!

Generatív grammatikai gyakorlókönyv 3 csillagozás

Magyar transzformációs generatív nyelvészeti elemzések
Alberti Gábor – Medve Anna: Generatív grammatikai gyakorlókönyv
Könyvtár

A Generatív grammatikai gyakorlókönyv I. kötetének a bevezetőjében ezt írtuk: „Az elemzett példaanyag mögött egy koherens transzformációs generatív leírást kínálunk a magyar nyelvről: egy szintaktikai modellt, amelyet a 1992-es Kiefer-kötet nem teljesen egy keretben fogant részelméleteiből és a magyar generatív nyelvészetben azóta született fontosabb eredményekből gyúrtunk össze.”

Ez a generatív modell az I. kötet sorai között, lábjegyzeteiben, fejezeteinek szakmai és olvasói bevezető megjegyzéseiben bújt meg, illetve cikkeinkben, konferenciaelőadásainkban tudtuk bemutatni egyes részleteit. Most élek az alkalommal, hogy egységes bemutatására is sort kerítsek, a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Tanszékén tartott Mondattan évfolyamelőadásom anyagának ismertetése keretében.

Mindenekelőtt azonban felidézem és megerősítem az első két kötet kiindulópontját. Változatlanul a magyar mondattan mindezidáig legteljesebb és legalaposabb leírásának tartjuk a Strukturális… (tovább)

>!
Janus / BIP, Budapest / Pécs, 2002
648 oldal · ISBN: 9638624469

Hirdetés

Most olvassa 1


Hasonló könyvek címkék alapján