell áldozni: az éberség. Ez a kakas az, amely a templomok tornyán forog. Ez a szélkakas a házak tetején és a nemesi címerekben. Még mielőtt a kakas megszólal, szól az Evangélium, háromszor fogsz elárulni engem. Értelme: mielőtt a lét teljességére felébredsz és egész valóságában megérted, hogy mi az, ami veled történik, nem teszel mást, mint permanens árulást követsz el Isten és önmagad ellen.

Az Olajfák hegyén, amikor az Úr imádkozni vonult, így szólt: „Virrasszatok és imádkozzatok”. S mikor visszatért, a tanítványok aludtak.

Iránban a kakas neve Paroderes, és ő hozza az embereknek „a kötelességek buzgó teljesítését”. Amikor reggel megszólal, az Aveszta szerint azt jelenti: „Keljetek fel és imádkozzatok, mert eljön Busjaszta, az álmosság démona, aki azzal hiteget: – Csak aludj, ember, aludj, a te időd még nem érkezett el”.

Éberség nem annyi, mint ébrenlét. Nem annyi, mint az érzékeket tevékenységben tartani, látni, nézni, cselekedni, mozogni, tudatosnak lenni, tudni. Az ébrenlét sem egyéb, mint az alvás egy neme: az érzéki világban levő alvás. És az a kakas, amelyre Szókratész céloz és amelyről az Evangélium beszél, és Paroderes, az az éberség, amely éppen az érzékek világából való felébredésre hív. Az az éberség ez, amely látja és tudja, hogy az érzéki világ is álomkép. Szókratész, amikor a méreg szívéhez közeledik, ebből az álomból ébred fel. Ezért kell Aszklépiosznak kakast áldozni hálából, hogy – felébredt. Szókratész azért kérte, hogy nevében kakast áldozzanak, mert az egyetlen dolog, amit magával akart vinni, az, ami a lét minden állapotában és minden lehető világban, itt az anyagban, ott a szellemben, amott az istenek között és azokon túl az örök megváltozhatatlanban, az egyetlen fontos: ez a kakas ébersége. Ezért van a templomok tornyán kakas. És aki, mint a tanítványok az Olajfák hegyén, alszik, az nemcsak álmos. Az nem is tud semmit és nem is lát semmit. Az vak és tudatlan; mert tudás–látás–éberség összefügg úgy, hogy az éberség minden látás és tudás feltétele. Aki pedig vak és tudatlan, az bizonytalan és ingatag és gyáva és áruló. Háromszor fogsz elárulni engem.

Aki vak és tudatlan és kába, és akit az álmosság démona megtéveszt, azt hiszi, hogy az ő ideje még nem érkezett el, egész életét átalussza érzékeinek és képzeletének álomképei között. A földi életnek végzetes lehetősége, hogy az ember benne tökéletesen elalszik. Ha nem lenne kakas, mindenki aludna.

Az éberség az ember metafizikai érzékenysége. Meta ta phüszika pedig annyit jelent, hogy: túl a természeten. – Természetfölötti érzékenység, amely néz és lát és tud olyat is, ami az érzékek számára hozzáférhetetlen. Az éber, aki az érzékek, az értelem, az érzések, a szenvedélyek jelenségein túl lát. Buddha állandó jelzője: a tökéletesen felébredett. De a buddha szó maga is szellemi éberséget jelent. A felébredt álmodó. Aki az álmosság minden faját levetette, nem alszik többé sem érzékeiben, sem szenvedélyeiben, sem értelmében, sem vágyaiban, sem zárt emberi Énjében.

2 hozzászólás
+
>!
Frank_Spielmann I

A művészi tevékenység az egyetlen, amely a tevékenység eredeti értelmét megőrizte és megtartotta: szellemi szolgálat maradt, amely a világot szebbé teszi.

I. kötet, 299. o

9 hozzászólás
+
>!
Frank_Spielmann I

Az anyaistennő minden nép mitológiájában az istenek anyja, anyja még annak a teremtő istenségnek is, aki az anyaistennőt teremtette.

I. kötet, 202. o

+
>!
Frank_Spielmann I

A hibátlanság és a tökéletesség az ostoba ember álomképe.

I. kötet, 71. oldal

+
>!
Frank_Spielmann I

Böhme azt mondja: „Az asszonyt az Úr Ádám esszenciájából alkotta.” Hogyan kell ezt érteni? Úgy, hogy a Teremtő Ádám létének kvintesszenciáját kivonta, és ebből a kivonatból, ebből a sűrített létből alkotta meg Évát. Ezért Éva az életbe mint az ember és lét esszenciája lépett: Matrix mundi, ahogy Böhme írja: a világ alapmintája, ősképe, ősalakja: ősanyja.

I. kötet, 203. o

2 hozzászólás
+
>!
Frank_Spielmann I

A legnagyobb veszély az, hogy, amint a középkorban még tudták, „ahány lépést teszel Isten felé, annyi lépést tesz feléd a Sátán”.

II. kötet, 74. o

+
>!
s_l_m

A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.

+
>!
Frank_Spielmann I

A perui és a héber hagyomány bármilyen távol is van egymástól képekben és térben és időben, egymást nem rombolja le. Mindegyik ugyanarról beszél.

I. kötet,143. o

+
>!
Frank_Spielmann I

A szellemiség minden magasabb rendű szava görög vagy latin. A metafizika minden lényeges szava görög vagy latin. Az általános jellegű szavak mindegyike görög vagy latin. Ezen a két nyelven a hagyomány univerzális szellemisége kifejezhető.

78. oldal

+
>!
Nagy_Detti

vallás sok van és még több képzelhető el, mert a vallás a történetben keletkezik és a történetben fel is oszlik. Hagyomány azonban csak egyetlen egy van, és minden vallás a hagyománynak időben megjelent alakja.

Scientia sacra II., 34. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján


Ha tetszett a könyv, olvasd el ezeket is


3
3 szavazat · Összehasonlítás

2
2 szavazat · Összehasonlítás

2
2 szavazat · Összehasonlítás

1
1 szavazat · Összehasonlítás

1
1 szavazat · Összehasonlítás

1
1 szavazat · Összehasonlítás

1
1 szavazat · Összehasonlítás

1

Lao-ce: Tao Te King Az Út és Erény könyve

1 szavazat · Összehasonlítás

1
1 szavazat · Összehasonlítás

1
1 szavazat · Összehasonlítás

1
1 szavazat · Összehasonlítás

1

Iris Murdoch: The Fire and the Sun Why Plato Banished the Artists

1 szavazat · Összehasonlítás

1
1 szavazat · Összehasonlítás

1
1 szavazat · Összehasonlítás

1
1 szavazat · Összehasonlítás

1
1 szavazat · Összehasonlítás

1
1 szavazat · Összehasonlítás

0
2 szavazat · Összehasonlítás

0
2 szavazat · Összehasonlítás

0
2 szavazat · Összehasonlítás

0
2 szavazat · Összehasonlítás

0
2 szavazat · Összehasonlítás

0
2 szavazat · Összehasonlítás

0
2 szavazat · Összehasonlítás