!

Im-ígyen szóla Zarathustra 70 csillagozás

Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra
Apple iTunes
Könyvtár

Az Im-ígyen szóla Zarathustra (1883) a filozófiatörténészek szerint szerzője kevésbé kidolgozott, nem elsőrangú fontosságú művei közé tartozik. Nem így vélekednek róla az irodalmárok, akik a költő Nietzsche egyik legjobb művének tartják. A nem filozófus Nietzsche-olvasóknak pedig mindenkor a legnépszerűbb, legkedvesebb olvasmánya volt. Műfajilag a nagy világköltemények, emberiség-költemények közé tartozik, állandó utalással, finom, művészi rájátszással a Bibliára. Cselekménye, története úgyszólván nincs. A szerző – alakmása, alteregója, a perzsa vallásalapító, Zarathustra maszkjában – próféciáit mondja el benne, hol tömören megfogalmazott aforizmák, hol prózai ditirambusok, hol ritmizált prózájú himnuszok, hol példabeszédek formájában (szerepel benne szabadvers is, a műfaj világviszonylatban legkiemelkedőbb darabjai közül). E próféciák értelmét, irányultságát mindmáig vitatják. Sokan a legreakciósabb, prefasiszta elméletek megnyilvánulását vélik kiolvasni belőlük (Zarathustra az… (tovább)

Így szólott Zarathustra és Zarathustra címmel is megjelent.

Eredeti mű: Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra


Enciklopédia 3


Hirdetés

Kedvencelte 21

Most olvassa 28

Várólistára tette 66

Kívánságlistára tette 31

Kölcsönkérné 2

Elcserélné vagy eladná


Kiemelt értékelések

+
>!
Arianrhod MP
Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra

Ez azon művek közé tartozik, amelyet legalább háromszor el kell olvasni, hogy feltárja a titkait. De csodás élményben részesít, ha már megtette!

3 hozzászólás
+
>!
Morpheus P
Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra

Ez nem filozófia, se nem irodalom. Tévedés azt hinni, és ezzel elmaszatolni azoknak, akik nem merik vagy nem akarják érteni. Akik pedig még nem tudják megérteni, azoknak azt üzenem, ne adják fel! Nem sikerül mindenkinek elsőre! (Nekem sem.)
A Zarathustra útmutatás keveseknek, akik a féregként való sárban csúszkálást ugyanúgy megelégelték, mint a sárban csúszkálókon való csúszkálást, mely csupán folytonos iszapbirkózás a posványban. A féregtempót és létet le kell rázni, a ránk szocializált béklyókat le kell tépni, oroszlánként kell ordítani, táncolni és repülni kell megtanulni, kinevetni magunkat, lerázni magunkról az undort a férgektől hemzsegő bemocskolt világ iránt, és legvégül azt is kinevetni. Mindent el kell vetni, ami arra ösztönöz, azt suttogja a fülünkbe, hogy legyünk kicsik, alázkodjunk meg, hódoljunk be a csőcselék erkölcsöknek, hogy bocsássuk meg sarat túró férgekké való lealázásunkat, hiszen a féregbölcsek és urak szerint nem lehetünk istenekké. Ne higgyetek nekik, mert csak a hatalmukat féltik! Csak a férgeken lehet uralkodni, és csak a férgeket lehet féreguralásra csábítani! Akik repülnek, azok nem lesznek soha többé férgek, és nincs igényük arra sem, hogy féregháton lovagoljanak, férgeket uraljanak. Akik repülni akarnak, azok istenné, emberfeletti emberré, őrült jógivá, Nemessé akarnak válni, már most, és itt.
Aki repült és repülni akar, azt el lehet tiporni, de újra féreglétbe kényszeríteni: SOHA.
Végül egy figyelmeztetés: Aki ezt a könyvet vakon követi, leborul előtte, pont azt a hibát véti, amitől éppen óvni akar! Mindenkinek a maga útját kell járnia! Azért persze a segítség mindig jól jön más emberfeletti emberektől, akár élők, akár már rég halottak, és tanulni kell tőlük, tanulnunk kell egymástól, fejlődni, előre haladni (repülni!) a soha véget nem érő úton. És táncolni és repülni és énekelni és…

++
>!
bala01
Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra

Az egyik legérdekesebb könyv, amit valaha olvastam. Már az első néhány oldal után magával rántott, majd amikor beleszaladtam az első komoly fejtörést okozó hasonlatba, egyszerűen magába zárt és azóta sem tudok tőle szabadulni. Nem szégyellem bavallni, hogy én is küzdöttem vele, de valójában ez a mű lényege. Gondolkozásra késztet, hiszen elképesztő zsenialitással ránt ki minden biztosnak hitt talajt (értékrendet) az ember lába alól.

Azonban nem csupán rombol Zarathustra. Egyetlen értéket jár körül azért, hogy számtalan perspektívából megvilágítsa annak korlátait. Ez az érték nem más, mint a szabadság.
Ezen a ponton érhető tetten Nietzsche zsenalitása. Szerinte nem az a szabadság ha lehetőségünk van felkínált értékek közül választani, hanem az, hogy tudjunk magunk teremteni. Ám a könyv végleges megértésére akkor jutottam, mikor egyik este olvasás közben helyeslően bologattam, majd elképzeltem mi lenne, ha maga Nietzsche ülne társaságomban, figyelvén az ilyenfajta reakcióimat. És bizony ő nem helyeselné egyetértésemet. Ingerülten venné tudomásul, hogy gondolatainak (teremtésének) lettem rabja, nem saját magamnak.

3 hozzászólás
+
>!
samsara
Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra

Szent ég! Ez nagyon nagyon ötcsillagos, és három évtized itt a Földön, h végre kezembe vettem.:)

+
>!
imrekati
Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra

Én a 2003-as új fordítást olvastam, és olvasom folyamatosan ugyanúgy, mint a Bibliát… eszméletlen jó ez a könyv.

1 hozzászólás
++
>!
betűfaló
Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra

Nekem is beletört a fogam. Bár egyes részei tetszettek, és néhány sort már talán meg is értettem belőle.

++
>!
Vyanna
Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra

A Citadella mellett a másik kedvenc, érthetetlennek és olvashatatlannak tűnő, de hihetetlenül sokat adó könyv.


Népszerű idézetek

+
>!
z

Kettőt akar az igazi férfi: veszélyt és játékot. Ezért akarja a nőt, mint a legveszedelmesebb játékot.

Kapcsolódó szócikkek: férfiak · veszély
1 hozzászólás
+
>!
z

Im-ígyen szóla a vas a mágneshez:

„Téged gyűlöllek leginkább, mivelhogy vonzol, de nem vagy elég erős, hogy egészen magadhoz ragadj.”

1 hozzászólás
+
>!
Frank_Spielmann IMP

Ha magasra törtök, járjatok a magatok lábán! Ne vitessétek magatokat föl, ne üljetek idegen vállakra és fejekre!

+
>!
Tíci

Egykor majmok voltatok és még most is az ember majomabb akármelyik majomnál.

+
>!
Kuszma MP

Csak az ember tőn értéket a dolgokba, hogy magát fenntarthassa, csak ő teremte értelmet a dolgoknak, emberi értelmet! Ennek okáért hívja magát „ember”-nek, vagyis: értékelőnek.
Értékelni annyi, mint teremteni: halljátok, ti teremtők! Értékelni: ez minden értékelt dolog értéke és klenódiuma.
Csak az értékelés adja meg az értéket: az értékelés nélkül a lét dióhéja üres volna. Halljátok, ti teremtők!

3 hozzászólás
+
>!
Tíci

Szeretem azt, a kinek lelke pazarolja magát, a kinek nem kell köszönet, a ki nem ád vissza: mert örökkön ajándékoz és nem akarja magát megóvni.

+
>!
z

Házasságkötéstek: vigyázzatok, ne legyen rossz kötés! Nagyon hamar kötétek: ezért következik belőle házasság-törés!

+
>!
ejszaka

Ha pedig van szenvedő barátod, ne légy szenvedésének nyugovó-nyoszolya, de kemény, tábori ágy: így szolgálod leginkább a javát.
És ha barátod megbánt, mondd: „Megbocsájtom néked, amit ellenem tettél; de hogy magad ellen tetted – miként bocsájthatnám meg néked!”

119. oldal (A szánakozókról.)

+
>!
miss_antrophy

Fényesség szállott szememre: bajtársak kellenek nékem és pedig elevenek, — nem halott társak és holttestek, a kiket oda viszek magammal, a hová akarom. (…) Fényesség szállott szememre: ne a tömeghez szóljon Zarathustra, hanem a bajtársakhoz! (…) Hadd legyen haragosom a nép és a nyáj: hadd híjják a pásztorok rablónak Zarathustrát. Pásztorokat mondok, ámde ők jóknak és igazaknak hívják magukat. (…) Társakat keres a teremtő és nem holttesteket, nem nyájakat, nem hívőket. A vele-teremtőt keresi a teremtő, azokat a kik új értékeket új táblákra írnak.
Társakat keres a teremtő és vele-aratókat; mert íme, nála mindenek megértek az aratásra. Ámde szűkölködik a száz sarló nélkül: így hát tépegeti a kalászokat és bosszankodik. Társakat keres a teremtő és olyanokat, a kik sarlóikat köszörülni tudják. Megsemmisítőknek fognak neveztetni és a jó és rossz megvetőinek. Ámde ők az aratók és az ünneplők. Vele-teremtőket keres Zarathustra, vele-aratókat és vele-ünneplőket keres Zarathustra: ugyan mitévő legyen nyájakkal, pásztorokkal és holttestekkel! (…) Ne pásztor legyek, ne sírásó. Többé még beszélni sem akarok a néppel: utólszor szólottam halotthoz. A teremtőkhöz, az aratókhoz, az ünneplőkhöz akarok szegődni: a szivárványt akarom nékik megmutatni s minden lépcsőfokát az emberfölötti emberhez vezető útnak. (…) Célomnak tartok, a magam útján járok; a habozókat és tétovákat majd általugrom. Im-ígyen menésem légyen az ő tönkremenésök!

9.

+
>!
ejszaka

Karfa vagyok a folyón: fogjon meg, a ki tud! De mankótok nem vagyok.

49. oldal (A halovány gonosztévőről.)


Hasonló könyvek címkék alapján


Ha tetszett a könyv, olvasd el ezeket is